Ponuka výskumu

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony prejdete na stránky.

Kapitoly Elvenaru

Elvenar je rozdelený do niekoľkých kapitol, ktoré vám rozprávajú príbeh o tomto nádhernom novom svete! Akonáhle sa lepšie zoznámite so svojou zvolenou rasou, budete sa môcť dostať bližšie do kontaktu s ďalšími stratenými rasami. V každej kapitole sa dozviete niečo nové o minulosti a zaujímavé rady, ako starými spôsobmi vytvoriť kúzla.

Akonáhle dokončíte výskum pokročilých prieskumníkov na začiatku každej kapitoly, až vtedy dosiahnete túto novú kapitolu.

Ponuka výskumu

Do ponuky výskumu sa môžete dostať cez hlavnú ponuku.

Menu bottom.PNG

Ponuka výskumu je plná rôznych typov technológií. Ich odomknutím môžeš získať vylepšenia pre existujúce budovy, ale taktiež aj úplne nové budovy, nové jednotky v kasárňach, rozšírenia mesta, zvýšiť veľkosť tvojho oddielu, alebo napríklad odomknúť zvýšenie produkcie. Nájdete tu tiež niektoré technológie, ktoré Vám umožnia prístup ku očarovaniam, turnajom a mnoho ďalších zaujímavých funkcií.

Postup v ponuke výskumu je hlavným spôsobom, ako zmerať tvoj pokrok v hre Elvenar. Jednotlivé technológie sú na seba napojené, takže k výskumu určitej technológie musíš mať už vyskúmané predchádzajúce technológie, na ktoré tento výskum nadväzuje. Avšak aj tak máš stále určitú voľnosť v tom, v akom poradí ich budeš skúmať.

Tech Tree Research.png


Výskum technológií

Aby si mohol odomknúť technológiu, potrebuješ teda najprv odomknúť technológie, ktoré k nej priamo vedú. Odomknutie vykonáš nazhromaždením potrebných vedomostných bodov (VB) a aktivovaním pomocou mincí, zásob či tovaru.

Vedomostné body (VB) sú generované automaticky v priebehu hry, ale ďalšie môžete získať riešením stretnutí v provinciách alebo za každú dokončenú turnajovú úroveň, investovaním do Starovekých divov iných hráčov, prípadne ako odmenu za susedskú výpomoc. Ak chceš, môžeš si tiež zakúpiť Vedomostné body (VB) za posilnený tovar, Mince alebo Zásoby.

BuyKP.png

Ak je hodnota tovaru červená, znamená to, že ho nemáte dostatok na kúpu VB.

Odomknutie technológie

Vedomostné body môžete dopĺňať postupne (najmenej je 1 VB), pokiaľ nedosiahnete požadovanú hodnotu. Avšak v kontraste s tým, toto nieje nie je možné spraviť s tovarom nutným k odomknutiu technológie, náklady na aktiváciu musia byť zaplatené naraz. Takže danú technológiu budete mať možnosť aktivovať až keď budete mať dostupné všetky požadované zdroje.

Researchpanel.png

Na druhú stranu, pokiaľ ste už dokončili výskum technológie, ale chýba Vám niektorý zdroj, môžete použiť Prémium k ich okamžitému nákupu. Diamanty sa dajú tiež použiť aj na okamžité odomknutie.

Unlock Teck.png


Poznámka: Diamanty použité na odomknutie technológii rátajú so zdrojmi, ktoré už máte aktuálne na sklade. To znamená, že na odomknutie sa najprv použijú všetky mince, zásoby, ktoré máte na sklade, a ktoré sú nutné k aktivácii, a zvyšok chýbajúceho materiálu bude zaplatený diamantami.
Superior Barracks.png


Rada: Výskumom určitých technológii sa zmení vzhľad Vášho mesta na mape sveta.


Začiatok kapitoly

Na začiatku každej kapitoly nájdete výzvu v podobe truhly: aby ste mohli prejsť do ďalšej kapitoly, tak budete musieť dokončiť určitý počet provincií, ktorý uvidíte na truhle. Bez splnenia tejto podmienky sa vo výskume ďalej nedostanete.

Techarcss.png

Po splnení podmienky počtu provincií budete môcť pokračovať vo výskume a za odmenu dostanete kúzla, ktoré budete môcť okamžite použiť.

Poznámka: Všetky provincie, ktoré budete mať preskúmané pred výskumom pokročilých prieskumníkov, nebudú ovplyvnené prípadným bonusom poskytnutým za dokončenie výskumu tejto technológie.