Jednotky

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony prejdete na stránky.

Základy

V Elvenare má každá rasa 5 konkrétnych jednotiek, ktoré môžu byť vyskúmané a následne cvičené v kasárňach. K dispozícií je potom ďalších 10 jednotiek, ktoré sú rovnaké pre obe rasy a je možné ich vycvičiť v tábore žoldnierov a cvičiskách. Jednotky elfov a ľudí majú rovnakú silu, avšak sa líšia v taktickom pojatí boja.

Obe rasy začínajú s ľahkoodencami. Hlavný rozdiel medzi elfmi a ľuďmi je v tom, že jednotky ľudí dokážu spôsobiť väčšie škody, ale majú horší obranu, zatiaľ čo jednotky elfov sú vyvážené.

Neskoršie získajú prístup k strelcom, jednotkám mágov, ťažkoodencom a nakoniec k obrneným strelcom.

Units barracks.png

Naviac, návštevou provincií na mape sveta máte možnosť objaviť ďalšie jednotky, proti ktorým môžete bojovať. Zloženie týchto nepriateľských vojsk silne záleží na type provincie a tiež na ich vzdialenosti od vášho mesta.

Promotion.png

S výnimkou prvej jednotky, ktorá je automaticky odomknutá s dokončeným výskumom kasární, všetky ostatné musia byť odomknuté výskumom príslušnej technológie. A následne ich môžete skúmaním aj vylepšovať.

Informácie o jednotke

Akonáhle postavíte kasárne, môžete sa bližšie pozrieť na každú jednotku. To urobíte kliknutím na ikonu Info pridanej jednotke. Kliknutím na ňu sa zobrazia informácie o príslušnej jednotke:

Complete-screen.png


Číslo Meno Ikonka Popis
1 Úroveň jednotky Úroveň jednotky Každá úroveň jednotky je odlíšená počtom hviezd zobrazených v okne výbere armády, tie nájdete pod obrázkom každej jednotky.
2 Typ jednotky - Každý typ jednotky je priradený k určitej triede.
3 Trieda jednotky - Taktická skupina, do ktorej daný typ jednotky patrí.
4 Najlepší proti - Tu uvidíte, ktoré triedy jednotiek sú účinnejšie proti nepriateľským jednotkám. Pokiaľ kurzorom prejdete cez ikonu, získate viac informácií. Tu platí pravidlo: „Čím viac mečov, tým účinnejšia je jednotka!“.
5 Poškodenie
Poškodenie
Hodnota poškodenia pri útoku je určená náhodne, mimo rozsah poškodenia danej jednotky.
6 Životy
Životy
Počet životov príslušnej jednotky.
7 Dosah útoku
Dosah útoku
Toto je maximálna vzdialenosť, na ktorú jednotka môže zaútočiť.
8 Rozsah pohybu
Rozsah pohybu
Množstvo políčok, po ktorých sa jednotka môže v jednom ťahu presunúť.
9 Iniciatíva
Iniciatíva
Jednotka s vyššou iniciatívou začína v boji skôr.
10 Veľkosť
Veľkosť
Jednotky majú odlišnú veľkosť. Čím väčšia je, tým menej jednotiek sa vojde do jedného oddielu. A ďalej tiež platí, že čím je väčšia, tým je zložitejšie počas boja danú jednotku v oddiele zabiť.
11 Odplata útoku
Odplata útoku
Vďaka tejto vlastnosti má jednotka po napadnutí možnosť protiútoku na krátku vzdialenosť, platí to len pre dané kolo. Pokiaľ jednotka túto vlastnosť má, uvidíte hodnotu „1“, keď ju ale nemá, zobrazí sa vám „0“.
12 Špeciálne schopnosti - Kúzla alebo špeciálne účinky na útok. Pokiaľ prejdete kurzorom na túto ikonu, zobrazí sa vám bližší popis.

Triedy jednotiek

V Elvenare nájdete 5 tried jednotiek: ľahkoodnec, strelec, ťažkoodenec, obrnený strelec a jednotka mágov.

Ku každej triede sú pridelené určité typy jednotiek. Napríklad zatiaľ čo Šermiari, sekerníci, kerberos a starovekí orkovia sú odlišné typy jednotiek, tak patria do rovnakej triedy: ľahkoodenec. Sú to bojovníci na krátku vzdialenosť, takže navzdory odlišným bojovým stratégiám budú mať rovnaké hodnoty života, poškodenia, útočného a obranného bonusu.

Trieda Ikonka Popis
Ľahkoodenec Ľahkoodenec Ľahká bojová jednotka na krátku vzdialenosť (stredné množstvo života, stredné poškodenie)
Strelec Strelec Obyčajné Strelecké jednotky (stredné poškodenie, málo života)
Jednotka mágov Jednotka mágov Podporujúca jednotka so špeciálnymi magickými schopnosťami (málo života, slabé poškodenie, ale schopnosť upravovať vlastnosti cieľových jednotiek do konca nasledujúceho kola)
Ťažkoodenec Ťažkoodenec Bojová jednotka s dobrou výzbrojou na krátku vzdialenosť (veľké množstvo života, slabé poškodenie)
Obrnený strelec Obrnený strelec Špeciálne Strelecké jednotky (sú obrnené alebo majú tvrdú strelu na dlhú vzdialenosť, veľmi málo života), naviac majú aj čiastočnú ochranu proti obyčajným Streleckým jednotkám.

Špeciálne schopnosti

Niektoré jednotky majú špeciálne schopnosti, aby zvýšili poškodenie. Ďalšie majú silu znižovať silu útoku nepriateľov, aby tak ochránili vaše vojsko. Tieto schopnosti je možné kombinovať na jednu nepriateľskú jednotku, čím si zvýšite svoj útok, prípadne zmenšíte dané jednotky.

Špeciálna schopnosť Ikona Popis
Obranný bonus Obranný bonus Oslabuje útok cieľovej jednotky (vaša jednotka bude menej poškodená) na daný počet kol.
Útočný bonus Útočný bonus Oslabuje obranu cieľovej jednotky (vaša jednotka bude útočiť silnejšie) na daný počet kol.

Prehľad jednotiek

Základné jednotky

Prehľad základných jednotiek rás
Elfovia Ľudia
Ľahkoodenec Strelec Jednotka mágov Ťažkoodenec Obrnený strelec Ľahkoodenec Strelec Jednotka mágov Ťažkoodenec Obrnený strelec
Šermiar Lukostrelec Čarodejnica Ent Golem Sekerník Strelec z kuše Kňaz Paladin Mínomet
Šermiar Lukostrelec Čarodejnica Ent Golem Sekerník Strelec z kuše Kňaz Paladin Mínomet

Spoločné jednotky

Prehľad spoločných jednotiek
Cvičiská Tábor žoldnierov
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Kerberos Dryáda Víla smrti Orkský bojovník Orkský stratég Včelí jazdec Člen komanda Mág kvetov Vallorianský strážca Lenivá žaba
Kerberos Dryáda Víla smrti Orkský bojovník Orkský stratég Včelí jazdec Člen komanda Mág kvetov Vallorianský strážca Lenivá žaba

Jednotky v provinciách

Prehľad jednotiek v provinciách
Light melee.png Light melee.png Light melee.png Short ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Zlodej Staroveký ork Vojnový pes Divoký lukostrelec Bandita Hmlový chodec
Zlodej Staroveký ork Kerberos lukostrelec Bandita Hmlový chodec
Mage.png Mage.png Mage.png Heavy melee.png Heavy melee.png Heavy melee.png
Čarodejnica Opát Tŕňová čarodejnica Netvor z močarísk Rytier Orkský generál
Čarodejnica Opát Tŕňová čarodejnica Netvor z močarísk Rytier Orkský generál
Long ranged.png Long ranged.png Long ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Živá skala Delostrelec Orkský zbeh Člen komanda Dryáda
Živá skala Delostrelec Orkský zbeh Člen komanda Dryáda

Informácie o jednotkách

Informácie o jednotkách elfov

Jednotky Elfov - informácie
Typ jednotky Trieda Vlastnosti Bonusy Špeciálne
schopnosti
Výcvik
Poškodenie Zdravie Veľkosť Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciatíva Útok Obrana Náklady Čas
Šermiar Ľahkoodenec 19-23 90 1 1 3 1 11 Strelec +30% Jednotka mágov +40% Strelec -40%
Jednotka mágov -40%
- 14 Supply small.png 12m
Šermiar II Ľahkoodenec 21-25 99 1 1 3 1 11 Strelec +30%
Jednotka mágov +30%
Strelec -50%
Jednotka mágov -50%
- 14 Supply small.png 12m
Obratný šermiar Ľahkoodenec 23-28 109 1 1 3 1 11 Strelec +30%
Jednotka mágov +30%
Strelec -50%
Jednotka mágov -50%
Odzbrojující tanec -30%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Lukostrelec Strelec 11-17 54 1 4 3 0 18 Ťažkoodenec +60%
Jednotka mágov +80%
Ťažkoodenec -50% - 14 Supply small.png 12m
Lukostrelec II Strelec 13-17 59 1 4 3 0 18 Ťažkoodenec +70%
Jednotka mágov +90%
Ťažkoodenec -50% - 14 Supply small.png 12m
Elitný lukostrelec Strelec 15-19 65 1 4 3 0 18 Ťažkoodenec +70%
Jednotka mágov +90%
Ťažkoodenec -50% Býčí oko -20%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Elitný lukostrelec II Strelec 18-22 72 1 4 3 0 18 Heavy Melee +70%
Mage +90%
Heavy Melee -60%
Mage -10%
Bull's Eye -20%
na 2 kolá
14 Supply small.png 12m
Čarodejnica Jednotka mágov 48-72 168 4 3 4 0 14 Ťažkoodenec +50%
Obrnený strelec +60%
Ťažkoodenec -60%
Obrnený strelec -50%
Podlomená odvaha -50%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Čarodejnica II Jednotka mágov 53-79 185 4 3 4 0 14 Ťažkoodenec +60%
Obrnený strelec +60%
Ťažkoodenec -70%
Obrnený strelec -50%
Podlomená odvaha -50%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Zárodková čarodejnica Jednotka mágov 58-88 200 4 3 4 0 14 Ťažkoodenec +60%
Obrnený strelec +70%
Ťažkoodenec -60%
Obrnený strelec -50%
Podlomená odvaha -50%
na 2 kola
Olověné zbraně -20%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Ent Ťažkoodenec 151-185 750 6 1 2 1 1 Obrnený strelec +40% Ľahkoodenec -30%
Obrnený strelec -80%
- 87 Supply small.png 1h, 12m
Ent II Ťažkoodenec 167-204 830 6 1 2 1 1 Obrnený strelec +50% Ľahkoodenec -40%
Obrnený strelec -80%
- 87 Supply small.png 1h, 12m
Postarší ent Ťažkoodenec 180-220 910 6 1 2 1 1 Obrnený strelec +50% Ľahkoodenec -40%
Obrnený strelec -80%
Omamující bič -30%
na 2 kola
87 Supply small.png 1h, 12m
Golem Obrnený strelec 97-179 380 6 3 3 0 7 Strelec +20%
Ľahkoodenec +70%
Strelec -40% - 87 Supply small.png 1h, 12m
Golem II Obrnený strelec 114-190 420 6 3 3 0 7 Strelec +20%
Ľahkoodenec +80%
Strelec -50% - 87 Supply small.png 1h, 12m
Žulový golem Obrnený strelec 134-200 460 6 3 3 0 7 Strelec +20%
Ľahkoodenec +80%
Strelec -50% Krájené brnění -10%
na 3 kola
87 Supply small.png 1h, 12m

Informácie o jednotkách ľudí

Jednotky ľudí - informácie
Typ jednotky Trieda Vlastnosti Bonusy Špeciálna schopnosti Výcvik
Poškodenie Zdravie Veľkosť Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciatíva Útok Obrana Náklady Čas
Sekerník Ľahkoodenec 20-24 86 1 1 3 1 10 Strelec +60% Jednotka mágov +60% Strelec -20% Jednotka mágov -20% - 14 Supply small.png 12m
Sekerník II Ľahkoodenec 22-26 95 1 1 3 1 10 Strelec +70%
Jednotka mágov +70%
Strelec -20% Jednotka mágov -20% - 14 Supply small.png 12m
Divoký barbar Ľahkoodenec 24-30 104 1 1 3 1 10 Strelec +70%
Jednotka mágov +70%
Strelec -20% Jednotka mágov -20% Charged Strike+30%
na 1 kolo
14 Supply small.png 12m
Strelec z kuše Strelec 11-17 58 1 4 3 0 19 Jednotka mágov +50%
Ťažkoodenec +50%
Jednotka mágov -30%
Ťažkoodenec -60%
- 14 Supply small.png 12m
Strelec z kuše II Strelec 13-17 64 1 4 3 0 19 Jednotka mágov +60%
Ťažkoodenec +60%
Jednotka mágov -30%
Ťažkoodenec -60%
- 14 Supply small.png 12m
Majsterský strelec z kuše Strelec 15-19 70 1 4 3 0 19 Ťažkoodenec +60%
Jednotka mágov +60%
Ťažkoodenec -60%
Jednotka mágov -30%
Numb Shot-20%
na 3 kolá
14 Supply small.png 12m
Majsterský strelec z kuše II Strelec 17-21 77 1 4 3 0 19 Heavy Melee +70%
Mage +70%
Heavy Melee -60%
Mage -30%
Numb Shot-20%
na 3 kolá
14 Supply small.png 12m
Kňaz Jednotka mágov 48-80 152 4 5 2 0 13 Obrnený strelec+70%
Ťažkoodenec +60%
Obrnený strelec-80% Divine Curse +40%
na 2 kolá
58 Supply small.png 48m
Kňaz II Jednotka mágov 53-88 167 4 5 2 0 13 Obrnený strelec+80%
Ťažkoodenec +70%
Obrnený strelec-80% Divine Curse +40%
na 2 kolá
58 Supply small.png 48m
Posvätný kňaz Jednotka mágov 58-96 184 4 5 2 0 13 Obrnený strelec+80%
Ťažkoodenec +70%
Obrnený strelec-80% Divine Curse +40%
na 2 kolá
Divine interruption+30%
na 2 kolá
58 Supply small.png 48m
Mínomet Obrnený strelec 51-105 250 6 8 1 0 5 Ľahkoodenec +50%
Light Ranged +60%
Ľahkoodenec -40%
Light Ranged -50%
- 87 Supply small.png 1h12m
Mínomet II Obrnený strelec 60-112 280 6 9 1 0 5 Ľahkoodenec +60%
Light Ranged +70%
Ľahkoodenec -40%
Light Ranged -50%
- 87 Supply small.png 1h12m
Rad mínomet Obrnený strelec 71-118 300 6 10 1 0 5 Ľahkoodenec +60%
Light Ranged +70%
Ľahkoodenec -40%
Light Ranged -50%
Nap Granade -20%
na 3 kolá
87 Supply small.png 1h12m
Paladin Ťažkoodenec 138-186 560 6 2 2 1 2 Obrnený strelec+30%
Ľahkoodenec +30%
Obrnený strelec-60% - 87 Supply small.png 1h12m
Paladin II Ťažkoodenec 151-205 620 6 2 2 1 2 Obrnený strelec+40%
Ľahkoodenec +30%
Obrnený strelec-70% - 87 Supply small.png 1h12m
Požehnaný paladin Ťažkoodenec 167-225 680 6 2 2 1 2 Obrnený strelec+40%
Ľahkoodenec +30%
Obrnený strelec-70% Pierced armor +10%
na 3 kolá
87 Supply small.png 1h12m

Informácie o jednotkách cvičísk

Cvičiská
Typ jednotky Trieda Vlastnosti Bonusy Špeciálne
schopnosti
Výcvik
Poškodenie Zdravie Veľkosť Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciatíva Útok Obrana Náklady Čas
Kerberos Ľahkoodenec 17-21 78 1 1 5 1 9 Jednotka mágov +60%
Strelec +30%
Jednotka mágov -30% - 14 Supply small.png 12m
Kerberos II Ľahkoodenec 19-23 86 1 1 6 2 9 Jednotka mágov +70%
Strelec +30%
Jednotka mágov -40% - 14 Supply small.png 12m
Zlovestný kerberos Ľahkoodenec 21-25 94 1 1 7 3 9 Jednotka mágov +70%
Strelec +30%
Jednotka mágov -40% Tržná rana -20%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Dryáda Strelec 29-43 88 2 4 3 0 17 Ťažkoodenec +70% Jednotka mágov -40%
Ťažkoodenec -80%
- 29 Supply small.png 24m
Dryáda II Strelec 34-46 97 2 4 3 0 17 Ťažkoodenec +90% Jednotka mágov -40%
Ťažkoodenec -80%
- 29 Supply small.png 24m
Jedovatá Dryáda Strelec 39-49 106 2 4 3 0 17 Ťažkoodenec +90% Jednotka mágov -40%
Ťažkoodenec -80%
Jedovatá šípka -30%
na 2 kolá
29 Supply small.png 24m
Víla smrti Jednotka mágov 46-68 120 3 3 4 0 15 Ťažkoodenec +10%
Obrnený strelec +70%
Ťažkoodenec -70%
Obrnený strelec -80%
Jasný výkrik -50%
na 1 kolo
43 Supply small.png 36m
Víla smrti II Jednotka mágov 50-76 145 3 3 4 0 15 Ťažkoodenec +10%
Obrnený strelec +90%
Ťažkoodenec -70%
Obrnený strelec -80%
Jasný výkrik -50%
na 1 kolo
43 Supply small.png 36m
Desivá smrťka Mage 55-83 160 3 3 4 0 15 Ťažkoodenec +10%
Obrnený strelec +90%
Ťažkoodenec -70%
Obrnený strelec -80%
Jasný výkrik-50% na 1 kolo Odporná nočná mora-40%
na 1 kolo
43 Supply small.png 36m
Orkský bojovník Ťažkoodenec 51-77 260 2 1 2 1 4 Obrnený strelec +20%
Ľahkoodenec +70%
Obrnený strelec -30%
Ľahkoodenec -30%
1 Orcs.png 24m
Orkský bojovník II Ťažkoodenec 56-84 290 2 1 2 2 4 Obrnený strelec +20%
Ľahkoodenec +80%
Obrnený strelec -30%
Ľahkoodenec -40%
1 Orcs.png 24m
Drsný orkský bojovník Heavy Melee 62-92 310 2 1 2 3 4 Heavy Ranged +20%
Light Melee +80%
Heavy Ranged -30%
Light Melee -40%
KnockDown-20% na 2 kolá 1 Orcs.png 24m
Orkský stratég Obrnený strelec 34-62 132 2 3 3 1 6 Strelec +60% Ľahkoodenec -40%
Strelec -70%
1 Orcs.png 24m
Orkský stratég II Heavy Ranged 40-66 145 2 3 3 1 6 Light Ranged +70% Light Melee -40%
Light Ranged -80%
1 Orcs.png 24m
Senior Orkský stratég Heavy Ranged 46-70 160 2 3 3 1 6 Light Ranged +70% Light Melee -40%
Light Ranged -80%
Head Hitter-30% na 2 kolá 1 Orcs.png 24m
Senior Orkský stratég II Heavy Ranged 51-77 176 2 3 3 1 6 Light Ranged +90% Light Melee -40%
Light Ranged -80%
Head Hitter-30% na 2 kolá 1 Orcs.png 24m

Informácie o jednotkách tábora žoldnierov

Tábor žoldnierov
Typ jednotky Trieda Vlastnosti Bonusy Špeciálne
schopnosti
Výcvik
Poškodenie Zdravie Veľkosť Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciatíva Útok Obrana Náklady Čas
Včelí jazdec Ľahkoodenec 41-51 176 2 1 4 1 12 Jednotka mágov +30%
Strelec +70%
Strelec -30% - 29 Supply small.png 24m
Včelí jazdec II Ľahkoodenec 46-56 194 2 1 4 1 12 Jednotka mágov +30%
Strelec +90%
Strelec -30% - 29 Supply small.png 24m
Jedovatý včelí jazdec Ľahkoodenec 50-62 210 2 1 4 1 12 Jednotka mágov +30%
Strelec +90%
Strelec -30% Jedovaté žihadlo -20%
na 3 kolá
29 Supply small.png 24m
Jedovatý včelí jazdec II Ľahkoodenec 57-70 240 2 1 4 1 12 Mage +30%
Light Ranged +90%
Mage -20%
Light Ranged -60%
Poison Sting -20%
na 3 kolá
29 Supply small.png 24m
Člen komanda Strelec 12-20 46 1 4 4 1 20 Jednotka mágov +80%
Ťažkoodenec +40%
Jednotka mágov -80%
Ťažkoodenec -40%
- 14 Supply small.png 12m
Člen komanda II Strelec 14-22 51 1 4 4 1 20 Mage +90%
Heavy Melee +40%
Mage -90%
Heavy Melee -40%
- 14 Supply small.png 12m
Pro Ranger Strelec 17-22 56 1 4 4 1 20 Mage +90%
Heavy Melee +40%
Mage -90%
Heavy Melee -40%
Eagle Eye-30%
pre 1 kolo
14 Supply small.png 12m
Mág kvetov Jednotka mágov 45-75 96 3 5 2 0 16 Obrnený strelec +30%
Ťažkoodenec +80%
Obrnený strelec -70%
Ťažkoodenec -60%
Kvetové vetry -30%
na 3 kolá
43 Supply small.png 36m
Mág kvetov II Jednotka mágov 50-83 106 3 5 2 0 16 Obrnený strelec +30%
Ťažkoodenec +90%
Obrnený strelec -70%
Ťažkoodenec -70%
Kvetové vetry-30%
na 3 kolá
43 Supply small.png 36m
Blossom Princess Mage 55-91 116 3 5 2 0 16 Heavy Ranged +30%
Heavy Melee +90%
Heavy Ranged -70%
Heavy Melee -70%
Blossom Winds-30%
na 3 kolá Flower Power-20%
na 3 kolá
43 Supply small.png 36m
Vallorianský strážca Ťažkoodenec 153-207 580 6 2 2 1 3 Obrnený strelec +60% Obrnený strelec -70%
Ľahkoodenec -20%
- 87 Supply small.png 1h12m
Vallorianský strážca II Ťažkoodenec 168-228 630 6 2 2 1 3 Obrnený strelec +70% Obrnený strelec -80%
Ľahkoodenec -20%
- 87 Supply small.png 1h12m
Veteran Strážca Ťažkoodenec 191-253 630 6 2 2 1 3 Heavy Ranged +70% Heavy Ranged -80%
Light Melee -20%
Lizard Lash-30%
pre 1 kolo
87 Supply small.png 1h12m
Lenivá žaba Obrnený strelec 42-70 210 4 8 1 0 8 Ľahkoodenec +80%
Strelec +40%
Ľahkoodenec -60%
Strelec -40%
- 58 Supply small.png 48m
Lenivá žaba II Obrnený strelec 49-75 230 4 9 1 0 8 Ľahkoodenec +90%
Strelec +40%
Ľahkoodenec -70%
Strelec -40%
- 58 Supply small.png 48m
Tired Toad Heavy Ranged 59-78 250 4 10 1 0 8 Light Melee +90%
Light Ranged +40%
Light Melee -70%
Light Ranged -40%
Acid Spit-30%
pre 1 kolo
58 Supply small.png 48m

Informácie o jednotkách v provinciách

Jednotky provincií
Typ jednotky Trieda Vlastnosti Bonusy Špeciálne
schopnosti
Poškodenie Zdravie Veľkosť Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciatíva Útok Obrana
Zlodej Ľahkoodenec 18-24 98 1 1 3 1 10 Strelec +30%
Jednotka mágov +30%
- -
Zlodej II Ľahkoodenec 20-26 108 1 1 3 1 10 Strelec +50%
Jednotka mágov +50%
- -
Odporný zlodej Ľahkoodenec 21-29 119 1 1 3 1 10 Strelec +60%
Jednotka mágov +60%
- -
Staroveký ork Ľahkoodenec 35-55 148 2 1 4 1 11 Strelec +40%
Jednotka mágov +20%
Strelec -10% -
Staroveký ork II Ľahkoodenec 38-58 163 2 1 4 2 11 Strelec +60%
Jednotka mágov +30%
Strelec -20% -
Surový staroveký ork Ľahkoodenec 42-64 179 2 1 4 3 11 Strelec +70%
Jednotka mágov +30%
Strelec -30% Nenásytná rezačka -30%
na 2 kola
Kerberos Ľahkoodenec 17-21 62 1 1 5 1 7 Strelec +10%
Jednotka mágov +30%
Strelec -30%
Jednotka mágov -60%
-
Kerberos II Ľahkoodenec 19-23 68 1 1 6 2 7 Strelec +20%
Jednotka mágov +50%
Strelec -30%
Jednotka mágov -70%
-
Zúrivý Kerberos Ľahkoodenec 21-25 75 1 1 7 3 7 Strelec +20%
Jednotka mágov +70%
Strelec -30%
Jednotka mágov -70%
Krvavé sústo -30%
na 2 kola
Divoký lukostrelec Strelec 10-14 50 1 4 3 0 17 Ťažkoodenec +50%
Jednotka mágov +30%
Ťažkoodenec -40%
Jednotka mágov -20%
-
Divoký lukostrelec II Strelec 10-15 55 1 4 3 0 17 Ťažkoodenec +70%
Jednotka mágov +50%
Ťažkoodenec -40%
Jednotka mágov -20%
-
Krutý divoký lukostrelec Strelec 14-17 61 1 4 3 0 17 Ťažkoodenec +80%
Jednotka mágov +60%
Ťažkoodenec -40%
Jednotka mágov -20%
Enarov šíp -30%
na 2 kola
Bandita Strelec 11-19 46 1 4 3 0 18 Ťažkoodenec +60%
Jednotka mágov +10%
Ťažkoodenec -50%
Jednotka mágov -10%
-
Bandita II Strelec 14-20 51 1 4 3 0 18 Ťažkoodenec +70%
Jednotka mágov +20%
Ťažkoodenec -60%
Jednotka mágov -20%
-
Prefíkaný bandita Strelec 15-21 56 1 4 3 0 18 Ťažkoodenec +80%
Jednotka mágov +20%
Ťažkoodenec -70%
Jednotka mágov -20%
Hanebná taktika -10%
na 3 kola
Hmlový chodec Strelec 22-34 88 2 4 4 1 21 Ťažkoodenec +20%
Jednotka mágov +70%
Ťažkoodenec -30%
Jednotka mágov -40%
-
Hmlový chodec II Strelec 26-36 97 2 4 4 1 21 Ťažkoodenec +30%
Jednotka mágov +80%
Ťažkoodenec -30%
Jednotka mágov -60%
-
Záludný hmlový chodec Strelec 31-37 106 2 4 4 1 21 Ťažkoodenec +30%
Jednotka mágov +90%
Ťažkoodenec -30%
Jednotka mágov -70%
Ľstivé rozptýlenie -20%
na 3 kola
Člen komanda Ľahkohodenec 12-20 46 1 4 4 1 20 Jednotka mágov +80%
Ťažkoodenec +40%
Jednotka mágov -80%
Ťažkoodenec -40%
-
Člen komanda II Ľahkohodenec 14-22 51 1 4 4 1 20 Jednotka mágov +90%
Ťažkoodenec +40%
Jednotka mágov -90%
Ťažkoodenec -40%
-
Dryáda Ľahkohodenec 28-43 88 2 4 3 0 17 Ťažkoodenec +70% Jednotka mágov -40%
Ťažkoodenec -80%
-
Dryáda II Ľahkohodenec 34-46 97 2 4 3 0 17 Ťažkoodenec +90% Jednotka mágov -40%
Ťažkoodenec -80%
-
Čarodejnica Jednotka mágov 61-91 152 4 3 4 0 13 Ťažkoodenec +30%
Obrnený strelec +60%
Ťažkoodenec -30%
Obrnený strelec -50%
Tajomná mágia -40%
na 2 kola
Čarodejnica II Jednotka mágov 67-101 152 4 3 4 0 13 Ťažkoodenec +40%
Obrnený strelec +70%
Ťažkoodenec -40%
Obrnený strelec -60%
Tajomná mágia -40%
na 2 kola
Diabolské čarodejnice Jednotka mágov 74-110 184 4 3 4 0 13 Ťažkoodenec +40%
Obrnený strelec +80%
Ťažkoodenec -40%
Obrnený strelec -70%
Tajomná mágia -40%
na 2 kola
Zaklínacie kúzlo -30%
na 2 kola
Opát Jednotka mágov 51-85 136 4 5 2 0 12 Ťažkoodenec +20%
Obrnený strelec +60%
Ťažkoodenec -20%
Obrnený strelec -60%
Predstieraný pacifismuz -50%
na 2 kola
Opát II Jednotka mágov 56-94 150 4 5 2 0 12 Ťažkoodenec +30%
Obrnený strelec +70%
Ťažkoodenec -30%
Obrnený strelec -70%
Predstieraný pacifismuz -50%
na 2 kola
Temný opát Jednotka mágov 62-103 165 4 5 2 0 12 Ťažkoodenec +40%
Obrnený strelec +80%
Ťažkoodenec -30%
Obrnený strelec -70%
Predstieraný pacifismuz -50%
na 2 kola
Posledná večera -20%
na 2 kola
Tŕňová čarodejnica Jednotka mágov 36-60 78 3 5 2 1 15 Ťažkoodenec +70%
Obrnený strelec +10%
Ťažkoodenec -50%
Obrnený strelec -60%
Tŕňové vetry -40%
na 3 kola
Tŕňová čarodejnica II Jednotka mágov 40-66 86 3 5 2 1 15 Ťažkoodenec +80%
Obrnený strelec +20%
Ťažkoodenec -70%
Obrnený strelec -60%
Tŕňové vetry -40%
na 3 kola
Vysušený tŕňový mág Jednotka mágov 44-73 94 3 5 2 0 15 Ťažkoodenec +90%
Obrnený strelec +20%
Ťažkoodenec -80%
Obrnený strelec -60%
Tŕňové vetry -40%
na 3 kola
Ochabujúca vôľa -10%
na 3 kola
Netvor z močarísk Ťažkoodenec 148-200 540 6 1 2 1 1 Obrnený strelec +10% Ľahkoodenec -10%
Obrnený strelec -50%
-
Netvor z močarísk II Ťažkoodenec 179-241 660 6 1 2 1 1 Ľahkoodenec +10%
Obrnený strelec +20%
Ľahkoodenec -20%
Obrnený strelec -60%
-
Zúrivý netvor z močarísk Ťažkoodenec 196-265 730 6 1 2 1 1 Ľahkoodenec +20%
Obrnený strelec +30%
Ľahkoodenec -20%
Obrnený strelec -60%
Bahnový úder -20%
na 2 kola
Rytier Ťažkoodenec 78-106 370 4 2 2 1 2 Obrnený strelec +40% Ľahkoodenec -10%
Obrnený strelec -30%
-
Rytier II Ťažkoodenec 95-129 450 4 2 2 1 2 Obrnený strelec +60% Ľahkoodenec -20%
Obrnený strelec -40%
-
Statočný rytier Ťažkoodenec 105-141 490 4 2 2 1 2 Obrnený strelec +70% Ľahkoodenec -20%
Obrnený strelec -50%
Impozantný úder -30%
na 2 kola
Orkský generál Ťažkoodenec 153-207 510 6 2 2 1 3 Ľahkoodenec +10%
Obrnený strelec +20%
Ľahkoodenec -30%
Obrnený strelec -20%
-
Orkský generál II Ťažkoodenec 187-253 630 6 2 2 2 3 Ľahkoodenec +40%
Obrnený strelec +30%
Ľahkoodenec -30%
Obrnený strelec -20%
-
Zmutovaný orkský generál Ťažkoodenec 204-276 690 6 2 2 3 3 Ľahkoodenec +60%
Obrnený strelec +30%
Ľahkoodenec -30%
Obrnený strelec -20%
Divoká zúrivosť -20%
na 3 kola
Živá skala Obrnený strelec 54-90 210 4 3 3 0 6 Ľahkoodenec +40%
Strelec +40%
Strelec -20% -
Živá skala II Obrnený strelec 77-115 290 4 3 3 0 6 Ľahkoodenec +50%
Strelec +60%
Strelec -30% -
Tvrdá živá skala Obrnený strelec 90-122 320 4 3 3 0 6 Ľahkoodenec +50%
Strelec +70%
Strelec -40% Hodenie piesku -30%
na 2 kolá
Delostrelec Obrnený strelec 27-57 220 6 8 1 0 4 Ľahkoodenec +40%
Strelec +40%
Ľahkoodenec -20%
Strelec -50%
-
Delostrelec II Obrnený strelec 42-78 290 6 9 1 0 4 Ľahkoodenec +60%
Strelec +60%
Ľahkoodenec -20%
Strelec -50%
-
Bláznivý delostrelec Obrnený strelec 50-83 320 6 10 1 0 4 Ľahkoodenec +70%
Strelec +70%
Ľahkoodenec -20%
Strelec -50%
Bláznivé delo -30%
na 1 kolo
Orkský zbeh Obrnený strelec 62-130 340 6 3 3 1 5 Ľahkoodenec +50%
Strelec +30%
Ľahkoodenec -40% -
Orkský zbeh II Obrnený strelec 88-164 460 6 3 3 1 5 Ľahkoodenec +70%
Strelec +30%
Ľahkoodenec -60% -
Špinavý orkský zbeh Obrnený strelec 104-174 510 6 3 3 1 5 Ľahkoodenec +80%
Strelec +30%
Ľahkoodenec -70% Smradľavá palička -30%
na 3 kolá