InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sleduj nás

Z Elvenar Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Trhovisko

Základné informácie

Na trhovisku môžeš vymieňať svoj tovar s inými hráčmi. Hlavným cieľom je výmena tovaru s posilnenou výrobou, ktorý získavaš v tvojich manufaktúrach s posilnenou výrobou, za tovar, ktorého máš nedostatok.


Požiadavky

Aby si mohol postaviť trhovisko, budeš musieť najprv odomknúť príslušnú technológiu v ponuke výskumu a mať dostatok zdrojov. Táto budova bude taktiež vyžadovať spojenie s hlavnou budovou pomocou ulice. Trhovisko nie je možné predať a vylepšiť ho môžete až po kapitole Hobiti.

Prijať ponuku

Po kliknutí na budovu trhoviska sa ti zobrazia 4 záložky. Prvou je záložka „Prijať“.

Trader-acceptoffers.png


Na tomto mieste uvidíš všetky ponuky od hráčov, ktorí sa nachádzajú v tvojom dosahu.

Hore nájdeš dve možnosti na filtrovanie tovaru, ktorý požaduješ či ponúkaš. Pokiaľ máš požadované množstvo tovaru na sklade, môžeš ponuku prijať. Ponuky, ktoré môžeš prijať, sa zobrazujú ako prvé.

Obchodný poplatok: niektoré ponuky sú označené ikonou poplatkuTrader fee.png. K týmto ponukám je pridaný 50% poplatok, pretože sú od hráčov, ktorých si zatiaľ ešte neobjavil. Hráčov môžeš objaviť prieskumom provincií, ktoré sa nachádzajú vedľa daného mesta hráča na mape sveta. Ponuky od hráčov, ktorých si už objavil, sú bez poplatku. Majte na pamäti: poplatok si účtuje samotné trhovisko, takže hráč, ktorý ponuku vytvoril, tento poplatok nedostane.

Hodnotenie: Ponuky sú hodnotené 0 až 3 hviezdičkami. 0 hviezdičiek predstavuje veľmi drahú ponuku, naopak 3 hviezdičky označujú veľmi výhodný obchod.

Center

Ako sú ponuky hodnotené? Tovar je rozdelený do troch skupín podľa kvality: základný tovar, vzácny tovar a magický tovar. Pomer medzi týmito kategóriami je 1:4. Napríklad 1 kus vzácneho tovaru stojí 4 kusy základného tovaru. Hodnotenie porovnáva ponuku a dopyt a podľa pomeru určuje, či je ponuka „veľmi predražená“ (0 hviezdičiek), „mierne predražená“ (1 hviezdička), „férová“ (2 hviezdičky - ponuka a dopyt majú rovnakú hodnotu) alebo „výhodná“ (3 hviezdičky).


Predložiť ponuku

Tu môžeš predložiť tvoju obchodnú ponuku.

Trader-place-offer1.png


Predložiť môžeš iba rozumné ponuky. Pokiaľ bude ponuka mimo prijateľnú hranicu (príliš veľká alebo malá), nebudeš ju môcť umiestniť. Keď chceš vytvoriť ponuku, stačí kliknúť na druh tovaru, ktorý chceš ponúknuť a vložiť množstvo do pravého políčka. Následne kliknuť na tovar, ktorý požaduješ na výmenu. Systém automaticky vyplní množstvo tak, aby požadované množstvo tovaru zodpovedalo „férovej“ ponuke - pozri vyššie. Ostatní hráči ju uvidia v ako ponuku s 2 hviezdičkami. Môžeš samozrejme taktiež vložiť tebou vybrané množstvo, avšak nezabúdaj, že systém ti neumožní vytvoriť neprimeranú ponuku. V prípade, že systém zaznamená takúto ponuku, automaticky ju opraví na množstvo, ktoré je v prijateľnom rozsahu.

Unreasonable Offer.png


Príklad: Chceš ponúknuť 50 ks mramoru a chcel by si dostať 500 ks dreva. Systém ťa ale upozorní, že môžeš požadovať maximálne 200 ks dreva namiesto pôvodných 500 ks. Táto ponuka nebude veľmi dobre ohodnotená, avšak bude spadať do povoleného rozsahu pre obchodovanie.


Tip: V rovnaký čas môžeš mať na trhu maximálne 60 obchodných ponúk.

Tvoje ponuky

Na tomto mieste uvidíš tebou vytvorené obchodné ponuky, ktoré zatiaľ ešte neboli prijaté iným hráčom. Keď vytvoríš ponuku na trhu, dané množstvo tovaru sa odpočíta zo skladu v hlavnej budove, avšak kedykoľvek môžeš danú ponuku zmazať a tým získať daný tovar späť.

Trader-youroffers1.png
Goods back1.png

Obchodník

Toto je záložka, kde nájdeš niekoľko základných ponúk. Nie sú ziskové, ale môžeš ich využiť, pokiaľ si nenájdeš svojho obchodného partnera, alebo pokiaľ sa chceš zbaviť nadprodukcie zdrojov.

Wholesaler1.png

Môžeš si vybrať, či budeš obchodovať s mincami, so zásobami alebo s tvojím tovarom s posilnenou výrobou, výmenou za iný tovar z rovnakej kategórie. Množstvo tovaru, ktorý dostaneš výmenou za tvoj tovar s posilnenou výrobou, je v pomere 1:5. Napríklad 100 ks ocele získaš za 500 ks mramoru. Za rovnaké množstvo ocele potom v minciach a zásobách zaplatíte ešte viac. Akonáhle prijmete konkrétnu ponuku, obchodník zvýši náklady na ďalší nákup. Toto zvýšenie sa každý deň o polnoci resetuje na základnú cenu.

Vždy, keď odomknete vo výskume technológiu ""Zvýšenie výroby"", vám budú u obchodníka ponúknuté odpovedajúce ponuky.

Základná cena sa líši od úrovne Hlavnej budovy, čím vyššia úroveň, tým vyššia základná cena. Konečnú cenu môžete znížiť postavením a vylepšovaním starovekého divu kvitnúci cech obchodníkov.

Príklad:

 • Tvoj bonusový tovar je mramor, krištáľ a drahokamy.
 • Pokiaľ odomknete budovu trhovisko, tak už máte odomknutú zvýšenú výrobu mramoru.
 • Pokiaľ postavíte trhovisko a navštívite obchodníka tak môžete vymeniť vaše peniaze, zásoby a tovar so zvýšenou výrobou za tovar z rovnakej kategórie.
  • Napríklad: Pokiaľ je vaším tovarom so zvýšenou výrobou mramor, môžete si za u obchodníka kúpiť dosky alebo oceľ.
 • Po odomknutí technológie ďalšieho posilnenia výroby tovaru, t.j. krištáľu, budeš môcť vymieňať mince, zásoby a krištáľ za zvitky a hodváb.
 • Po odomknutí poslednej technológie posilnenia výroby tovaru, t.j. drahokamov, budeš môcť vymieňať mince, zásoby a krištáľ za elixíry a kúzelný prach.

Vylepšenie trhoviska

Vylepšenie trhoviska pre Hobitov

Akonáhle sa dostanete na kapitolu 11 - Hobiti a vyskúmate potrebnú technológiu, budete môcť vylepšiť svoje trhovisko cez novú ponuku "Vylepšenie" v tejto budove.

Trader upgrade1.png

Vylepšenie tejto budovy nebude mať vplyv na jej funkciu, iba v nej pribudne nová položka „"Vybrať"“

Trader collect1.png

Od druhej úrovne bude trhovisko automaticky produkovať nový zdroj - božskú úrodu, ktorá má podobné vlastnosti ako manna - vrátane výroby a skoršieho zberu; sú zobrazené v hornej lište pod ikonou spriatelených rás; podliehajú rozkladu atď. Okrem toho sa dá produkovať s bonusom, ktorý je daný starovekými divmi postavenými v meste.

 • Produkcia
 1. Seed icon.png - Trhovisko produkuje božskú úrodu každých 24 hodín. Za každú úroveň hlavnej budovy získate jedno semienko vynásobené počtom dokončených provincií.
 2. Seed icon.png - Bonus zo zberu- každý skorší zber vám poskytne bonus, ktorý je vypočítaný podobne, ako pri produkcii - za každú úroveň hlavnej budovy získate jedno semienko, tento počet je však vynásobený celkovým súčtom úrovní všetkých vašich divov.

Božskú úrodu budete potrebovať pre stavbu niektorých kultúrnych budov a k odomknutiu niektorých technológií, začínajúc touto kapitolou.

Viac informácií nájdete v kapitole Spriatelené rasy: Hobiti.

Pokročilé vylepšenie trhoviska

Keď sa dostanete do 12. kapitoly - elementáli, budete môcť vylepšiť trhovisko na 3. úroveň. S kapitolou Amuni budete vedieť vylepšiť trhovisku na úroveň 4. Technológia potrebná k vylepšeniu sa bude nachádzať na samotnom začiatku výskumného stromu 12. kapitoly, aby ste mohli začať obchodovať s cítiacim tovarom a tiež:

Obchodné ponuky cítiaceho tovaru

 1. Cítiaci tovarsa pridáva do zoznamu ako všetky ostatné ponuky a používa rovnaké pravidlá triedenia
 2. Filtrovanie ponúk požadovaného cítiaceho tovaru funguje iba v prípade, že máte dokončený výskum pokročilí výskumníci v 12. kapitole.
 3. Získate prístup k oveľa väčšiemu okruhu obchodných partnerov na mape sveta, než v prípade štandardného tovaru.
 4. Ponuky od hráčov, s ktorými nemôžete obchodovať so štandardným tovarom, sú špeciálne označené nápovedou, že s nimi môžete obchodovať iba s cítiacim tovarom.
TraderOfferstooltip1.png


Vloženie ponuky cítiaceho tovar

 1. V rozbaľovacej ponuke v riadku "Ponuka" funguje rovnako, zobrazí s tovaru (štandardný aj cítiaci), ktoré máte aktuálne skladom:
  PlaceOffers1.png
 2. Každú noc prídete o 10% cítiaceho tovar vďaka rozpadu, avšak síce prídete o 10% cítiaceho tovaru, ale ten sa premení na pôvodný štandardný tovar:
  TraderSentientDecay1.png
 3. Limit 60 vložených ponúk na hráča zostáva nemenný.
 4. Zameniť štandardný tovar za cítiaci (a naopak) je nemožné.
 5. Po odomknutí technológie navýšenie produkcie cítiaci tovar kvality 1 získate ďalšie ponuky v záložke "Obchodník":
  SentientGoodsWhosaler1.png


Viac informácií nájdete v kapitole Spriatelená rasa: Elementáli

Prehľad obchodníka

Trhovisko Eflov
Úroveň Budova Požiadavky Náklady
Úroveň Veľkosť Čas výstavby Kultúra Obyvateľstvo Mince Zásoby Mana Božská úroda
1 Trhovisko 3x4 30s - 50 5.000 200 - -
2 Trhovisko Hobitov 4x5 24:00 h 500 450 5000 T 200 T 100 T -
3 Trhovisko Elementálov 5x5 32:00 h 750 750 6250 T 250 T 125 T 30.000
4 Trhovisko Amunov 5x5 40:00 h 1000 1000 7500 T 300 T 150 T 40.000
5 Trhovisko Konštruktov 5x5 48:00 h 1250 1250 8750 K 350 K 175 K 50.000


Trhovisko ľudí
Úroveň Budova Požiadavky Náklady
Úroveň Veľkosť Čas výstavby Kultúra Obyvateľstvo Mince Zásoby Mana Božská úroda
1 Trhovisko 4x4 30s - 50 5.000 200 - -
2 Trhovisko Hobitov 4x5 24:00 h 500 450 5000 T 200 T 100 T -
3 Trhovisko Elementálov 5x5 32:00 h 750 750 6250 T 250 T 125 T 30.000
4 Trhovisko Amunov 5x5 40:00 h 1000 1000 7500 T 300 T 150 T 40.000
5 Trhovisko Konštruktov 5x5 48:00 h 1250 1250 8750 T 350 T 175 T 50.000