Kotlík

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation

Kotlík

Kotlík je ďalšou funkciou Akadémie mágie, ale tiež je v určitej forme spojený s Turnajmi! Nájdete ho v Akadémie mágie, kde môžete zbierať ingrediencie, variť elixíry a získavať mocné bonusy, no nie bez pomoci mocnej čarodejnice! Spoločne budete pripravovať silné elixíry pre vaše mestské produkcie.

Úvod

Každú sobotu ráno sa Čarodejnica bude prechádzať po okolitom lese vášho mesta, aby nazbierala čerstvé ingrediencie na varenie Čarovného elixíru! Čarodejnica sa vráti v nedeľu skoro ráno, aby roztriedila a pripravila čerstvé ingrediencie, ktoré pre vás nazbierala na varenie vášho elixíru!

Requirements

Aby ste mali prístup k funkcii Kotlík, budete musieť odomknúť jeho technológiu v kapitole 5. Po odomknutí sa karta "Kotlík" zobrazí vo vašej Akadémii mágie!

Cauldron Tab.png


Predmety Kotlíka

Na úspešné varenie elixíru je potrebné vziať do úvahy niekoľko aspektov:

 • Ingrediencie - Tie sú špecifické pre Kotlík. Môžete si vybrať dvanásť rôznych ingrediencií, z ktorých osem si môžete kúpiť za čarodejnícke body a štyri za diamanty. Tie ingrediencie, ktoré sú dostupné pre diamanty alebo čarodejnícke body, sa menia každý týždeň. S každou zložkou je spojený iný efekt a ak si ju kúpite s čarodejníckymi bodmi, ich cena sa zvýši. Ak si ich však kúpite s diamantmi, ich cena bude vždy rovnaká.
 • Cauldron WitchPoints.png Čarodejnícke body - Používajú sa na nákup ingrediencií a na zlepšenie účinkov elixírov (študijná fáza). Každú nedeľu dostanete množstvo čarodejníckych bodov na základe vášho pokroku vo výskume a v sobotu stratíte všetky nevyužité čarodejnícke body.
 • Cauldron Goblets.png Trofejové poháre - Trofejové poháre sa používajú na vypitie vášho elixíru a spustenie jeho účinkov. Každý týždeň dostanete aspoň 1 pohár trofejí a ak sa zúčastníte Turnaje, môžete získať maximálne 4 poháre trofejí za turnajt.
 • Cauldron Diploma.png Diplomy z výskumu - Diplomy z výskumu sú to, čo dostanete, keď preskúmate všetky technológie v kapitole. S väčším počtom výskumných diplomov sa počet možných efektov, ktoré môžete použiť, zvýši. Takže čím ďalej ste v hre, tým silnejšie môžu byť vaše elixíry!
 • Spell Fragment.png Fragmenty kúziel - Pomocou Fragmentov kúziel môžete zlepšiť svoju kritickú šancu, čo je šanca na zvýšenie spusteného efektu.

Kotlíkové fázy

Kotol je rozdelený do troch rôznych fáz:

 • Prípravy – Obdobie, počas ktorého Čarodejnica zbiera ingrediencie (od 00:00 v sobotu do 00:00 v nedeľu, Kotlíknie je k dispozícii).
 • Varenie– Fáza, v ktorej si môžete vybrať zhromaždené ingrediencie na varenie vášho elixíru (k dispozícii od 00:00 v nedeľu do 00:00 v sobotu).
 • Štúdium – Fáza, v ktorej môžete zlepšiť účinky svojich budúcich elixírov (k dispozícii hneď, ako si uvaríte svoj elixír, medzi 00:00 v nedeľu a 00:00 v sobotu)

Prípravy

Toto je moment, keď sa vlastne nič nedeje, Čarodejnica zbiera ingrediencie pre váš elixír, takže kotol nebude dostupný. Uvidíte správu zanechanú čarodejnicou, aby ste sa vrátili neskôr! V ľavom hornom rohu budete mať informáciu o tom, koľko času zostáva, kým sa Čarodejnica vráti s prísadami.

Cauldron Off.png


Varenie

Toto je moment, na ktorý ste čakali, pretože je čas uvariť si svoj mocný elixír! Začnite kliknutím na „Pridať prísady“!

Cauldron Tab.png


Kliknutím na tlačidlo „Pridať prísady“ získate prístup k hlavnému oknu fázy varenia a práve tu si môžete vybrať prísady, ktoré chcete použiť pri varení lektvaru.

Cauldron Brew Explain.png
 1. Počet čarodejníckych bodov, ktoré máte na základe vášho pokroku vo výskume.
 2. Počet pohárov trofejí, ktoré musíte vypiť a spustiť efekt elixírov.
 3. Dostupné ingrediencie na prípravu vášho elixíru.
 4. Predpoveď možných účinkov vášho elixíru (pridaním prísady sa môžu účinky a miera ich úspešnosti líšiť). Kocka predstavuje percento úspešnosti, zelená šípka jej silu a časovač, trvanie účinku.
 5. Tu môžete pridať fragmenty kúziel na zvýšenie šance na kritický efekt. Stlačte tlačidlá + alebo - na pridanie a odčítanie 1000 fragmentov kúzla (ak chcete, môžete manuálne pridať požadované množstvo fragmentov kúzla, ale toto číslo sa automaticky upraví na najbližšie nižšie číslo deliteľné 1000).
 6. Tu môžete použiť diamanty namiesto fragmentov kúziel na zvýšenie šance na kritický efekt (naraz môžete pridať alebo odstrániť iba 25 x 25 diamantov).
 7. Tlačidlo Varenie, keď máte pocit, že ste pridali požadované ingrediencie, kliknite sem a uvarte svoj elixír (tu získate skutočnú predstavu o celkovej cene vášho elixíru, zdroje vám budú odobraté až po potvrdení vášho výberu).
 8. Kotlík a jeho obsah (tu môžete vidieť poslednú pridanú zložku).
 9. Tu môžete odstrániť poslednú pridanú zložku.
 10. Tu môžete odstrániť všetky pridané prísady.
 11. Prehľad aktuálnej úspešnosti vzhľadom na prísady pridané do kotlíka.
 12. Prehľad aktuálneho percenta kritického efektu zohľadňuje pridané úlomky kúziel aj diamanty.


Varenie elixírov

Vo fáze varenia môžete vytvárať silné elixíry s rôznymi prísadami! Môžete skombinovať až 25 ingrediencií a vytvoriť jeden elixír. Môžete zmiešať akúkoľvek zložku, či už s diamantmi alebo s čarodejníckymi bodmi. Môžete tiež použiť tú istú prísadu niekoľkokrát, a to všetko na dosiahnutie najlepšieho možného efektu lektvaru! Váš elixír bude mať rôzne účinky v závislosti od toho, aké ingrediencie si vyberiete a v akom poradí!

Fragmenty kúziel majú tiež veľmi dôležitú úlohu vo vašom elixíre, ak chcete mať šancu odomknúť nejaký kritický efekt. Fragmenty kúziel je možné pridávať každých 1000 jednotiek alebo ak chcete, môžete namiesto nich použiť diamanty, ktoré je možné pridávať každých 25 jednotiek pre rovnaké percento účinku.

Spell Fragments Role.png

Ak trofejný pohár nespustí efekt elixírov, v ktorom ste použili fragmenty kúziel, časť použitých fragmentov kúziel vám bude vrátená! Túto informáciu uvidíte vo výsledkovom okne Elixírov a zároveň vám bude vrátené oznámené množstvo Fragmentov kúziel.

Cauldron SFragments Refund.png


Keď si myslíte, že ste pridali všetky potrebné ingrediencie a ste pripravení uvariť svoj elixír, pokračujte kliknutím na tlačidlo „Uvariť“! Zobrazí sa okno na potvrdenie vašej voľby a na kontrolu, či máte dostupné zdroje. Stlačte tlačidlo "Zdola hore!" a zistite, či váš trofejný pohár spustil nejaký efekt elixírov!

Cauldron Confirm1.png

Ak ste si vybrali nejaké ingrediencie s cenou diamantu alebo ste použili diamanty na zvýšenie šance na kritický efekt, namiesto obvyklého zeleného tlačidla sa zobrazí modré tlačidlo, potvrďte svoj výber a uvidíte výsledok svojich elixírov!

Cauldron Confirm2.png


Upozornenie!: Iba keď kliknete na tlačidlo "Zdola hore!" budú zdroje odstránené z vášho inventára. Ak kliknete na tlačidlo „Zrušiť“, vrátite sa späť do ponuky Brew a môžete buď odobrať alebo pridať prísady, pričom vám nebudú odobraté žiadne zdroje.
Upozornenie!: Ak pristúpite k vareniu elixírov, nebudete sa môcť vrátiť späť do ponuky varenia, takže sa uistite, že ste vybrali potrebné ingrediencie na varenie lektvaru, pretože budete musieť počkať do nasledujúceho týždňa, aby ste si mohli pripraviť lektvar. opäť nový elixír.|}


Výsledok lektvaru

Keď kliknete na „Zdola hore!“, Čarodejnica vás bude informovať o výsledku vášho elixíru, či sa spustili vaše poháre trofejí a aké sú efekty pre vaše mestské produkcie!

Cauldron P1.png

Ak máte viac pohárov trofejí, musíte piť viac elixíru, aby ste mali šancu spustiť ďalšie efekty, v pravom hornom rohu máte informáciu o tom, koľko pohárov trofejí vám zostáva!

Cauldron P2.png

Niekedy sa rovnaký efekt môže opakovať, v takom prípade si budete musieť vybrať, či si chcete ponechať starý alebo si vybrať nový, ktorý môže byť lepší alebo nie, voľba je vždy na vás! Vo vašom meste môže byť súčasne aktívny iba jeden efekt rovnakého typu!

Cauldron P3.png

Keď skončia vaše poháre na trofeje, skončí sa aj váš elixír a vy prejdete do ďalšej fázy a poslednej fázy kotla, do Štúdia!

Cauldron P5.png

Prehľad o svojich aktuálne aktívnych efektoch budete mať v okne Štúdium Kotlíka, kde môžete vidieť, ktoré z nich sú aktívne a ako dlho vydržia! Efekty budú uvedené zľava doprava od najkratšieho po najdlhší, súčasne môže byť aktívnych až 10 efektov!

Cauldron Potion Effects.png
Poznámka: Aktívne efekty sú zobrazené vo všetkých fázach kotlíka.

Ak umiestnite kurzor myši na uvedený efekt, môžete zobraziť jeho úroveň, percento a trvanie.

Cauldron Effect Tooltip.png

Ak podržíte kurzor myši nad zdrojom, ktorý je ovplyvnený vaším elixírom, môžete ľahko získať predstavu o výške posilnenia.

Cauldron Potion Tooltip.png

Trofejové poháre niekedy nemusia spustiť žiadne efekty. Ak ste napríklad použili príliš málo ingrediencií, tak v nasledujúcom týždni viete, že budete musieť do svojho elixíru investovať viac ingrediencií!

Cauldron NoEffect.png


Pomôcka: Čím viac ingrediencií dáte do svojho elixíru, tým je pravdepodobnejšie, že vaše trofejné poháre spustia efekt podľa vášho výberu. Nezabudnite použiť fragmenty kúziel, aby ste mali šancu spustiť kritický efekt.
Upozornenie: Trofejové poháre nie je možné uložiť na nasledujúci týždeň, ak neuvaríte žiadny elixír, stratia sa, keď sa kotol v sobotu o 00:00 zatvorí.


Štuúdium

Fáza štúdia je miesto, kde môžete vylepšiť svoje obľúbené efekty! Táto fáza je k dispozícii medzi 00:00 v nedeľu a 00:00 v sobotu, hneď ako si uvaríte svoj elixír!

V ľavom hornom rohu máte indikáciu zostávajúceho času (Ak do konca kotla zostáva menej ako 24 hodín, čas sa zobrazí červenou farbou). Začnite stlačením tlačidla „Zlepšiť efekty“.

Cauldron Studying.png

Po kliknutí na tlačidlo „Vylepšiť efekty“ môžete začať používať čarodejnícke body, ktoré ste nepoužili vo fáze varenia.

Cauldron Study Explain.png
 1. Označuje množstvo výskumných diplomov, ktoré momentálne máte, každý výskumný diplom predstavuje 1 dokončenú kapitolu (Ak chcete získať výskumný diplom, musíte preskúmať všetky technológie kapitoly).
 2. Zobrazuje množstvo čarodejníckych bodov, ktoré máte stále k dispozícii.
 3. Zobrazuje efekty, ktoré môžete vylepšiť, prejdite nadol a zistite, aké ďalšie efekty máte k dispozícii.
 4. Prehľad vylepšenia efektu, na ktorý ste klikli.
 5. Prejdite na ďalšiu úroveň efektov.
 6. Tlačidlo na vylepšenie zvoleného efektu, stlačením tohto tlačidla spotrebujete uvedené čarodejnícke body.
 7. Tlačidlo darovania zdrojov pre čarodejnícke body. Kliknite sem a vyberte Zdroj, ktorý chcete použiť.
 8. Tlačidlo na konverziu zvoleného zdroja na čarodejnícke body (počet zobrazených čarodejníckych bodov sa pridá k vašej zásobe).


Všetky efekty majú 100 úrovní vylepšení! Keď vylepšíte efekt, jeho výhoda sa použije budúci týždeň, ak môžete získať svoje poháre na trofeje, aby ste tento efekt znova aktivovali! Ak nebudete úspešní, nebojte sa, pokrok v zlepšovaní sa nestratí, to znamená, že v nasledujúcom týždni budú účinky na rovnakej úrovni, ako ste ich opustili!

Cauldron Study Evo.png
Poznámka: Ako vylepšujete každú úroveň efektu, cena a množstvo čarodejníckych bodov potrebných na zlepšenie jedného efektu sa budú postupne zvyšovať na každej úrovni.


Zdroje pre čarodejnícke body

Ak naozaj chcete zlepšiť určitý efekt, ale vaše čarodejnícke body za daný týždeň boli vyčerpané? Zdroje vo svojej hre môžete premeniť na čarodejnícke body!

Cauldron Study R f WP.png

Môžete si vybrať od štandardného tovaru až po hodnotnejšie zdroje, ako sú božské semená, ktoré môžete premeniť na body čarodejníc! Uvedomte si, že keď získate čarodejnícke body s konkrétnym zdrojom, ich cena sa zvýši, ale zvýši sa aj množstvo čarodejníckych bodov získaných za jeden zdroj!

Pripomenutie: Pamätajte, že si nemôžete ponechať nevyužité čarodejnícke body a zmiznú, keď čarodejnica pôjde do lesa nazbierať ingrediencie na nadchádzajúci týždeň, takže sa uistite, že nenecháte žiadne čarodejnícke body nevyužité!


Efekty elixírov

Kotlík predstavuje úžasné efekty, ktoré sa použijú na vaše mestské produkcie, ak sa vám podarí použiť dostatok ingrediencií na uvarenie vášho elixíru!

Cauldron Effects.png

Trvanie, sila a úroveň Efektu elixírov závisí od úrovne zlepšenia, na ktorej sa nachádzajú. Nezabudnite použiť všetky nevyužité čarodejnícke body z jedného týždňa, aby ste mohli pokračovať v zlepšovaní svojich obľúbených efektov na ďalší týždeň! Všetky efekty majú 100 úrovní vývoja.

Vezmite prosím na vedomie: Všetky aktívne efekty pôsobia na všetky produkcie vo vašom meste s výnimkou sady budov.

Prehľad efektov elixírov

Efekty elixírov
Chapter
Research Diploma
Ikona Popis Popis efektu
Ch5.png Effect Coins.png Magické zvýšenie daní Zvýši produkciu všetkých svojich mincí
Effect Supplies.png Kúzlo prebytku zásob Zvýši produkciu všetkých zásob
Effect B Strenght.png Generálov chaos Zvýši silu všetkých svojich kasární
Effect G1.png Základná prosba obchodníka Zvýši svoju produkciu základného štandardného tovaru
Effect G2.png Prepracovaná prosba obchodníka Zvýši všetku svoju produkciu prepracovaného štandardného tovaru
Ch6.png Effect G3.png Vzácna prosba obchodníka Zvýši produkciu všetkého svojho vzácneho štandardného tovaru
Ch7.png Effect TG Strenght.png Chaos príšer Zvýši silu všetkých svojich tréningových jednotiek
Ch8.png Effect Chapters.png Dar vznešených mužov Zvýši produkciu všetkých svojich sídliskových zdrojov
Ch9.png Effect Orcs.png Povstanie hordy Zvýši všetku svoju produkciu orkov
Ch10.png Effect Mana.png Enarovo požehnanie Zvýši všetku svoju produkciu manny
Ch11.png Effect MC Strenght.png Sila žoldnierov Zvýši silu všetkých svojich jednotiek žoldnierskeho tábora
Ch12.png Effect Seeds.png Spln mesiaca Zvýši produkciu všetkých semien
Ch13.png Effect Sg1.png Základná modlitba obchodníka Zvýši produkciu všetkého základného cítiaceho tovaru
Ch14.png Effect Sg2.png Prepracovaná modlitba obchodníka Zvýši všetku svoju produkciu prepracovaného cítiaceho tovaru
Ch15.png Effect Sg3.png Vzácna modlitba obchodníka Zvýši produkciu všetkého svojho vzácneho cítiaceho tovaru
Ch16.png Effect TG Health.png Zvýšenie morálky príšer Zvýši zdravie všetkých svojich jednotiek na cvičisku
Ch17.png Effect MC Health.png Zvýšenie morálky žoldnierov Zvýši zdravie všetkých svojich jednotiek žoldnierského tábora
Ch18.png Effect Unurim.png Vzkriesenie Unuru Zvýši všetku svoju produkciu Unúria
Ch19.png Effect Ag1.png Základné požehnanie obchodníka Posilnenie produkcie základného stúpajúceho tovaru
Ch20.png Effect Ag2.png Prepracované požehnanie obchodníka Zvýšo celú svoju produkciu prepracovaného stúpajúceho tovaru
Uvedené efekty sú dostupné, keď preskúmate všetky technológie a získate výskumný diplom danej kapitoly.

Turnaje a trofejné poháre

Každý týždeň získate jeden pohár trofejí zdarma v kotlíku, ale účasťou na turnajoch môžete vyhrať ďalšie poháre. Trofejové poháre sú to, čo spúšťa elixíry, takže čím viac, tým lepšie!

Ak však chcete vyhrať poháre na trofeje, musíte byť dostatočne aktívny v turnajoch!

Cauldron Tournament NoTG.png

Dosiahnite určité skóre turnaja a môžete vyhrať až 4 poháre trofejí na turnaj. Nový pohár trofeje získate vždy, keď váš celkový počet turnajových bodov dosiahne určitú hranicu: 200, 600, 1200 a 2000 turnajových bodov.


Cauldron Tournament 1TG.png

Postup smerom k získaniu pohára trofejí je individuálny, nemá nič spoločné s postupom spoločenstva, každý člen získa poháre trofeje dosiahnuté podľa dosiahnutého individuálneho skóre!

Cauldron Tournament AllTG.png


Poznámka: Na konci turnaja budú získané poháre trofejí pridané do vášho inventára kotla. Môžete si ich pozrieť, keď v nedeľu štartuje Kotlík.