Budovy

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation

Zoznam budov

Zoznam budov
Mainhall overview1.png

Hlavná budova

Worker-hut.png

Chatrč staviteľov

Basic.png

Základné budovy

Streets.png

Ulice

Military.png

Vojenské budovy

Goods.png

Manufaktúry

Kultúra

Kultúra

Staroveké divy

Staroveké divy

Usadlosti

Usadlosti

Expansion.png

Rozšírenia


Budovy

Budovy sú v Elvenare základným kľúčom k úspechu. Aby si postavil nejakú budovu, budeš musieť najprv otvoriť ponuku výstavby kliknutím na príslušné tlačidlo v hlavnom menu.

Budovy sú zaradené do rôznych kategórií, medzi ktorými môžeš prepínať pomocou kariet. Budovy majú rôzne veľkosti. Ich veľkosť sa môže meniť aj pri ich vylepšovaní.

Budovy01.png


Môžeš ich presúvať, avšak nie otáčať. Väčšina z nich sa dá aj predať. Väčšina budov musí byť spojená s hlavnou budovou pomocou ulíc, inak nezačne ich výstavba a nebudú funkčné.

Chybajuca ulica.png


Úrovne budov

V Elvenare môžeš vylepšiť skoro všetky budovy, a to postupne najprv až na úroveň 15. Na začiatku sú všetky budovy označené ako základné, neskôr sa z nich stávajú pokročilé, vylepšené, prvotriedne a nakoniec sú vyvinuté. Doba medzi základnou, pokročilou,prvotriednou a vyvinutou budovou sa líši v závislosti od budovy a je taktiež odlišná pre každú rasu. Pre dosiahnutie vyššieho označenia budovy (tj. pokročilá alebo prvotriedna) je potrebný príslušný výskum v ponuke výskumu, a taktiež aj väčší priestor na vylepšenie samotnej budovy.

Po Kapitola VI - Portál do minulosti sa vám predstaví nová osada - Trpaslíci - ktorá niektorým prinesie nové možnosti upgradu vašich budov. Budú to budovy „trpasličieho štýlu“. Dosiahnutie novej kapitoly a získanie vedomostí o novej osade vám tiež umožní neustále vylepšovať niektoré z vašich budov a mať nové štýly, ktoré si môžete užiť.


Tip: Vo Wiki nápovede si môžeš pozrieť požadovaný priestor na výstavbu každého typu budovy (podľa jej úrovne) – a to v informačnej tabuľke príslušnej budovy.

Predaj budov

Väčšinu budov môžeš predať a následne opätovne postaviť. Aby si zistil, aké zdroje sa ti po predaji budovy vrátia, prejdi do režimu predaj kliknutím na ikonu Sell ico.png. Následne umiestni kurzor myši nad konkrétnu budovu – informácie o zdrojoch, ktoré sa ti predajom budovy vrátia, sa ti zobrazia v bublinovej nápovede.

Sell building1.jpg

Kliknutím na budovu otvoríte okno Predaj budovy:

Sell building2.png


Pomôcka: Nedostanete späť žiadne zdroje, ak predáte prémiovú budovu alebo Staroveký div, dávajte si pozor akú budovu budete predávať.