Systém boja

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony prejdete na stránky.

Bitka

Základy

Elvenar je mierumilovný svet! Avšak k mieru sa musíš niekedy prebojovať. Ako už zaiste vieš, pre zber relikvií pomocou ktorých vylepšíš svoje mesto, je nutné preskúmavať provincie. V nich sa zoznámiš s kmeňmi, ktoré tam žijú.

V tej chvíli máš potom možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom relikvie získať. Buďto budeš vyjednávať s obchodníkom, alebo sa pustíš do bitky proti jednotkám z danej provincie.

Inside Province.png


V každej provincie nájdeš armádu, ktorá sa bude líšiť v závislosti od typu provincie. Čím ďalej budeš od svojho mesta, tým väčšie budú armády na ktoré narazíš, pričom aj kombinácia jednotlivých oddielov bude náročnejšia na porazenie. Podobne ako u tvojich jednotiek, počty vojakov v oddieloch provincií sú závislé od veľkosti jednotiek.

Army-Size.png


Bojový pentagram

Všetky jednotky majú svoje silné a slabé stránky voči nepriateľským jednotkám. V hre existuje 5 typov jednotiek a pre lepšie pochopenie výhod/nevýhod určitých jednotiek sme vytvorili bojový pentagram.

Combat Pentagon.png

Na prvý pohľad sa môže zdať, že je zložitý, ale nasledujúci obrázok by Vám mohol orientáciu uľahčiť.

Combat Pentagon explained.png

Na príklade si uvedieme silné a slabé stránky triedy obrnených strelcov, ktorí sú na obrázku vyššie znázornení. Zelené šípy znázorňujú typy jednotiek, v ktorých sú obranný strelci najsilnejší, teda proti strelcom a ľahkoodencom.

Naopak červené šípky ukazujú na typy jednotiek, ktoré sú proti obrneným strelcom silnejší. Ako vidíme, sú to mágovia a ťažkoodenci. Tento príklad môžete aplikovať na akýkoľvek iný typ jednotiek.

Zloženie armády

Aby si sa mohol zúčastniť bitky, musíš najprv v kasárňach vycvičiť vojakov. Keď už budeš mať pripravenú dostatočne veľkú armádu, budeš môcť začať získavať relikvie bojom.

Než začneš bitku, je potrebné vybrať si armádu, ktorá sa do bitky zapojí. Na bojovom poli je každý typ jednotky začlenený do oddielu. Veľkosť oddielu jednotiek sa bude zvyšovať s každým dokončeným výskumom technológie „Zvýšenie veľkosti oddielu“. V každom prípade však už hneď na začiatku budeš môcť na bojové pole umiestniť 1 až 5 oddielov. Takže nezabúdaj: čím viac, tým lepšie!

Setup Army.png

Pokiaľ bitka ešte nezačne, môžeš oddiely ľubovolne odoberať a nahradzovať ich inými.

Oddiel na bojovom poli bude vždy v plnej sile. V prípade, že nemáš dostatok jednotiek na naplnenie oddielu, bude oddiel naplnený iba čiastočne.

Ako už bolo povedané, oddiely majú svoju veľkosť, ktorá sa však v priebehu hry môže meniť - čím je oddiel väčší, tým viac jednotiek sa do neho zmestí a tým je aj silnejší.

Army selection.png

Je veľmi dôležité si vybrať správny typ jednotiek k boji proti nepriateľom, aby ste dosiahli jasné víťazstvo.

Keď prejdete kurzorom myši nad jednotami, tak uvidíte, proti ktorým jednotkám je dobré ich postaviť, prípadne proti ktorým sú v neutralite. Takisto sa ikona ich triedy zobrazí cez obrázok nepriateľských jednotiek.

Akonáhle necháte kurzor myši nad jednotkou trošku dlhšie, zobrazí sa Vám proti ktorým triedam sú silnejší, kde sa berie do úvahy aj ich množstvo. Tu platí jednoduchá rovnica: "Čím viac mečov, tým lepšie" .

Pokiaľ chcete vedieť viac informácii, prečo je zrovna táto jednotka lepšia/horšia, kliknite na obrázok jednotky.

Setup Army Good Against.png

Tvoji nepriatelia majú taktiež rôzne veľkosti oddielov. Veľkosť nepriateľských oddielov závisí na poradí, v akom si danú provinciu preskúmal, a taktiež aj na vzdialenosti provincie od tvojho mesta.

Kliknutím na ikonu Informácie o jednotke sa ti zobrazia informácie o danej jednotke.

Bojové pole

Na bojisku nájdete pripravených všetkých bojovníkov v štartovacích pozíciach. Začiatočné postavanie jednotiek je stanovené tak, ako ste ich vybrali pred bojom, to isté platí pre nepriateľské jednotky.

Starting positions.png

Vaše jednotky vľavo a ich dosah je znázornený žltou. Vaši nepreiatelia sú vpravo a ich dosah je znázornený červenou.

Každý oddiel zaberá na bojisku jeden šesťuholník, pričom je zvýraznený jeho rozsah pohybu.

Battlefield1.png

Na bojovom poli niekedy nájdeš aj rôzne druhy prekážok. Vtedy budeš musieť vymyslieť aj inú taktiku, ako iba útočiť alebo brániť. Pokiaľ jednotky v danom oddiely dokážu útočiť na veľkú vzdialenosť, ich útok môžeš samozrejme použiť aj cez tieto prekážky.

Panel akcií

Initiative bar exp.png
Číslo Názov Popis
1 Vzdať sa Ak klikneš na toto tlačidlo, bitka bude zastavená a ty automaticky prehráš. Môžeš naň kliknúť kedykoľvek, aby si tak znížil svoje straty.
2 Automatické dokončenie boja Pomocou tohto tlačidla dokončíš boj automaticky. Následne už nie je možné sa prepnúť späť do manuálneho módu. Pokiaľ chceš vidieť výsledok okamžite, stačí kliknúť na tlačidlo „Výsledky bitky“, nachádzajúce sa v hornej časti obrazovky.
3 Rýchlosť hry Na tomto mieste môžeš prepnúť rýchlosť animácií z normálnej na strednú, alebo až na maximálnu.
4 Kolo Tu môžeš vidieť aktuálne herné kolo. Vždy keď bojovníci dokončia kolo, začne nové, až pokiaľ bitka nie je dokončená.
5 Ukončiť ťah Kliknutím na toto tlačidlo ukončíš pohyb a akcie vybranej jednotky v danom kole. V nasledujúcom kola sa bude môcť jednotka opäť zapojiť do bitky.
6 Panel zdravia tvojich jednotiek Tento panel ukazuje tvoje straty v oddieli. Zvyčajne je na začiatku plný a postupom času sa znižuje, v závislosti na stratách.
7 Zelené pozadie Tvoje oddiely.
8 Počet jednotiek v oddiele Na tomto mieste uvidíš počet jednotiek, ktoré sú v oddiele k dispozícii. Ich počet sa v priebehu bitky môže znížiť, v závislosti na stratách.
9 Panel zdravia nepriateľských jednotiek Tento panel ukazuje straty v oddiele nepriateľa. Zvyčajne je na začiatku plný a postupom času sa znižuje, v závislosti na stratách.
10 Červené pozadie Nepriateľské oddiely.
11 Informácie o jednotke Umiestnením kurzora myší nad túto ikonu sa ti zobrazia informácie o jednotke a jej bonusoch.