Systém vylepšení

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony prejdete na stránky.

Systém vylepšenia

Základné informácie

V Elvenare môžeš vylepšiť skoro každú budovu. To znamená, že k získaniu väčšieho množstva pokročilých budov nebudeš musieť odstraňovať alebo nahradzovať už tie existujúce, stačí ak postavené budovy rozšíriš na vyššiu úroveň, aby si ich vylepšil.

S každým vylepšením budova zmení svoj vzhľad a rovnako tak sa zmení aj jej funkčnosť. Pre zobrazenie, či je vylepšenie dostupné, stačí prejsť kurzorom myši cez danú budovu a zobrazí sa ti bublinová nápoveda.


Supply-tooltip.png


Niektoré vylepšenia zmenia aj rozmery budovy. Pre tieto vylepšenia potrebuješ najprv odomknúť príslušnú technológiu v ponuke výskumu.


Tip: Vo Wiki nápovede si môžeš pozrieť požadovaný priestor pre každý typ budovy, podľa jej úrovne - a to v informačnej tabuľke príslušnej budovy.
px:500

Pokiaľ si vyskúmal technológiu, ale nemáš dostatok miesta na umiestnenie novej vylepšenej budovy, zobrazia sa ti jej rozmery červenou a nižšie taktiež tlačidlo „Presunúť a vylepšiť“. V tomto prípade budeš možno chcieť tvoje mesto prestavať, alebo prípadne použiť nové rozšírenia.

px:500

Pre rýchlejšie dokončenie vylepšovania budovy môžeš kedykoľvek použiť diamanty. Pokiaľ tak chceš spraviť, klikni na budovu v čase, kedy sa zrovna vylepšuje a vyber tlačidlo „Dokončiť“. Množstvo diamantov, ktoré pri tom použiješ, priamo závisí od zostávajúceho času výstavby.

Vylepšovanie môžeš taktiež zrušiť. Vykonáš tak kliknutím na tlačidlo „Zrušiť výstavbu“. Tak získaš späť všetky zdroje a suroviny, ktoré si do výstavby investoval.

px:500


Tip:Všetky budovy sa dokončia až po prihlásení. Napríklad: keď začnete vylepšenie na Obytnej budove, začne sa iba vtedy, keď sa vrátite späť do hry.

Náklady a požiadavky

Každé vylepšenie predstavuje nejaké náklady a požiadavky.

  • Náklady: väčšina vylepšení vyžaduje mince a zásoby, niektoré dokonca aj tovar.
  • Požiadavky: ku každému vylepšeniu budeš potrebovať staviteľa a to do tej doby, pokiaľ stavba nebude dokončená. Taktiež budeš potrebovať nejakú kultúru a väčšina vylepšení vyžaduje, aby si mal k dispozícii aj voľnú populáciu. Navyše, pokiaľ budova zvýši aj svoje rozmery, tak ju možno budeš musieť presunúť.
px:500
Hint:Pokiaľ máš dostatok mincí a zásob na vylepšenie, ale nemáš dostatok tovaru, môžeš potrebný počet kúpiť za určité množstvo diamantov.

Veľkosť budov

Budovy v Elvenare majú rôzny tvar aj veľkosť, a niekedy pri ich vylepšovaní na vyššiu úroveň preto potrebujú viac miesta na mape mesta.

Medidas area.png

Vzhľadom na to, že sa budovy v Elvenare rozširujú iba pri prednom ľavom okraji, niekedy sa pri vylepšovaní budovy môže zdať, že budova na novej úrovni by mohla zasahovať do vedľajšej budovy aj vtedy, pokiaľ by bolo v okolí dostatok miesta. V tomto prípade budeš musieť použiť tlačidlo „Presunúť a vylepšiť“, a budovu pred jej samotným vylepšením presunúť na voľné miesto.


Pozrite sa na obrázok:

Plank L5.png


Príklad: Manufaktúra na dosky na úrovni 5 je veľká 2x2 štvorčeky, ale na úroveň 6 už potrebuje veľkosť 3x3. Taktiež môžeš vidieť červenú informáciu o tom, že nemáš dostatok miesta na vylepšenie budovy.


Medidas.png


Pokiaľ sa však na umiestnenie manufaktúry pozrieš bližšie, zistíš, že priestor 3x3 existuje, ale budova je v blízkosti cesty. Rozšírenie budovy je vždy odzadu dopredu, takže voľný priestor za budovou nie je rozpoznaný. V tejto situácii môžeš zvoliť tlačidlo „Presunúť a vylepšiť“, alebo už od začiatku výstavby počítať s týmto potrebným priestorom do budúcnosti.