Mapa sveta

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony prejdete na stránky.

Mapa sveta

Mapa sveta je dôležitou súčasťou Elvenaru, preto ju budete navštevovať celkom často.

Behom skúmania mapy okolo Vás objavíte mnoho rozdielnych provincií a tiež mestá ostatných hráčov. Elvenar je síce mystický svet plný tajomstiev, ale je tiež aj plný mieru. Preto sa neobávajte kontaktu so svojimi susedmi a okolím. Hneď od začiatku môžete navštíviť mesto ktoréhokoľvek hráča.

NewMap.png


WorldMap bottom bar.png


Číslo Ikona Popis
1 Prieskum Keď je prieskum aktívny, prenesie vás ku skúmanej provincii.
2 Prehľad provincií Otvorí okno, ktoré vám dá informáciu o všetkých skúmateľných a nedokončených provinciách. Pozri Prieskum provincií ďalej.
3 Navigácia k mestu Vezme vás k vášmu mestu na Mape sveta
4 Prehľad relikvií Otvorí okno, ktoré vám ukáže všetky zozbierané relikvie a posilnený tovar. Tiež vám dá rýchly pohľad na to, koľko relikvií je potrebných na ďalšie posilnenie.
5 Späť domov Vezme vás späť do vášho mesta.
6 Výskum Otvorím vám strom výskumu.
7 Mapa sveta Vezme vás na mapu sveta. Ukazuje aj malú turnajovú ikonu počas turnaja.
8 Turnaj Dostupné, keď ste členom Spoločenstva. Počas turnaja vás vezme na momentálneho turnajového okna.

Prieskum provincií

Akonáhle prvýkrát zbadáte mapu sveta, okamžite uvidíte, že väčšina sveta je pre Vás stále neznáma. V skutočnosti nie je mapa na začiatku ničím iným ako iba hrubým návrhom. Avšak môžete posielať prieskumníkov do okrajových provincií a tým o nich získavať informácie. Povedia vám, ako náročné bude preskúmanie danej provincie. Budú za svoje úsilie vyžadovať značnú sumu peňazí, rozhodne to však bude stáť za to.

Scout palette.png

Prejdite kurzorom myši ponad provinciu, aby ste videli náklady na jej preskúmanie.

Hover cost.png

Kliknutím na provinciu sa vám otvorí okno prieskumu:

Scouts note.png

Kliknutím na možnosť Preskúmať zahájite prieskum:

Scouting2.png

Akonáhle je ich práca hotová, tak sa na mape preskúmaná provincia zobrazí farebne a bude mať aj viac detailov. Ale najdôležitejšie je to, že sa môžete pozrieť dnu a hľadať relikvie.

Okrem toho sa všetky mestá, ktoré hraničia s touto provinciou, stanú tiež "objavenými". Výsledkom toho je, že s týmito mestami môžete teraz obchodovať bez poplatkov a môžete si navzájom poskytovať susedskú výpomoc.


Tip: Všeobecne sa odporúča si vo výskumnom strome zistiť, koľko budete potrebovať provincií k odomknutiu ďalšej kapitoly, lebo náklady na dokončenie provincií sa zvyšujú podľa počtu preskúmaných provincií. Pre vyjednávanie vzdialenejších provincií budete potrebovať orkov.


Provincie

Keď vstúpite do predtým preskúmanej provincie, tak o nej môžete vidieť detailnejšie informácie. Vaši prieskumníci na svojej misii stretávali zaujímavých ľudí a ich umiestnenie zaznačili značkou výkričníku do mapy provincie.

Scouted Province.png

Na prvý pohľad sa môže zdať, že všetky provincie vyzerajú rovnako. Keď sa ale pozriete pozorne, tak každý typ provincie má svoj vlastný špecifický terén v závislosti na tom, aké relikvie daná provincia obsahuje. Relikvie potom získate buď vyjednávaním alebo bojom. Ale uvedomte si, že sa v každom type provincií vyskytujú jednotky, takže buďte pripravení!


Prehľad provincií
Základný tovar Remeselný tovar Vzácny tovar
Provincie s mramorom Provincie s kryštálom Provincie s elixírom
Provincie s oceľou Provincie so zvitkami Provincie s kúzelným prachom
Provincie s doskami Provincie s hodvábom Provincie s drahokamami

Vzdialenosť provincií

Čím viac idete mapou do hĺbky okolitého sveta, tým tiež rastie vzdialenosť od Vášho mesta. To znamená, že Vaši prieskumníci budú potrebovať nielen viac času na prieskum vzdialenejších provincií, ale tiež zaplatíte viac mincí za ich služby.

Vzdialenosť provincií tiež ovplyvňuje zisk bodov do rebríčku, ktoré získate za vyriešenie každého stretnutia v provincií. Za každé vyriešené územie získate 1 bod - a ten ešte vynásobíte vzdialenosťou danej provincie. Príklad: Získate územie v provincii, ktorá ma vzdialenosť 3 od Vášho mesta. V takomto prípade dostanete do rebríčka 3 body.

Pri riešení stretnutí v provinciách sa bude ich náročnosť, v bojoch aj vo vyjednávaní, zvyšovať a to z dôvodu, že sa budete vzdiaľovať ďalej od vášho mesta. Preto je nutné, aby ste svoje mesto neustále vylepšovali.


Provincias.jpg


Zbieranie relikvií

V každej provincii stretávate kupca, ktorý Vám môže ponúknuť relikvie. A vy proste nemáte dosť týchto magických objektov! Samozrejme ale budú niečo stáť. Môžete prijať kupcovu ponuku alebo nájdete spôsob, ako použiť Vaše jednotky pre zisk týchto relikvií, vďaka čomu ušetríte Vaše zdroje. Je to len na Vás!

Je jedno akým spôsobom relikvie získate, pretože vždy Vám zvýšia vaše znalosti! Inými slovami, za každé získané územie získate vedomostný bod, ktorý môžete použi v strome výskumu, aby ste si rýchlejšie sprístupnili nové technológie, alebo ich investovali do starovekých divov. Mapa je veľkým zdrojom vedomostí, uvidíte!


Solved encounter.png


Rozšírenia z provincie

Rozšírenie z provincie získate ako odmenu za vyriešenie všetkých stretnutí v určitom počte provincií. Popis u rozšírení z provincie v ponuke budovy a v záložke rozšírenie z provincie Vám ukáže, koľko už máte "dokončených provincií" a koľko provincií je ešte požadovaných na sprístupnenie ďalšieho rozšírenia.

Reward .png


Prehľad provincií

Provinces overview scoutable.png

Keď otvoríte prehľad provincií, prieskumník vám ukáže:

  • Smer k provincii na vašej mape.
  • Hodnotu bodov provincie.
  • Typ provincie (Mramor, Kryštál, Elixír, atď.).
  • Náročnosť vyskúmania provincie : Veľmi ľahké - Veľmi ťažké.
  • Poznámku prieskumníka, či je provincia už odomknutá.

Tiež sa môžete presunúť ku každej provincii.

Provinces overview incomplete.png

Na karte neúplné sa tiež zobrazuje:

  • Počet nedokončených stretnutí v každej provincii Completed Encounters.png

Susedské mestá

Ako bolo povedané skôr, preskúmavaním mapy sveta môžete buď preskúmavať provincie alebo navštíviť akékoľvek mesto na mape. Môžete sa pozrieť na mestá ostatných hráčov, aby ste získali prípadnú inšpiráciu, ale akonáhle tieto mestá raz objavíte, tak môžete Vašim susedom tiež poskytovať susedskú výpomoc.

Keď sa pozriete poriadne, tak po nejakej dobe uvidíte, že Vaši susedia majú rozdielne obrázky svojich miest. Obrázky miest sú závislé na skutočnosti, v ktorej kapitole sa daný hráč nachádza.

Prehľad miest elfov
Kapitola I - Príchod Kapitola II - Vývoj Kapitola III - Rast mágie
Kapitola IV - Múdrosť a divy Kapitola V - Cesta k dedičstvu Kapitola VI - Trpaslíci
Kapitola VII - Víly Kapitola VIII - Orkovia & Goblini Kapitola IX - Lesní elfovia
Kapitola X - Čarodejníci a draci Kapitola XI - Hobiti Kapitola XII - Elementáli
Kapitola XIII - Amuni Kapitola XIV - Konštrukty Kapitola XV - Elvenar
Kapitola XVI - Veľvyslanectvá Kapitola XVII - Unurskí obchodníci Kapitola XVIII - Tímoví Duch
Kapitola XIX - Pomsta vyhnancov Kapitola XX - Sila hudby
Prehľad miest ľudí
Kapitola I - Príchod Kapitola II - Vývoj Kapitola III - Rast mágie
Kapitola IV - Múdrosť a divy Kapitola V - Cesta k dedičstvu Kapitola VI - Trpaslíci
Kapitola VII - Víly Kapitola VIII - Orkovia & Goblini Kapitola IX - Lesní elfovia
Kapitola X - Čarodejníci a draci Kapitola XI - Hobiti Kapitola XII - Elementáli
Kapitola XIII - Amuni Kapitola XIV - Constructs Kapitola XV - Elvenar
Kapitola XVI - Veľvyslanectvá Kapitola XVII - Unurskí obchodníci Kapitola XVIII - Tímoví Duch
Kapitola XIX - Pomsta vyhnancov Kapitola XX - Sila hudby

Turnaje

Každý týždeň sa uskutoční turnaj, ktorého sa budete môcť zúčastniť, ale iba v provinciách, ktoré máte vyriešené, pretože sa koná turnaj iba jedného typu. Je to skvelá príležitosť, ako získať ďalšie relikvie, vedomostné body a runové úlomky.