Staroveké divy

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov


Prehľad starovekých divov
88px-Aw c21.png

Tajné staroveké divy

88px-Aw c31.png

Staroveké divy sváru

88px-Elf AW Ico1.png

Staroveké divy elfov

88px-Human AW Ico1.png

Staroveké divy ľudí

88px-Aw c51.png

Zabudnuté staroveké divy

88px-Dwarven AW Ico1.png

Staroveké divy trpaslíkov

88px-Fairy aw1.png

Staroveké divy víl

88px-O&G aw.png

Staroveké divy orkov & goblinov

88px-WoodElvesaw.png

Staroveké divy lesných elfov

86px-Gr5 aw.png

Staroveké divy čarodejníkov & drakov

Gr6 aw.png

Staroveké divy hobitov

Gr7 aw.png

Staroveké divy elementálov

Gr8 aw.png

Staroveké divy Amunov

Gr9 aw.png

Staroveké divy Konštruktov

GR10 AW.png

Staroveké divy Elvenarov

GR11 AW.png

Staroveké divy Veľvyslanectiev

GR12 AW.png

Staroveké divy Unurských obchodníkov

GR13 AW.png

Staroveké divy Tímového ducha

GR14 AW.png

Staroveké divy Pomsty Vyhnacov

GR15 AW.png

Staroveké divy Sily hudby

GR16 AW.png

Staroveké divy Vallorianskej Legendy

Staroveké divy

Skrz úlohy Elvenaru a staroveké divy sa môžeme dozvedieť niečo viac o tajomstvách tzv. Starého sveta a o tom, ako veľmi boli vyspelé jeho civilizácie predtým, než sa väčšina z nich pominula.

Teraz už vieme, že kedysi veľmi veľmi dávno sa tu nachádzalo starobylé miesto nazývané Unur, obývané ľudmi, elfmi a rôznymi inými rasami, kde sa im v určitom okamžiku podarilo dosiahnuť veľký pokrok. Prvotný pôvod toho všetkého je stále neznámy, ale teraz už môžeme objaviť nový odkaz starého sveta: staroveké divy!


AW-collage small.jpg


Vďaka nazhromaždeným vedomostiam a s pomocou múdrych mágov tvojho mesta objavíš staroveké stavebné plány, napísané na prastarých kamenných diskoch. Pochopíš, že sú akosi záhadne späté s dedičstvom tvojej rasy, a že to vypadá, akoby to všetko spájali – Unur, prírodu, ľudstvo, Elvenar. Ale na to, aby sa ti ich podarilo odkryť, budeš musieť vynaložiť nemalé úsilie, nakoľko sú zapečatené starovekou mágiou rún.

Postupným skúmaním, ešte dôkladnejším prieskumom tvojho okolia a načúvaním tvojim poradcom rozlúštiš význam starých a mocných kamenných diskov a následne postavíš staroveké divy tvojich predkov, v celej ich dych vyrážajúcej kráse a s magickou silou!


Základné informácie

Staroveké divy sú dedičstvom tvojich predkov. Boli to veľkolepé architektonické skvosty, ktoré slúžili na viacero účelov: niektoré boli zdrojom zvláštnych vedomostí a mali účinok na výcvik a bojové schopnosti, ďalšie boli zdrojom veľkého kultúrneho vedomia, iné boli symbolom a podnetom spojenectva jednotlivých rás, a niektoré boli dokonca spôsobom na posilnenie sily magických relikvií, ktoré zvyšovali posilnenie výroby tovaru.

Keď ich budeš mať vo svojom meste, budeš si môcť užívať všetky tieto rôzne bonusy, a zároveň ti pomôžu ešte viac zveľaďovať tvoju rasu a tvoje mesto pozdvihnú na vyššiu úroveň blahobytu!

Každá základná rasa (ľudia a elfovia) bude mať možnosť na konci kapitoly IV odomknúť 2 staroveké divy, a na konci kapitoly VI budeš mať prístup k ďalším 2 starovekým divom spriatelenej rasy – trpaslíkov.

V skratke, staroveké divy:

 1. Poskytnú dodatočné trvalé bonusy pre tvoje mesto
 2. Motivujú ťa na ešte lepšie preskúmanie mapy sveta
 3. Napomôžu k vzájomnej interakcii hráčov
 4. Umožnia využitie všetkých relikvií

A aby toho nebolo málo, na pozadí tvojho mesta sa zobrazí kópia starovekých divov, ktorá ti zaiste poskytne prekrásny výhľad.

Counterparts.png


Požiadavky

Stavba samotných starovekých divov si vyžaduje predovšetkým výskum zodpovedajúcej technológie a surovín. Na to, aby boli aktívne, musia byť ulicou spojené s hlavnou budovou. Každý staroveký div je možné postaviť iba raz, ale môžeš ich vylepšovať, predať a prestavať.


Hlavná ponuka

Pokiaľ chcete postaviť prvý staroveký div, tak musíte najskôr vyskúmať a odomknúť odpovedajúcu technológiu v každej kapitole hry. Odomknutím technológie sa Vám vo vašom meste objaví nová ikona reprezentujúca staroveké divy v tvaru runy AncientWonder.png, a bude súčasťou Hlavného menu (ako napríklad trhovisko)

UnlockAWMenu2.png

Prejdením myšou na ikonu Starovekých divov, uvidíte všetky svoje aktuálne úlomky rún.

AWmouseover.png

Po kliknutí na túto ikonu sa Vám otvorí okno starovekých divov, kde si budete môcť prejsť všetky nové budovy: tie ktoré teraz skúmate, a máte postavené ale aj tie zamknuté. Uvidíte tiež prehľadne váš pokrok v aktivácii runového kruhu a počet úlomkov rún pre ostatné staroveké divy.

AWwindows1.png

prejdením kurzoru myši na náhľady starovekých divov uvidíte:

 • Popis starovekého divu
 • Úroveň budovy
 • Bonus pre mesto
 • Stavy všetkých bonusov
 • Množstvo úlomkov run pre stavbu, prípadne vylepšenie
AWdescription2.png

Po otvorení starovekého divu uvidíte tri záložky:

*Prehľad - tu uvidíte:

 1. Úroveň výstavby
 2. Bonus starovekého divu a jeho stav
 3. Dostupné úlomky run
 4. Popis budovy
AWoverview.png

Runy - kde môžete:

 1. Vložiť úlomky run (ak sú dostupné)
 2. Vidieť koľko run musíte aktivovať
 3. Pozbierať rozbité úlomky
 4. Kúpiť chýbajúce úlomky rozbitých run
Runepanel.png

Ak ste už postavili Staroveký div, Panel rún bude nahradený novým panelom, nazvaným Výskum. Vo výskumnom paneli uvidíte:

 1. Pokrok v oblasti výskumu, t. J. Počet vynaložených vedomostných bodov pre tento staroveký div
 2. 3 ikony kde môžete pridať Vedmostné body (tretia je možná iba ak máte daný bonus v inventári)
 3. Zobrazí sa poradie zobrazujúce množstvo vynaložených vedomostných bodov pre daného hráča a odmenu najlepším prispievateľom
AWresearch2.png

Vylepšenie - možnosti:

 1. Zobrazené požiadavky a náklady na stavbu starovekých divov
 2. Umožnené umiestniť budovu, pokiaľ je odhalených vštkých 9 run
Buildpanel.png


Úlomky rún

Teraz už vieš, že nedávno objavené runové kruhy nie sú kompletné! Ich runy sú rozbité a niektoré časti chýbajú... tieto časti – úlomky rún – sú ešte stále stratené a ty ich budeš musieť najprv nájsť, aby si mohol dokončiť kruhy!

Rune circle.png


Až po aktivácii celého runového kruhu 9-timi magickými runami, budeš môcť postaviť staroveký div. Tento proces však bude možný iba vtedy, ak získaš chýbajúce úlomky rún, vložíš ich do kruhu a aktivuješ runy.

To znamená, že tvojim prvým krokom bude získavanie úlomkov rún!

Rune shards Icons1.png

Každý staroveký div je spätý s konkrétnym úlomkom runy. To, ktoré úlomky patria ku ktorému starovekému divu, môžeš nájsť na karte prehľadu daného divu.

Úlomky rún môžeš získať:

 1. Dokončením všetkých stretnutí v provincii na mape sveta – Každá dokončená provincia ti dá náhodný úlomok runy pre staroveký div, ktorý si už odomkol v ponuke výskumu.
 2. Plnením úloh
 3. Použitím vedomostných bodov v starovekých divoch ostatných hráčov – Môžeš ich použiť v starovekých divoch hráčov tvojho spoločenstva, alebo hráčov, ktorých si už objavil na mape sveta.


Provincecomplete reward.png


Po získaní úlomku runy je ho potrebné vložiť do runového kruhu príslušného starovekého divu. S trochou šťastia sa jedna z chýbajúcich rún na kruhu aktivuje a odhalí sa. Niekedy sa však tento magický proces pokúsi odhaliť runu, ktorá už bola aktivovaná. V takom prípade sa tvoj úlomok rozlomí ešte na menšie časti.


Bkokenshard pic.png


Ale ešte nie je všetko stratené! Tvoje rozbité úlomky sa odložia, a ako náhle ich nazbieraš 10, budeš ich môcť spojiť do jednej novej neodhalenej runy.


Tip: Rozbité úlomky môžu byť použité na odhalenie všetkých druhov rún v ktoromkoľvek starovekom dive! Ak ti ešte nejaké po výstavbe starovekého divu zostanú, budeš ich môcť spojiť a aktivovať runu v novom starovekom dive!

Vylepšenie starovekých divov

Ako už bolo vysvetlené, stavba starovekého divu sa skladá z 3 krokov: výskum technológie v ponuke výskumu, aktivácia 9-tich rún a použitie potrebného tovaru. Akonáhle je už staroveký div v tvojom meste, jeho bonusy pre celé mesto sú ihneď aktivované na úrovni jedna. Ty môžeš tieto bonusy ešte zvýšiť, a to postupným vylepšovaním budovy až na úroveň 30.

Vylepšovanie od úrovne 1 do úrovne 5 sa skladá z 2 krokov: výskum úrovne a použitie relikvií potrebných na dokončenie vylepšenia. Po kliknutí na staroveký div sa ti zobrazia 3 karty: prehľad, výskum a vylepšenie.


UpgardeAWtab.png


Na karte výskumu je zobrazený prehľad potrebných vedomostných bodov, podobný ako sa nachádza v ponuke výskumu. Na tomto miesto môžeš použiť vedomostné body a taktiež tu vidíš zoznam hráčov, ktorí ti pomáhajú vyskúmať danú úroveň vylepšenia. Akonáhle dosiahneš dostatok potrebných vedomostných bodov, prejdi na kartu vylepšenia a dokonči vylepšenie použitím relikvií.


AWresearch2.png


Tip: Množstvo rôznych potrebných relikvií pre každú úroveň vylepšenia sa môže líšiť na základe tvojho typu posilneného tovaru! Potrebné množstvo relikvií pre tvoj posilnený tovar môžeš nájsť v informačnej tabuľke každej budovy.

Aby si mohol vylepšiť ktorýkoľvek staroveký div na úroveň 6, je potrebné, aby si opäť najprv dokončil nový runový kruh. Musíš odhaliť 9 nových rún a aktivovať ich, keďže magická architektúra tvojich predkov sa dostáva na úplne novú úroveň! Po tomto, od úrovne 6 do úrovne 10, na vylepšovanie starovekého divu budeš opäť potrebovať vedomostné body a magické relikvie.

Newcircle.png


Tip: Relikvie požadované na vylepšenia starovekého divu budú po jeho vylepšení odstránené z tvojho inventára relikvií.


To znamená, že pokiaľ použiješ relikvie posilňujúce výrobu niektorého tvojho tovaru, je pravdepodobné, že tým stratíš malé percento posilnenia výroby daného tovaru. Nezabúdaj si preto dávať pri vylepšovaní pozor, či máš dostatočné množstvo relikvií. Rovnako tak nezabúdaj ani na ich neustále získavanie. Len tak si budeš môcť dovoliť ich bezstarostné používanie na vylepšenia starovekého divu, alebo kompenzovať tak straty posilenia výroby tovaru.

Výpomoc v starovekých divoch

Hráči (spoločenstva a hráči objavení na mape sveta) si môžu navzájom pomáhať pri vylepšovaní starovekých divov! Jediné čo pre to musíte spraviť, je navštíviť hráča, kliknúť na ikonu Runecircleicon.png nachádzajúcu sa nad starovekým divom, vybrať kartu pomoci a použiť požadované vedomostné body.


InvestinAW2.png


Najlepší hráči v rebríčku pomoci budú odmenení za ich výpomoc a dostanú za ňu úlomky rún a/alebo vedomostné body! Nezabúdaj na to, že aj keď je už tvoj staroveký div postavený, ešte stále budeš potrebovať ďalšiu sadu 9-tich odhalených rún na vylepšenie starovekého divu na úroveň 6, čo znamená, že toto je tiež spôsob ako ich získať (druhý spôsob ako ich získať je dokončovaním provincií na mape sveta). Taktiež tým pomôžeš rozvíjať mestá tvojich kamarátov.


AWhelptab.png


Používať vedomostné body do starovekých divov iných hráčov môžeš iba vtedy, keď už si ty sám vyskúmal technológiu starovekých divov ich rasy, čo znamená, že akonáhle odomkneš staroveký div tvojej rasy, budeš môcť začať používať vedomostné body do starovekých divov ľudí/elfov, ale používať vedomostné body do starovekých divov trpaslíkov budeš môcť až vtedy, keď ty sám vyskúmaš príslušnú technológiu! Pri návšteve iného mesta môžete otvoriť každý Staroveký div alebo kliknúť na tlačidlo Stavoreké divy v dolnej časti obrazovky:

AW Help button.png

Otvorí sa okno pomocníka, v ktorom si vyberiete, do ktorého Starovekého divu chcete investovať:

AW Help window.png

Ako už bolo povedané, staroveké divy sú skvelý spôsob, ako zvýšiť vzájomnú interakciu jednotlivých hráčov, bez ohľadu na vybranú rasu. Ľudia môžu používať vedomostné body v starovekých divoch elfov a naopak, nakoľko tak získajú úlomky rún pre staroveký div ich vlastnej rasy, ktorý má rovnaké účinky ako ten, ktorému pomohli. Napríklad, ak hráš za ľudí a chceš úlomky rún pre tvoju obrovskú zvonicu, môžeš použiť vedomostné body do elfského krištáľového majáku.

AWhelpreward.png


Odmeny zo starovekých divov
 • Odmenení budú iba hráči, ktorí najviac pomohli inému starovekému divu.
 • Množstvo a obsah odmeny budú závisieť od úrovne daného starovekého divu.
 • Čím bude vyššia úroveň starovekého divu, tým viac hráčov bude odmenených a zároveň sa zvýšia aj odmeny.
 • Za používanie vedomostných bodov do vlastných starovekých divov nemôžeš dostať odmeny. Tvoja herná prezývka bude síce zobrazená v rebríčku pomáhajúcich hráčov, avšak nebude pri nej ikona odmeny. Napríklad, ak majiteľ daného divu sa nachádza na prvom mieste v rebríčku pomáhajúcich hráčov, prvá odmena bude automaticky pridelená hráčovi nachádzajúcemu sa na druhom mieste, a tak ďalej.

Predaj starovekých divov

Staroveké divy je možné predať. Buď si ale vedomý, že akonáhle ich predáš, tvoje mesto príde o všetky bonusy ktoré mu daný staroveký div poskytuje a nevrátia sa ti ani žiadne suroviny.

SelingAW.png


Prehľad starovekých divov

Informácie o starovekých divoch
Kapitola Technológie Názov Požiadavky Výhody Úlomky run
Pokrok Tajné staroveké divy Veľká kniha tajomstiev Požaduje základný tovar/Relikvie Vedomostné body každých 24 hodín Zásoby za získanú provinciu - Odhalené runy
Pokrok Tajomné staroveké divy Zlatá priepasť Požaduje základný tovar/Relikvie Mince každé 3 hodiny Pridanie populácie - Odhalené runy
Rast mágie Staroveké divy sváru Nekonečné prepadlisko Požaduje vzácny tovar/Relikvie Zásoby každých 24 hodín Relikvie za dokončenú provinciu - Odhalené runy
Rast mágie Staroveké divy sváru Hroty sváru Požaduje vzácny tovar/Relikvie Zvýši silu streleckých jednotiek Zrýchluje výrobu jednotiek v kasárňach - Odhalené runy
Múdrosť a divy Staroveké divy elfov/ľudí Kláštor bojových mníchov/Svätostánok Požaduje magický tovar/Relikvie Zvyšuje zdravie armády v boji Pridáva kultúru - Odhalené runy
Múdrosť a divy Staroveké divy elfov/ľudí Krištáľový maják/Obrovská zvonica Požaduje magický tovar/Relikvie Tovar za susedskú výpomoc Zvyšuje efekt kultúrnych budov za susedskú výpomoc - Odhalené runy
Cesta k dedičstvu Zabudnuté staroveké divy Ruiny strážnej veže Požaduje magický tovar/Relikvie Zvyšuje percentuálne kultúrny bonus budov za susedskú výpomoc Pridáva kultúru - Odhalené runy
Cesta k dedičstvu Zabudnuté staroveké divy Tróny vznešených mužov Požaduje magickýy tovar/Relikvie Poskytuje naviac body do rebríčka za každé postavenie, alebo vylepšenie akéhokoľvek starovekého divu Dodatočná kultúra - Odhalené runy
Trpaslíci Staroveké divy trpaslíkov Opevnenie trpaslíkov Požaduje základný tovar/Relikvie Produkuje jednotky prvého typu každé 3 hodiny Zvyšuje veľkosť oddielu pre výcvik v kasárňach - Odhalené runy
Trpaslíci Staroveké divy trpaslíkov Horská budova Požaduje základný tovar/Relikvie Zvyšuje produkciu v manufaktúrach so zvýšenou výrobou Pridáva populáciu - Odhalené runy
Víly Staroveké divy víl Veže blahobytu Požaduje vzácny tovar/Relikvie Predĺži dobu trvania kúzla „Sila zásob“ Pridáva zásoby každé 3 hodiny - Odhalené runy
Víly Staroveké divy víl Kvitnúci cech obchodníkov Požaduje vzácny tovar/Relikvie Zníži sa poplatok obchodníkovi u neobjavených obchodných partnerov Zlepšuje ponuky obchodníka tak, že zvýši množstvo získaného tovaru za rovnakú cenu Zvyšuje účinok všetkých portálov v meste, teda ich výrobní bonus Odhalené runy
Orkovia & Goblini Staroveké divy Orkov & Goblinov Vyhňa hrdinov Požaduje magický tovar/Relikvie Poskytuje orkov každých 24 hodín Zvyšuje silu vašich tažkoodencov - Odhalené runy
Orkovia & Goblini Staroveké divy Orkov & Goblinov Svätyňa zlovestných húb Požaduje magický tovar/Relikvie Produkuje jednotky druhého typu každé 3 hodiny Každá úroveň zbrojnice zvyšuje veľkosť oddielu pre výcvik v kasárňach - Odhalené runy
Lesní elfovia Staroveké divy lesných elfov Enarove veľvyslanectvo Požaduje základní zboží/relikvie Každý týždeň (168 hodín) produkuje rozbité úlomky rún Akonáhle začnete preskúmavať provinciu, získate mannu, jej množstvo je násobkom už získaných provincií - Odhalené runy
Lesní elfovia Staroveké divy lesných elfov Akadémia lietania Požaduje základný zboží/relikvie Kňazi každé 3 hodinyČarodejnice každé 3 hodiny Zrýchľuje výcvik v tábore žoldnierov - Odhalené runy
Čarodejníci & Draci Staroveké divy čarodejníkov & drakov Bludisko temnej hmoty Požaduje vzácny tovar/relikvie Každé 3 hodiny generuje mannu, jej množstvo je násobkom už získaných provincií Znižuje rozpad manny - Odhalené runy
Čarodejníci & Draci Staroveké divy čarodejníkov & drakov Dračí chrám Požaduje vzácny tovar/relikvie Posilňuje magické jednotky Manna za použitie kúzla, jej množstvo je násobkom už získaných provincií - Odhalené runy
Hobiti Staroveké divy Hobitov Chrám ropúch Požaduje magický tovar/relikvie 5th units every 3H5th units every 3H Stronger Heavy ranged units - Odhalené runy
Hobiti Staroveké divy Hobitov Obchodné centrum v Elvenare Požaduje magický tovar/relikvie Božská úroda každých 12H Zvyšuje "Magická Výroba" trvanieZvyšuje"Magická Výroba" silu Odhalené runy
Elementals Elementals Ancient Wonders Sunset Towers Requires Basic Goods/Relics Seeds with every NH chest Reduced Seed Decay - Revealed Runes
Elementals Elementals Ancient Wonders Victory Springs Requires Basic Goods/Relics Increased Training Grounds Training Speed Light Melee Damage Boost - Revealed Runes
Amúni Staroveké divy Amúnov Pyramída očistenia Požaduje vzácny tovar/Relikvie Cítiaci tovar pri každom zbere Orkov Produkuje ťažkoodencov - Odhalené runy
Amúni Staroveké divy Amúnov Maják dobrého susedstva Požaduje vzácny tovar/Relikvie trvanie očarovania Magické dary Účinok očarovania Magické dary Posilnenie výroby Many na kultúrnych budovách so susedskou výpomocou Odhalené runy
Konštrukti Staroveké divy Konštruktov D111-a "Časopriestor" Requires Magical Goods/Relics Posilnenie cítiaceho tovaru Skrátenie doby čakania na ďalšie kolo turnaja - Odhalené runy
Constructs Constructs Ancient Wonders D222-z "Simia Sapiens" Requires Magical Goods/Relics Reduced Sentient Goods Decay Increased Troop Units on pickup - Revealed Runes
Elvenar Elvenar Ancient Wonders Skladová smršť Sentient GoodsOrcs Portal Storage Capacity Boost Sentient Goods Production Boost - Revealed Runes
Elvenar Elvenar Ancient Wonders Termálny prameň mladosti Sentient GoodsOrcs Residences Population Boost Culture per Ancient Wonder Level - Odhalené runy
Embassies Embassies Ancient Wonders Knižnica vo veži Sentient GoodsOrcs Ranking Points per Crystal Knowledge Points Production every 24h - Odhalené runy
Embassies Embassies Ancient Wonders Turnajová aréna Sentient GoodsOrcs Ranking Points per Chest Mercenary Camp Light Melee - Odhalené runy
Tímový Duch Staroveké divy Tímového Ducha Svätyňa šampiónov Sentient GoodsOrcsMana
Divine SeedsCoinsSupplies
Gruff Orc every 3H Orcs per Tournament Point - Odhalené runy
Tímový Duch Staroveké divy Tímového Ducha Chrám duševna Sentient GoodsOrcsMana
Divine SeedsCoinsSupplies
Unurium per Spire Chest Unurium per Event Currency Pickup - Odhalené runy