Spoločenstvá

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony prejdete na stránky.

Spoločenstvo

Zmysel spoločenstva

Fellowship banner.png

Spoločenstvá sú hernými komunitami, kde sa zhromažďujú hráči s podobným herným štýlom či záujmom, aby si tak obohatili každodenné herné zážitky a užili si viac zábavy. Uvidíte, že byť súčasťou silnej komunity pomôže vášmu mestu rásť ešte viac, a cesta k úspechu a sile tak bude mnohom ľahšia.

Pre prístup do okna spoločenstva kliknite na jeho ikonu v vašom profile.

1Profile Fellow Icon.png


Požiadavky

Nie sú žiadne určité požiadavky pre založenie spoločenstva, okrem toho nebyť už v nejakom. Na druhej strane, aby ste sa k spoločenstvu pripojili, musíte byť prijatí niektorým členom s danými právami. Spoločenstvá sú obmedzené na 25 členov.

Výhody

Spoločenstvá ponúkajú veľa výhod, ktorými sú:

Benefits.png
 • Obchod bez poplatku - dokonca aj keď ste svojich spoločníkov na mape neobjavili, budete s nimi môcť obchodovať bez poplatku obchodníka.
 • Susedská výpomoc - je dostupná pre všetkých vašich členov spoločenstva, čo znamená, že môžete dať a obdržať susedskú výpomoc od všetkých vašich spoločníkov, a kľudne môžu mať svoje mestá ďaleko.
 • Hromadné správy - všetci členovia spoločenstva môžu zasielať správy, ktoré budú okamžite prijaté všetkými ostatnými členmi.
 • Chat spoločenstva - tým, že ste členom spoločenstva, môžete používať chat systém na komunikáciu so všetkými vašimi spoločníkmi, buď k požiadaní o pomoc pre vášho mesta, alebo len jednoducho ich pozdraviť.

Tituly & práva

V spoločenstve sú 4 dostupné pozície, každá z nich má súbor práv a možností:

 • Veliteľ - je vodcom spoločenstva a má všetky práva ostatných členov. Ako vodca nemôže opustiť spoločenstvo, pokiaľ nepovýší iného člena na veliteľa. Týmto krokom sa automaticky stane zástupcom a môže tak odísť. A naopak je jediným členom s právami na rozpustenie spoločenstva.
 • Zástupca veliteľa - má v spoločenstve väčšinu práv. Okrem týchto obyčajných práv môže upravovať profil spoločenstva a meniť jeho možnosti, ďalej meniť tituly členov alebo ich dokonca vylúčiť.
 • Veľvyslanec - je obyčajný člen, ktorý má právo pozvať ďalších hráčov. Môže tiež schváliť, či zamietnuť žiadosti a odstraňovať predchádzajúce pozvánky.
 • Člen - každý člen spoločenstva môže používať chat spoločenstva, obchodovať bez poplatkov, dávať a dostávať susedskú výpomoc a posielať hromadné správy ostatným členom.
14Fellowships rights.png


Založenie spoločenstva

Založením spoločenstva sa stanete vodcom malej komunity hráčov a obdržíte titul veliteľa. Pre založenie spoločenstva musíte kliknúť na tlačítko „Spoločenstvo“ na vašom profile a potom kliknúť na tlačítko „Založiť“ na obrazovke, ktorá vám bude zobrazená.

2Found or join.png

Potom zvolíte názov vášho nového spoločenstva (najviac 25 znakov) a napíšete popis (najviac 2000 znakov), rovnako vyberiete a prispôsobíte vlajku spoločenstva.

3Found Fellow.png
4Edit Banner.png

Naviac budete môcť aktivovať alebo deaktivovať žiadosti a pozvánky - keď deaktivujete žiadosti, hráči nebudú môcť žiadať o členstvo a nový členovia budú prijímaní len cez pozvánky. Pokiaľ deaktivujete funkciu pozvánok, nových hráčov budete môcť získať len tak, že niekto požiada o prijatie.

Potom, čo ste dokončili nastavenie možností, založili ste svoje spoločenstvo - blahoželáme! Teraz môžete pridať ďalších 24 hráčov (ľudí i elfov).

6you found fellow.png


Okno spoločenstva

Akonáhle ste založili spoločenstvo budete môcť otvoriť okno spoločenstva, a to kliknutím na tlačítko spoločenstvo na vašom profile.

Zbadáte potom 3 záložky:

 • Prehľad - tu uvidíte všetky dôležité informácie o vašom spoločenstve: jeho názov a popis, koľko členov k nemu patrí, umiestenie a body spoločenstva a taktiež je to miesto, kde je možné spoločenstvo opustiť, upraviť, alebo rozpustiť, podľa vášho titulu v spoločenstve.
 • Členovia - v tejto záložke vám bude umožnené vidieť všetkých členov patriacich do spoločenstva, ich umiestnenie a body a ak máte dostatočné práva, tu je možné upravovať aj členom tituly.
 • Uchádzači - táto záložka bude dostupná len pre členov, ktorí majú určité práva a tituly, a umožňuje vám spravovať všetky žiadosti a pozvánky spoločenstva.
7Fellowship Pannel.png


Úprava

Veliteľ a jeho zástupcovia môžu kedykoľvek upraviť prvky spoločenstva: názov, vlajku, popis, aktivovať/deaktivovať žiadosti a pozvánky. Stačí len kliknúť na tlačítko „Úpravy“ v panelu spoločenstva (viď. tabuľka nižšie).

EditFSProfile.png


Prijímanie členov:

 1. Povoliť členom posielanie pozvánok - Veliteľ, Zástupca veliteľa, Veľvyslanec
 2. Okamžité prijatie - Hráči sa môžu pripojiť k spoločenstvu bez zaslania/obdržania pozvánky
 3. Schválenie pozvánky - Hráči môžu byť prijatí len po akceptovaní pozvánky
 4. Uzavreté - Hráči nemôžu žiadať o vstup do spoločenstva


U vlajok je neskutočne veľa kombinácií možností vzorov, farieb a symbolov, z nich si môžete vyberať.

5banners Fellow.png


Pozvanie a prijímanie členov

Pozvanie členov - prechádzaním menu rebríčka môžete jednoducho vidieť, akí hráči sú stále bez spoločenstva a pozvať ich do svojho. Kliknite vtedy na meno hráča a pozvete ho z kontextového menu.

8Invite Members.png

Hráči musia pozvánku najprv prijať, než sa k vášmu spoločenstvu pripoja a stanú sa členmi. Pozvať hráča môže len veliteľ, zástupcovia a veľvyslanci. Akonáhle hráč pozvánku prijme, bude pridaní do spoločenstva ako člen. Pokiaľ niekto iný už určitého hráča do spoločenstva pozval, uvidíte hlášku hovoriacu: „Tento hráč už bol do vášho spoločenstva pozvaní“.

10invitation sent.png

Spoločenstvo môže vo svojom profile vypnúť funkciu pozvánok. Tým sa zabráni akémukoľvek členovi poslať pozvánku, „pozvanie“ tlačítko zošedne a pri nabehnutí sa zobrazí popisová správa s informáciami.

11Fellowships no invite.png
 • Prijatie žiadosti - pokiaľ spoločenstvo nedeaktivovalo funkciu žiadosti, akýkoľvek hráč môže požiadať o prijatie. Pre kontrolu žiadostí, ktoré ste obdržali, otvorte okno spoločenstva a zvolte záložku „Uchádzači“.

Tu zbadáte ako pozvánky, tak aj žiadosti hráčov, pričom ich môžete rozlíšiť ikonami, každú žiadosť môžete potom zvlášť prijať, či zamietnuť. Len veliteľ, zástupcovia a veľvyslanci môžu vidieť túto záložku, v nej môžu prijímať/zamietať žiadosti a sťahovať už zaslané pozvánky. Akonáhle hráč pozvánku prijme, stane sa členom spoločenstva.

12accept felows.png


Zmena titulov a práv

Ako sa k vášmu spoločenstvu bude pripájať viac ľudí, nemôže byť na škodu niektorých členov povýšiť na určité pozície. Popisy členských titulov a práv môžete nájsť kliknutím na Info fellow.png v záložke členovia vášho spoločenstva.

15changing titles1.png

Právo meniť členské tituly majú len veliteľ a jeho zástupcovia. Veliteľ môže svoju pozíciu predať inému hráčovi - pokiaľ menujete nového veliteľa, automaticky sa stanete zástupcom. Túto zmenu nemôžete vrátiť, len nový veliteľ vám môže titul dať späť.

16Change Titles1 archmage.png

Na druhej strane, keď zmení zástupca svoj vlastný titul, stráca šancu túto akciu vrátiť a musí počkať, než ho veliteľ alebo niekto z ostatných zástupcov povýši späť.

17changing titles2.png

V oboch prípadoch sa ukáže varovanie, takže môžete potvrdiť, či naozaj chcete niektorú z týchto akcií vykonať.

Vylúčenie členov

Členovia môžu byť vylúčení len veliteľom alebo zástupcom. Pre vylúčení člena prejdite do záložky členovia v okne spoločenstva a zvoľte „Vylúčiť“. Zobrazí sa potvrdzovacie okno zabraňujúce nechcenému vyhodeniu členov.

13expell member.png


Rozpustenie spoločenstva

Rozpustiť spoločenstvo môže iba veliteľ. Po takom kroku bude stratené všetok pokrok spoločenstva, ako napríklad umiestnenie alebo body, a všetci členovia budú mať možnosť pripojiť sa k novému spoločenstvu. Pre rozpustenie spoločenstva musíte prejsť do záložky „Prehľad“ spoločenstva a kliknúť na tlačítko „Rozpustiť“. Objaví sa potvrdzovacie okno, ktoré zabráni rozpusteniu spoločenstva omylom.

18disband.png


Pripojenie sa

Keď ste nezaložili svoje spoločenstvo, môžete sa jedine pripojiť k nejakému už existujúcemu. Pre zobrazenie všetkých spoločenstiev musíte kliknúť na tlačítko rebríček a vybrať záložku „Spoločenstvá“.

Pre pridanie sa k existujúcemu spoločenstvu patom potrebujete zaslať svoju žiadosť a počkať, pokiaľ ju neprijme niekto z členov s právami. - kliknite na názov spoločenstva, zvoľte „Zobraziť spoločenstvo“ a potom stlačte tlačítkopožiadať“.

19application.png

Svoje žiadosti o členstve a pozvánky môžete taktiež vidieť v záložke žiadosti. Akonáhle sa stanete členom spoločenstva, všetky vaše žiadosti automaticky zmiznú a záložka bude zmazaná.

20requests join.png

Nemôžete sa pripojiť k spoločenstve, keď:

 • spoločenstvo neprijíma žiadosti;
 • je spoločenstvo plné;
 • ste už súčasťou nejakého spoločenstva;
 • pripojili ste sa a odišli z iného spoločenstva za posledných 24 hodín.
23unable-to-join.png


Opustenie spoločenstva

Členovia môžu spoločenstvo opustiť kedykoľvek. Musíte otvoriť záložku „Prehľad“ v okne spoločenstva a kliknúť na tlačítko „Opustiť“.

21leave felow.png

Jednak, akonáhle odídete, stratíte prístup ku všetkým výhodám spoločenstva, vrátane chat systému!

22leave fellowship.png

Pamätajte však, že ako veliteľ zo spoločenstva odísť nemôžete. Pokiaľ vážne chcete odísť, musíte najskôr menovať iného člena veliteľom.

Poznámka: Po opustení spoločenstva môžete okamžite založiť nové, bez toho aby ste museli nejakú dobu čakať.


Výhody spoločenstva

Byť súčasťou spoločenstva pomôže vášmu mestu rásť rýchlejšie, rovnako prispieva k ešte väčšiemu preskúmaní vašej interakcie s ostatnými hráčmi.

 • Navštívenie členov - dokonca ak nie sú ostatní členovia spoločenstva umiestnení vo vašom preskúmanom susedstve, stále im môžete pomôcť susedskou výpomocou, a naopak - môžete sa taktiež tešiť na nové návštevníkov, ktorí vás môžu podporiť mincami, kultúrnymi bonusmi či urýchlením výstavby. Pre navštívenie spoločníkov jednoducho otvorte okno spoločenstva, vyberte záložku členov a použite kontextové menu hráča, aby ste ho navštívili.
24members visit.png
 • Obchod s členmi - na obchod s ostatnými členmi vášho spoločenstva sa nevzťahujú žiadne poplatky, nehľadiac na vzdialenosť ich mesta. Tým sa naskytujú nové možnosti obchodovania s tovarom - alebo obchodovanie s priateľmi umiestnenými v iných regiónoch. U obchodníka môžete použiť filter spoločenstva pre zobrazenie ponúk len vašich spoločníkov.
25members trade filter.png
 • Hromadné správy - je možné zasielať správy každému členovi v rámci spoločenstva a oboznámiť ich tak v jeden čas o dôležitých záležitostiach. Použite tento typ správy pre zaslanie urgentnej požiadavky na tovar, výhodné obchodné ponuky alebo užitočné tipy! Pre posielanie hromadnej správy kliknite na tlačítko správy a potom zvolte ikonu spoločenstva, čím bude správa poslaná každému spoločníkovi naraz.
26circular-messages.png
 • Chat spoločenstva - môžete použiť pre priamy rozhovor so svojimi spoločníkmi. Pre prístup do chatu kliknite na ikonu chatu na pravej strane obrazovky, otvoríte tak chatovaciu miestnosť, kde si môžete začať užívať s ostatnými hráčmi väčšiu zábavu.
27chat icons.png

Kliknutím na ikonu chatu sa chatovacia miestnosť zviditeľní/skryje, ale i napriek tomu, že máte miestnosť skrytú, budete i tak môcť vidieť upozornenie, že niekto niečo napísal. Chat systém históriu ukladá, takže nestratí sa konverzácia, zatiaľ kým ste neprítomný.

Pokiaľ nie ste v žiadnom spoločenstve, kliknutím na ikonu chatu sa otvorí panel umožňujúci vybrať si medzi založením spoločenstva, alebo sa k nemu pripojiť.

29Chat Join-or-found.png 28Chat screen.png

Rebríček

Rovnako ako hráči majú body a pozíciu v rebríčku, tak aj spoločenstvá majú! Môžete sa na to kuknúť, keď prejdete do rebríčka a vybratím záložky spoločenstvá.

Body spoločenstva sú súčtom bodov členov spoločenstva plus body z Dobrodružstiev spoločenstva.

30Fellowships rankings.png


Spoločenstvá na mape sveta

Členovia spoločenstva sa stanú na svetovej mape „objavenými“. Čo znamená, že mestá vašich spoločníkov vždy uvidíte zelenou farbou, rovnako ako keby ste ich v skutočnosti objavili preskúmaním blízkych provincií.

Vďaka spoločenstvám sa svetová mapa stala ešte viac farebným miestom, keď budete môcť vlastniť veľkú škálu vlajok s rôznymi farbami a symbolmi. Tak uvidíte, aký hráč patrí do akého spoločenstva.

32map fellows discovered.jpg

Pokrok spoločenstva

Byť v spoločenstve je to, čo nás spolu posilní. Vďaka tejto funkcii budú vaše aktivity so Spoločenstvom udeľovať skúsenostné body FSP XP.png, ktoré budú veľmi dôležité na zlepšenie vašich výhod Spoločenstva.

Buďte však opatrní, tento nový systém zmení spôsob, akým niektoré funkcie v súčasnosti fungujú:

 • Ak sa počas turnaja pripojíte k spoločenstvu, budete môcť hrať turnaj a vyhrať osobné odmeny, ale váš postup sa už nebude započítavať do skóre spoločenstva. Na plnú účasť na turnaji si budete musieť počkať do ďalších týždňov.
 • Ak sa pripojíte k Spoločenstvu počas Veži večnosti, budete môcť hrať udalosť Vežu a vyhrať osobné odmeny, ale váš pokrok sa už nebude započítavať do skóre Spoločenstva. Na plnú účasť si budete musieť počkať na ďalšiu Vežu večnosti.
 • Tiež nebudete môcť svojim kolegom poskytovať susedskú pomoc 24 hodín.


Prehľad Výhod

Postup v spoločenstve je rozdelený do štyroch výhod, ktoré možno vylepšiť skúsenostnými bodmi FSP XP.png. Každá výhoda môže byť vylepšená na úroveň 10.

FSP Perks.png


 • Zdieľanie vedomostných bodov : Každý člen tímu dostane množstvo bezplatných vedomostných bodov a bude ich môcť investovať do jedného starovekého divu, ktorý patrí jednému z členov ich Spoločenstva. Body nie je možné použiť vo vašich vlastných starovekých divoch ani na výskum. Počet vedomostných bodov závisí od úrovne výhod. Nepoužité body sa na konci dňa stratia.
 • Archív Turnaju : Ak Spoločenstvo na konci turnaja začalo získavať body za odomknutie truhlice, ale nedosiahlo požadovaný počet bodov za truhlu, tieto body sa uložia do archívu. To umožňuje Spoločenstvu použiť tieto uložené body počas nasledujúceho turnaja na odomknutie truhlice. Počet uložených bodov bude závisieť od úrovne výhody.
 • Archív Veže : Na konci každej veže Večnosti, ak Spoločenstvo začalo získavať body za odomknutie Vežového kryštálu, ale nedosiahlo požadovaný počet bodov na jeho odomknutie. Tieto body budú uložené v archíve, čo umožní Spoločenstvu použiť tieto uložené body počas nasledujúcich týždňov Veže Večnosti na odomknutie kryštálu Veže. Počet uložených bodov bude závisieť od úrovne výhody.
 • Vylepšená pomoc : Časový rámec pomoci prijatej vo vašom meste bude trvať dlhšie. Budete mať viac času ponúknuť pomoc späť hráčovi, čo vám umožní zbierať mince a zásoby. Časový rámec bude závisieť od úrovne výhody.


Vylepšenie a resetovanie Výhod

Ak chcete získať viac bonusov, vaše Spoločenstvo si musí vylepšiť výhody. Je to možné pomocou skúsenostných bodov FSP XP.png, ktoré nazbiera Spoločenstvo.

Vylepšovanie výhod môže vykonávať iba veliteľ alebo zástupca veliteľa. Zakaždým, keď vaše Spoločenstvo vylepší výhodu, cena za vylepšovanie ostatných výhod sa zvýši.

Resetovanie výhod môže vykonať iba velitelia. Jeden bezplatný reset je k dispozícii prvý deň každého mesiaca. Všetky ostatné resety budú vyžadovať diamanty. Resetovaním výhod sa vrátia všetky skúsenostné body investované do výhod.


Body skúseností

Skúsenostné body FSP XP.png možno zbierať niekoľkými aktivitami, ktoré vykonávajú členovia Spoločenstva:

 • Susedská výpomoc : Keď člen pomáha inému členovi, spoločenstvo získa 10 skúsenostných bodov. Ak sa to urobí ako pomocná situácia, Spoločenstvo získa 20 skúsenostných bodov.
 • Truhlice turnaju : Každá truhlica odomknutá Spoločenstvom dá na konci turnaja 4 000 skúsenostných bodov.
 • Kryštál vo veži : Každý krištáľ VežeSpireReward.png odomknutý Spoločenstvom dá 4 000 skúsenostných bodov na konci podujatia Veža Večnosti.


Používanie výhod

Zdieľanie Vedomostných bodov

Každá úroveň výhod poskytne 1 bezplatný bod vedomostí každý deň každému členovi spoločenstva. Budú mať možnosť investovať bezplatné vedomostné body do jedného starovekého divu iného člena Spoločenstva.

Pre túto akciu je k dispozícii oranžové tlačidlo:

FSP KP.png


Archív turnaju

Veliteľ a zástupca veliteľa môžu použiť uložené body na odomknutie truhlice v turnaji kliknutím na tlačidlo „+“ v zelenom štvorci..

FSP TA 1.png


FSP TA 2.png

Body však možno investovať iba vtedy, ak množstvo uložených bodov umožní Spoločenstvu dosiahnuť požadované body na hrudi.

Archív Veže

Veliteľ a zástupca veliteľa môžu použiť uložené body na odomknutie vežového kryštálu vo veži večnosti kliknutím na tlačidlo „+“ na zelenom štvorci.

FSP SA 1.png


FSP SA 2.png

Body však možno investovať iba vtedy, ak množstvo uložených bodov umožní Spoločenstvu dosiahnuť požadované body kryštálu veže.