Vyrábanie

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony prejdete na stránky.


Popis

Máte nežiadúce Budovy, Bonusy alebo Očarovania vo vašom inventári? Použitím Výroby vo vašej Akadémii mágie, môžte použiť recepty na "výrobu" týchto nových, lepších predmetov. Každých 8 hodín bude k dispozícii 5 receptov, ktoré Vám ponúknu širokú ponuku nových budov, bonusov, očarovaní a tiež aj Vedomostných bodov a relikvií.

V tejto funkcii sú potrebné tri dodatočné zdroje: Očarovanie, Kombinujúci katalyzátor, Fragmenty kúzel a Vizionárska para. Viac je opísané nižšie

Kombinujúci katalyzátor

Zdroj Kombinujúci katalyzátor je potrebné na možnosť výroby mnohých predmetov. Jeho počet závisí na hodnotene vyrábaného predmetu. Ako očarovania, produkuje sa v Akadémii mágie.

MA CC produce.png


Tabuľka Vyrábanie

Hlavná funkcia výroby je v Akadémii Mágie, v položke Vyrábanie.

MA Crafting explain.png

1 - Recept, ktorý je momentálne vyrábaný, vrátane : produkovaný predmet, zostávajúci čas, dokončenie výroby pomocou diamantov a tlačidlo na použitie časového urýchľovača.

2 - Fragmenty kúziel, vrátane tlačidla "+" na začatie rozoberania.

3 - Počet Kombinujúcich katalyzátorov v inventári.

4 - Dostupné recepty, vrátane času, kým bude dostupná nová sada receptov a tlačidlo na okamžitú zmenu receptov pomocou diamantov.

5 - Mystický objekt- Vyhraj extra ceny! (Pozri Mystický objekt nižšie.)

MA Crafting Recipe.png

6 - Každý recept ti ukazuje objekty, ktoré by si mohol vyrábať, čas produkcie a ich počet.

7 - Počet fragmentov kúziel a kombinúcich katalyzátorov, ktoré sú potrebné na výrobu.

8 - Hodnota vizionárskej pary, ktorú dostaneš po dokončení vyrábania.

9 -Po prejdení kurzoru myši dostaneš popis objektu..

Fragmenty kúzel

Fragmenty kúzel Spell Fragment.png sa používajú spolu s Kombinujúzim katalyzátorom na vyrábanie nových predmetov. Tie sú vytvorené, keď rozoberiete Budovu, Bonus alebo Očarovanie vo Vašom inventári. Celkový počet môžete nájsť v Akadémii Mágie, v ponuke Výroby.

Spell Fragments store.png

Rozoberanie

Môžeš "rozobrať" akúkoľvek budovu, kúzlo či očarovanie, ktoré máš v inventári. Buď otvoríš svoj inventár, alebo klikneš na tlačidlo "+" v záložke Vyrábanie v Akadémii mágie.

Klikni na tlačidlo Rozoberanie aby si aktivoval túto funkciu.

Disenchant1.png
Disenchant2.png

Každý predmet pri rozoberaní ti ukáže, koľko fragmentov kúziel dostaneš rozobraním. Kliknutím na predmet môžeš rozobrať len jeden. Pri zhromaždených budovách v inventári, a pri Lgendárnych a Epických zosilneniach vždy dostaneš upozornenie, či to naozaj chceš:

Disenchant confirm.png

Získané Fragmenty kúziel budú pridané k celkovému počtu fragmentov, ktorý môžeš vidieť v Akadémii mágie v záložke Vyrábanie.

Tlačidlo "Späť" opäť vráti tvoj inventár do normálu. Tlačidlo "Vyrábanie" ťa prenesie do Akadémie mágie, do záložky Vyrábanie, kde môžeš použiť získané fragmenty kúziel na tebou vybraný recept.

Vizionárska para

Vizionárska para Vision Vapor.png je špeciálny zdroj získaný, keď vyrobíte nový predmet. Každý recept zobrazí koľko Vizionárskej pary získate. Tá je pridaná do truhlice s Mystickým objektom.

Mystický objekt

Keď vyrobíte nový predmet získate Vizionársku paru, ktorá je zbieraná v truhlici Mystického objektu. Váš celkový súčet je uvedený nižšie. Keď budete mať 100 Vizionárskej Pary, môžete vyhrať jednu z 3 odmien. Existuje niekoľko možných odmien, ktoré sa po každej zbierke zmenia. Tu je ukážka:

Mystical Object.png


Dúšok čistoty

Táto položka SipofClarity.png vám umožňuje obnoviť výber receptov na karte Výroba voľne a bez čakania na koniec odpočítavania.

Za deň môžete použiť, koľko položiek chcete. Ak už nemáte Dúšok čistoty, hra vám umožní použiť Dimanty na obnovenie výberu receptov.

Bonus Fragmentov kúzel

Každý vylepšením Vašej Akadémie mágie si zvýšite Fragmenty kúzel získane z každého Rozobratia.

Spell Fragment bonus.png


Recepty

Vo vyrábaní objavíte množstvo rôznych receptov. Nižšie môžete vidieť niekoľko príkladov receptov, ktoré sa dajú vyrábať.

Recepty
Požiadavky Náklady Odmeny
Čas vyrábania Fragmenty kúziel Kombinujúci Katalyzátor Vizionárska para
3h 450 - 1 Rozbité úlomky 3 1 Staroveké vedomosti   (3VB)
4h 30m 1100 - 3 Rozbité úlomky 7 1 Staroveké vedomosti (10VB)
5h 1300 - 5 Rozbité úlomky 10 1 Staroveké vedomosti (15VB)
4h - 3 1 Modré plániky 8 10 Kráľovské restoračné kúzlo
5h - 5 2 Modré plániky 16 20 Kráľovské restoračné kúzlo
6h - 7 3 Modré plániky 25 30 Kráľovské restoračné kúzlo
4h 720 2 - 6 6 Vedomostné body
3h 540 - - 2 2 Rozbité úlomky
3.5h 900 6 - 14 1 Portálový zisk (10%)
4.5h 409 2 - 5 1 Redukcia času (60m)
Tip:Je veľa receptov, ktoré sa striedajú jeden za druhým vo Vyrábaní.

Sada budov

Sada magického šachu

Vyrábanie tiež prináša novú sadu budov. Tak, ako predchádzajúce sady, jednotlivé časti musia byť na seba napojené (v sade). To znamená, že ich produkcia sa zvýši, prípadne sa môže pridať úplne nová produkcia!

Sada magického šachu je špeciálnou sadou, pretože každá budova sady je jedinečná. To znamená, že môžete mať jednu z budov vo svojom inventári alebo meste iba jedenkrát. Keď dosiahnete novú kapitolu, budete si môcť jednotlivé budovy znova vyrobiť, ak ich odstránite zo svojho inventára alebo mesta.

Sada magického šachu
Požiadavky Náklady Odmeny
Čas vyrábania Fragmenty kúziel Kombinujúci katalyzátor Vizionárska para
4h 2250 15 35 Zlatý kráľ
3h 1200 8 19 Slnečná veža
3h 900 6 14 Plamenný rytier
3h 900 6 14 Objemný opát

Pamätajte, že ako pri predchádzajúcich setoch, každá budova setu sa dá kombinovať len v rámci jedného setu, nie s ostatnými. Pre viac informácií navštívte túto stránku.