Akadémia mágie

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation

Akadémia mágie

Základné informácie

V akadémii mágie sa z relikvií získavajú mocné očarovania! Ak teda budeš sústrediť tvoj výskum relikvií do tejto budovy, možno nakoniec nájdeš spôsob, ako využiť starovekú silu relikvií.

Požiadavky

Aby si mohol postaviť akadémiu mágie, budeš musieť najprv odomknúť príslušnú technológiu v ponuke výskumu a mať dostatok zdrojov. Táto budova bude taktiež vyžadovať spojenie s hlavnou budovou pomocou ulice. Akadémiu mágie nie je možné predať ani ju vylepšiť.


Tip: Ak prerušíš výstavbu akadémie mágie, nedostaneš späť relikvie, ktoré si použil na začatie jej výstavby.

Vylepšenie

Vylepšením Akadémie mágie

  1. Znížite čas potrebný na vytvorenie kúzel
  2. Zvýšiš počet miest na produkciu kúzel
MAUpgrade.jpg

Ponuka akadémie mágie

Budova

Budovu akadémie mágie nájdeš v záložke „Základy“ v ponuke budov. Aby si ju mohol postaviť, budeš potrebovať rovnaké množstvo relikvií posilňujúcich výrobu tvojho tovaru.

AcademyBuild1.jpg

Produkcia

Kliknutím na akadémiu mágie sa ti otvorí okno, v ktorom budeš môcť vidieť:

  • Priebeh vytvárania kúzel – zobrazuje za aký dlhý čas bude kúzlo pripravené.
  • Knižnica kúzel – zobrazuje zoznam dostupných kúzel pre tvoje mesto. Kliknutím na tieto kúzla budeš môcť vidieť náklady na ich vytvorenie a taktiež informácie o nich.
MA Produce.png


Toto okno ti taktiež ukáže dostupné miesta na vytváranie kúzel, ktoré sa ti zvýšia vylepšením budovy. Rovnako ako každá iná budova, v ktorej je potrebné zadať príkaz na výrobu (výcvik), aj akadémia mágie zobrazí nad sebou ikonku ZZZ v čase, kedy v nej nebude prebiehať vytváranie žiadneho kúzla.

Nocreation.png

Vyrábanie

Máte nepotrebné Očarovania, Bonusy alebo budovy vo vašom invetári? Vyrábanie Vám umožňuje z týchto vecí "vyrobiť" potrebné.

Vyrábanie obsahuje niekoľko procesov prečo si vyžaduje vlastnú stránku. Prejdite na Stránku Vyrábanie.

MA Crafting.png


Prehľad akadémie mágie

Akadémia mágie elfov

Informácie o akadémii mágie elfov
Úroveň Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Doba výstavby Mince Zásoby Diamanty Počet miest na vytváranie kúziel Vytváranie Rýchlosť vytvárania kúziel
1 5X5 4h 8000 800 - 1 8h/Relikvia
2 5X5 5h 10.000 1.000 - 2 6.5h/Relikvia
3 5X5 10s - - 250 3 5h/Relikvia
4 5X5 10s - - 500 4 3.5h/Relikvia
5 5X5 10s - - 750 5 2h/Relikvia

Akadémia mágie ľudí

Informácie o akadémii mágie ľudí
Úroveň Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Doba výstavby Mince Zásoby Diamanty Počet miest na vytváranie kúziel Vytváranie Rýchlosť vytvárania kúziel
1 5X4 4h 8000 800 - 1 8h/Relikvia
2 5X4 5h 10.000 1.000 - 2 6.5h/Relikvia
3 5X4 10s - - 250 3 5h/Relikvia
4 5X4 10s - - 500 4 3.5h/Relikvia
5 5X4 10s - - 750 5 2h/Relikvia

Úrovne budovy

Akadémia mágie elfov

Úroveň 1 - 2 Úroveň 3 - 5
Elves Academy.png
D Elves MagicAcademy 4.png
Kliknutím na obrázok danej úrovne budovy zobrazíš väčší náhľad.


Akadémia mágie ľudí

Úroveň 1 - 2 Úroveň 3 - 5
Humans Academy.png
D Humans MagicAcademy 5.png
Kliknutím na obrázok danej úrovne budovy zobrazíš väčší náhľad.