Expirujúce budovy

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation

Expirujúce budovy

V niektorých udalostiach budete môcť získať budovy, ktoré poskytujú špeciálny bonus, ktorý je omnoho vyšší, avšak iba na obmedzenú dobu a nazývame ich expirujúcimi budovami. Po vypršaní špeciálneho bonusu si budovu budete môcť nechať v meste, s omnoho nižším bonusom.

Vojenské Expirujúce budovy
Budova Veľkosť Popis Výhody Doba účinku
Vylepšenie jednotiek 2x2 O 25% zvyšuje zdravie všetkým jednotkám. Bonus môže být sčítaný, po uplynutí doby zmizne. Zvyšuje zdravie všetkým jednotkám +25%

Kultura

5 dní
Magický násobitel 2x2 O 50% zvyšuje útok magickým jednotkám. Bonus môže být sčítaný, po uplynutí doby zmizne. Zvyšuje sílu magickým jednotkám +50%

Kultura

5 dní
Osvietená strelnica 2x2 O 50% zvyšuje útok streleckým jednotkám. Bonus môže být sčítaný, po uplynutí doby zmizne. Zvyšuje silu streleckým jednotkám +50%

Kultura

5 dní
Light Melee Monument 2x2 Grants 75% more Attack value for all of your Light Melee Units. Bonus can be stacked. Increase light melee attack power +75%

Culture.png

5 days
Heavy Melee Shrine 2x2 Grants 75% more Attack value for all of your Heavy Melee Units. Bonus can be stacked. Increase heavy melee attack power +75%

Culture.png

5 days
Heavy Ranged Powerup 2x2 Grants 50% more Attack value for all of your Heavy Ranged Units. Bonus can be stacked. Increase heavy range attack power +50%

Culture.png

5 days
Dwarven Armorer 2x3 An old Dwarven Armorer uses the power of fire to forge special arms and show all the power of his race.
Grants 50% more Health Points to all Units
Increase Troops Health +50%

Culture.png

5 days
Ludibria Ventis
3x2 A retired creation of Simia Sapiens. Whoever drinks from its waters will feel light in heart and can endure many hardships.
Gives a percentage of units every time you collect them from your Barracks, Training Grounds or Mercenary Camp.
Increase Units pick up +28%

Culture.png

10 days
Garden Stones 1x1 Apart from being great decorations for gardens this stones are also used to sharpen swords and axes. While blooming, these fields will increase Training Size for every Armory level in your city. Increased Training Size by 1 per total Armory level 60
days
Signum Mentis
2x3 Signum Mentis is made from finest Dwarven Copper. As symbol of power and endurance, it imbues the soldiers with its fiery spirit, increasing their training capacity for a short while. Increase Training Size +100%

Culture.png

10 days
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.


Špeciálne dočasné budovy
Budova Veľkosť Popis Výhody Doba účinku
Studňa prianí 3x3 Starý záhadý prameň očarovaný krásou a silou. Legendy vravia, že všetci okolo nej sú šťastní. Môže Vám poskytnúť diamanty, tovar, mince alebo zásoby. Náhodná odmena 100 dní
Obchodná základňa 2x2 Základňa Kvitnúceho cechu obchodníkov: Poskytuje Očarovanie portálový zisk. Táto budova Vám pomôže prejsť kapitolu spriatelenej rasy rýchlejšie opätovným doplnením špecifického tovaru danej kapitoly. Produkuje mincový dážď v kapitole 1-5. Portálový zisk 5%
Očarovanie portálový zisk


alebo
Mincový dážď 10% každých 48 hodín

50
dní
Pamätník starovekých vedomostí 2x2 Záhadná staroveká vykopávka. Čarovná zlatá guľa sa otáča, riadená neznámymi silami. Táto vzácna budova poskytuje Očarovanie starovekých vedomostí. Každých 48h poskytuje bonus Staroveké Vedomosti 3 100
dní
Mobilná knižnica 2x1 Potulní čarodejníci ponúkajú zdroj vedomostí pre každú zvedavú myseľ v Elvenare Každých 24h poskytuje 1 VB 100
dní
Zimné ruské koleso 2x3 Ruské koleso prichádza do Vášho mesta. Znova! Krúti sa tak rýchlo, že jeho návštevníkom padajú z rúk rôzne veci. Produkuje rôzne kúzla a zásoby 50
dní
Arcane Ferris Wheel 2x3 Who says that sorcerers don´t have time for some fun! The wheel turns so fast that all sorts of crafting materials can be found scattered on the ground. Spell Fragment or Time Booster 30morCombining Catalyst or SipofClarity.png 50
days
Obchodná stanica 4x2 Tento čmeliak je dvojča s Kvitnúcim cechom obchodníkov. Je to nové rozptýlenie pre Vašich obyvateľov a čmeliak Vám pomáha každé 2 dni. portálový zisk 10% portálový zisk
alebo Mincový dážď 20%
50
dní
Džin 4x3 Pri skúmaní veže večnosti nájdete starú a zvláštnu lampu. Trením lampou sa objaví Džin! Zoberie si bydlisko vo vašom meste, vybuduje si svoje vlastné miesto a ponúkne vám želanie každých 12 hodín. Máte šancu vyhrať Diamanty, Bonusy a Vedomostné body. Náhodná odmena 100
dní
Zásobovací vozík na Elvenádu 2x3 Každý miluje našu Elvenádu. Tento zásobovací vozík vám tiež do portálový zisk každé dva dni. Portálový zisk 10% Portálový zisk
alebo Mincový dážď 15%
50
dní
Bohyňa želaní 2x2 Stará socha vraj plní želanie tých, ktorí sa pred ňou modlia. Každé splnené želanie však zanecháva v kameni malé trhlinky, pretože nič netrvá večne! Máte šancu vyhrať diamanty, vedomostné body, tovar, zásoby a mince. Náhodná odmena 30 dní
Lahodné chuťovky 3x2 Slávna reštaurácia Elvenaru pre domáce zvieratá je opäť otvorená! Obmedzená ponuka chutného krmiva pre domáce zvieratá spôsobuje, že dlhý čakací rad je nevyhnutný. Vyzdvihnutie výroby každých 45 hodín. Pet Food
každých 45 hodín
10 dní
Lost Outpost 2x3 An old outpost of the Spire that got lost in the swamps a long time ago. Production pick up in 50 hours. Spectral Stone
after 50 hours.
15 days
Red Begonia Fields 1x1 Red Begonias are the favorite flowers of traders and merchants. While blooming, these flowers will increase the amount of goods offered in the Wholesaler Offers. Wholesaler Offer Improvement +10% 60
days
Blue Begonia Fields 1x1 Blue Begonias are the best gift for your friends and neighbours. While blooming, these flowers will make the effect of neighborly help on cultural buildings last longer. Increased Neighborly Help duration on Culture Buildings +5% 60
days
Red Amaryllis Field 1x1 Red Amaryllis will unveil the artisan´s passion for producing goods. While blooming, these flowers will make Magical Manufacturing Enchantements last longer. Increased "Magical Manufacturing" Duration +3% 60
days
Yellow Amaryllis Field 1x1 The energetic colours of the Yellow Amaryllis will motivate all Workshop artisans. While blooming, these flowers Power of Provisions Enchantements last longer. Increased "Power of Provision" Duration +3% 60
days
Blue Amaryllis Field 1x1 Blue Amaryllis are used as decoration on parties and meetings due to theis calming properties. While blooming, this flowers will make Ensorcelled Endowment Enchantment last longer. Increased "Ensorcelled Endowment" Enchantment Duration +3% 60
days
Cryomana 2x2 This genious invention keeps Mana fresh for much longer. Unfortunately, the effect ends when the Chromafrost melts. Reduces Mana Decay 5% 60
days
Crioseeds 2x2 This marvellous freezer keeps Seeds fresh for much longer. Unfortunately, the effect ends when the Chromafrost melts. Reduces Divine Seeds Decay 5% 60
days
Crionurium 2x2 This incredible place keeps Unurium fresh for much longer. Unfortunately, the effect ends when the Chromafrost melts. Reduces Unurium Decay 5% 60
days
Mana Rune 1x2 Only a few Sorcerers are adept of reading this strange rune. Temporarily boosts the mana production in your city. Boost your Mana Production 70% 15
days
Steel-Infused Fungi 1x1 A cluster of red mushrooms growing among steels and marble buried in the ground, adding a unique taste to any dish. Boost the Standard Basic Manufactory production 5% 30
days
Crystal Caps 1x1 A small but strikingily beautiful patch of silky smooth mushrooms adorned with shimmering blue crystals, creating a unique contrast in the surrounding area. Boost the Standard Refined Manufactory production 5% 30
days
Mystic Mycology 1x1 A patch of purple mushrooms with magical properties, used in the creation of powerful Elixirs, Magic Dust and Gems. Boost the Standard Precious Manufactory production 5% 30
days
Queen's Idol 2x2 This Queen's Idol radiates luck and prosperity, and visitors find themselves gifted with coins appearing near the statue. Boost Coins production 60% 25
days
Glacial Blossom 1x1 The cristalline beauty of Glacial Blossom increase the effect of "Power of Provision" Enchantment. Power of Provision Boost 10% 45
days
Gleaming Blocks 1x1 These exquisite translucent blocks increase the effect of "Magical Manufactoring" Enchantment. Magical Manufactoring Boost 7.5% 45
days
Glittering Baubles 1x1 These naturally formed baubles increase the effect of "Ensorcelled Endowment" Enchantment. Ensorcelled Endowment Boost 0.75% 45
days
Press on each building to see a bigger image.

!colspan="5" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. |}