Kasárne

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Kasárne

Základné informácie

Tato budova vám umožní budovať armádu pomocou trénovania jednotiek. Úroveň budovy znižuje dobu výcviku nových jednotiek.

V kasárňach môžete cvičiť jednotky a nájdete tu tiež prehľad vašich oddielov. Oddiely sú skupiny jednotiek, ktoré umiestňujete na bitevnom poli. Jednotky jedného typu sú zoskupené do oddielov, tie potom spolu bojujú na bitevnom poli.

Požiadavky

Kasárne môžete vybudovať, akonáhle odomknete potrebný výskum, plus naviac máte požadované prostriedky pre výstavbu. Kasárne musia byť napojené cestou k hlavnej budove, nedajú sa predať a prebudovať, môžete ich iba presúvať a vylepšovať.

Vylepšovanie

Každé vylepšenie kasáreň zníži dobu výcviku jednotiek. Môže prísť tiež k zvýšeniu počtu polí pre výcvik jednotiek. Voľné pole naviac dostanete vždy, keď kasárne zväčšia svoju veľkosť.

px:500


Výcvik

Trénovanie jednotiek stojí zásoby a čas. V tréningovom poli je trénovaných naraz niekoľko jednotiek. Čo znamená, že čím viac jednotiek cvičíte naraz, tým viac zásob a času pre dokončenie tréningu bude potreba. Tréning samozrejme môžete okamžite dokončiť pomocou diamantov.

px:500

V závislosti na úrovni Vašich kasární budete môcť využívať všetky sloty tréningu naraz, pomocou fronty rekrutovania, kde sa slot uvoľní v prípade, že tréningový čas predchádzajúceho rekrutovania je dokončený. Pokiaľ zrušíte niektorú z týchto front skôr, získate späť vložené zásoby.

Aby bolo možné pridať nové vytrénované jednotky do vojenského tábora, tak ich kliknutím na kasárne musíte pozbierať. Vďaka tejto ikone zistíte, že máte voľný slot pre ďalšiu frontu, zatiaľ čo sú ďalšie jednotky z tejto fronty trénované.

Barracks new.png

Na začiatku je v kasárňach veľkosť tréningového poľa 6. Čo znamená, že v jednom poli môžete trénovať jednotky s maximálnou veľkosťou 6.

Rôzne jednotky majú rôznu veľkosť, takže niektoré jednotky môžete trénovať vo väčšom množstve ako iné. Napríklad veľkosť sekerníka je 1, veľkosť paladina je 6. Takže v jednom poli môžete trénovať naraz 6 sekerníkov alebo iba 1 paladína.

Pokiaľ chcete zvýšiť základnú veľkosť tréningového poľa, musíte postaviť jednu alebo viac zbrojníc. V prípade, že ste zmenili svoj názor, môžete zadané výcviky zrušiť, pričom použité zásoby Vám budú vrátené

Tábor

Tu môžete vidieť, koľko oddielov rôznych jednotiek máte pripravených k boji.

px:500

Oddiel: Na bitevnom poli umiestňujete oddiel, nie jednotky. Základná veľkosť oddielu na bitevnom poli je 12. Rovnako ako u tréningu je aj tu počítané s veľkosťou jednotiek. Napríklad 2 paladinovia (veľkosť 6) Vám zaplní jeden oddiel.

Zvýšenie veľkosti oddielov: Cez výskum si môžete odomknúť niekoľko technológií nazvaných: "Zvýšenie veľkosti oddielu", čím docielite zvýšenie veľkosti oddielu na trojnásobok za každú vyskúmanú technológiu. Pamätajte však, že tréningové pole sa týmto výskumom nezväčší, zväčší sa iba veľkosť oddielu na bojisku. Preto, aby ste držali krok s veľkosťou oddielu, je potreba stavať a vylepšovať zbrojnice, ktoré Vám tréningové pole zvyšuje.

Informácie o kasárňach

Na konci kapitoly Portálu do minulosti sa bude cena vylepšení odvíjať od Vášho tovaru so zvýšenou výrobou, tzn. že v tabuľke uvidíte nové ikony: Gds1.png pre základný tovar, Gds2.png pre remeselný tovar a Gds3.png pre vzácny tovar. Každá ikona bude mať indikátor +1 alebo +2, ktorý označuje Váš tovar so zvýšenou výrobou.

Pokiaľ máte zvýšenú výrobu na mramor, potom +1 má oceľ a +2 dosky. Rovnakým spôsobom sú označené ďalšie dve kategórie tovaru.


Príklad: K vylepšeniu kasáreň elfov na 18. úroveň budete potrebovať 2.000 jednotiek magického tovaru so zvýšenou výrobou, 5.200 z tovaru zo zvýšenou výrobou +1 a 3.750 jednotiek z tovar so zvýšenou výrobou +2. Pre lepšie pochopenie povedzme, že za magický tovar so zvýšenou výrobou máme napríklad drahokamy. Na vylepšenie budovy budeme teda potrebovať 2.000 drahokamov, 5.200 elixírov a 3.750 kúzelného prachu.

Kasárne elfov

Informácie o kasárňach elfov
Úroveň Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Doba výstavby Množstvo Required Resources Doba výcviku Výcvikové pole
1 4x3 9 - 1m 1000
28
Coins
Supplies
1 3
2 4x3 8 10 53m 2200
340
Coins
Supplies
2 3
3 4x3 12 28 2h 46m 7100
1100
Coins
Supplies
3 3
4 4x3 16 56 3h 28m 14000
2200
Coins
Supplies
5 3
5 4x3 22 97 4h 18m 6000
1600
400
500
550
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
5 3
6 For this level on you will need to research the Advanced Barracks in chapter 2 5X4 25 82 5h 18m 21000
4100
750
700
800
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
6 4
7 5X4 34 98 6h 28m 30000
5600
1100
1000
900
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
7 4
8 5X4 42 116 7h 50m 46000
8000
200
250
300
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
9 4
9 5X4 49 134 9h 23m 33000
7000
2000
2400
2200
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
11 4
10 For this level on you will need to research the Superior Barracks in chapter 3 6X5 63 153 11h 10m 100 K
17000
500
600
550
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
14 5
11 6X5 78 171 13h 10m 110 K
19000
200
160
240
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
17 5
12 6X5 105 191 15h 01m 120 K
21000
360
320
200
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
20 5
13 6X5 118 211 15h 25m 170 K
27000
1400
1000
800
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
23 5
14 6X5 131 231 15h 48m 130 K
25000
450
600
520
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
27 5
15 6X5 166 251 16h 11m 160 K
29000
730
510
580
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
31 5
16 For this level on you will need to research the Dwarven Style Barracks in chapter 6 4X8 77 388 16h 39m 363 K
54600
4500
5500
5000
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
39 5
17 4X8 152 436 16h 59m 279 K
51800
3700
3900
4100
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
49 5
18 For this level on you will need to research the Fairy Style Barracks in chapter 7 4X7 173 489 21h 56m 21000
2000
5200
3750
Supplies
Magical Goods
Magical Goods
Magical Goods
59 5
19 4X7 169 549 23h 21m 990 K
123 K
16000
8000
10000
Coins
Supplies
Basic Goods
Basic Goods
Basic Goods
71 5
20 For this level on you will need to research the Orcs Style Barracks in chapter 8 4X7 245 614 24h 90000
36000
12000
8000
10000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
Magical Goods
84 5
21 4X7 274 686 26h 1040 K
134 K
13000
9000
7400
Coins
Supplies
Basic Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
98 5
22 For this level on you will need to research the Woodelf Style Barracks in chapter 9 5X7 279 766 27h 32000
6150
12500
Supplies
Magical Goods
Magical Goods
113 5
23 5X7 316 855 28h 36000
16000
10000
7200
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
Magical Goods
129 5
24 5X7 355 954 29h 300 K
69000
4500
15000
Coins
Supplies
Magical Goods
Magical Goods
146 5
25 5X7 410 1061 31h 1430 K
185 K
10000
12000
18000
Coins
Supplies
Basic Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
164 5
26 For this level on you will need to research the Halfling Style Barracks in chapter 11 6X6 434 1182 32h 46000
16000
17960
10400
Supplies
Basic Goods
Magical Goods
Magical Goods
184 5
27 6X6 493 1314 33h 340 K
83000
20000
22000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
200 5
28 6X6 573 1460 34h 53000
23000
19800
10330
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
Magical Goods
230 5
29 6X6 493 1622 35h 1880 K
245 K
25000
27000
18000
Coins
Supplies
Basic Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
250 5
30 For this level on you will need to research the Robust Barracks in chapter 13 5x8 690 1801 36h 2110 K
272 K
19000
8000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
270 5
31 5x8 712 1997 37h 2100 K
176 K
5000
22000
27000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
300 5
32 5x8 785 2216 38h 1940 K
264 K
27000
20000
Coins
Supplies
Basic Goods
Magical Goods
320 5
33 5x8 999 2455 39h 1720 K
247 K
25000
27000
Coins
Supplies
Basic Goods
Magical Goods
350 5
34 For this level on you will need to research the Elvenar Style Barracks in chapter 15 6x7 601 1371 42h 18000 K
3000 K
50000
60000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
385 5
35 6x7 179 239 45h 20000 K
3200 K
57500
65000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
405 5
36 6x7 183 241 48h 23000 K
3500 K
65000
70000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
425 5
37 6x7 186 245 51h 25000 K
3700 K
65000
80000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
450 5
38 For this level on you will need to research the Traders' Style Barracks in chapter 17 6x6 1337 4849 47h 17800K
2140K
120K
85000
Coins
Supplies
Basic Sentient Goods
Orcs
475 5
39 6x6 1047 3385 48h 19400K
2310K
130K
90000
Coins
Supplies
Basic Sentient Goods
Orcs
500 5
40 For this level on you will need to research the Authentic Barracks in chapter 18 6x6 1178 3755 49h 22200K
2660K
150K
95000
Coins
Supplies
Basic Sentient Goods
Orcs
525 5
40 For this level on you will need to research the Authentic Barracks in chapter 18 6x6 1178 3755 49h 22200K
2660K
150K
95000
Coins
Supplies
Refined Sentient Goods
Orcs
550 5
41 For this level on you will need to research the Prepared Barracks in chapter 19 7x6 6020 8820 52h 28900K
3480K
100K
200K
Coins
Supplies
Orcs
Precious Sentient Goods
690 5
42 For this level on you will need to research the Inspired Barracks in chapter 20 7x6 3762 10421 55h 3600K
4400K
125K
250K
200K
Coins
Supplies
Orcs
Basic Sentient Goods
Basic Ascending Goods
860 5

Kasárne ľudí

Informácie o kasárňach ľudí
Úroveň Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Doba výstavby Množstvo Required Resources Doba výcviku Výcvikové pole
1 3X4 8 - 1m 1000
30
Coins
Supplies
1 3
2 3X4 7 10 55m 2300
360
Coins
Supplies
2 3
3 3X4 12 28 3h 03m 7400
1100
Coins
Supplies
3 3
4 3X4 17 56 3h 50m 15000
2200
Coins
Supplies
4 3
5 For this level on you will need to research the Advanced Barracks in chapter 2 4x5 19 97 4h 46m 17000
3300
400
500
550
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
5 4
6 4x5 26 82 5h 51m 22000
4300
750
700
800
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
6 4
7 4X5 34 98 7h 08m 31000
5700
1100
1000
900
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
7 4
8 4X5 37 116 8h 38m 47000
8000
200
250
300
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
9 4
9 For this level on you will need to research the Superior Barracks in chapter 3 5X6 54 134 10h 21m 70000
13000
2000
2400
2200
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
11 5
10 5X6 69 153 12h 18m 100K
17000
500
600
550
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
14 5
11 5X6 78 171 14h 30m 110K
19000
200
160
240
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
17 5
12 5X6 89 191 15h 08m 120K
21000
360
320
200
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
20 5
13 5X6 112 211 15h 33m 170K
25000
1400
1000
800
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
23 5
14 5X6 139 231 15h 56m 130K
27000
450
600
520
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
27 5
15 5X6 169 251 16h 20m 160K
29000
730
510
580
Coins
Supplies
Elixir
Magic Dust
Gems
31 5
16 For this level on you will need to research the Dwarven Style Barracks in chapter 6 8X4 128 388 16h 39m 363K
54000
4500
5500
5000
Coins
Supplies
Marble
Steel
Planks
39 5
17 8X4 141 436 16h 59m 279K
51800
3700
3900
4100
Coins
Supplies
Crystal
Scrolls
Silk
49 5
18 For this level on you will need to research the Fairy Style Barracks in chapter 7 7X4 141 489 21h 56m 21000
2000
5200
3750
Supplies
Magical Goods
Magical Goods
Magical Goods
59 5
19 7X4 169 549 23h 21m 990K
123K
16000
8000
10000
Coins
Supplies
Basic Goods
Basic Goods
Basic Goods
71 5
20 For this level on you will need to research the Orcs Style Barracks in chapter 8 7X4 245 614 24h 90000
36000
12000
8000
10000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
Magical Goods
84 5
21 7X4 274 686 26h 1040K
134K
13000
9000
7400
Coins
Supplies
Basic Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
98 5
22 For this level on you will need to research the Woodelf Style Barracks in chapter 9 5X7 279 766 27h 32000
6150
12500
Supplies
Magical Goods
Magical Goods
113 5
23 5X7 316 855 28h 36000
16000
10000
7200
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
Magical Goods
129 5
24 5X7 355 954 29h 300K
69000
4500
15000
Coins
Supplies
Magical Goods
Magical Goods
146 5
25 5X7 410 1061 31h 1430K
185K
10000
12000
18000
Coins
Supplies
Basic Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
164 5
26 For this level on you will need to research the Halfling Style Barracks in chapter 11 6X6 434 1182 32h 46000
16000
17960
10400
Supplies
Basic Goods
Magical Goods
Magical Goods
184 5
27 6X6 493 1314 33h 340K
83000
20000
22000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
200 5
28 6X6 573 1460 34h 53000
23000
19800
10330
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
Magical Goods
230 5
29 6X6 493 1622 35h 1880K
245K
25000
27000
18000
Coins
Supplies
Basic Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
250 5
30 For this level on you will need to research the Robust Barracks in chapter 13 5x8 690 1801 36h 2110K
272K
19000
8000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Magical Goods
270 5
31 5x8 712 1997 37h 2100K
176K
15000
22000
27000
Coins
Supplies
Crafted Goods
Crafted Goods
Crafted Goods
300 5
32 5x8 785 2216 38h 1940K
264K
27000
20000
Coins
Supplies
Basic Goods
Magical Goods
320 5
33 5x8 999 2455 39h 1720K
247K
25000
27000
Coins
Supplies
Basic Goods
Magical Goods
350 5
34 For this level on you will need to research the Elvenar Style Barracks in chapter 15 6x7 601 1371 42h 18000K
3000K
50000
60000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
385 5
35 6x7 179 239 45h 20000K
3200K
57500
65000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
405 5
36 6x7 183 241 48h 23000K
3500K
65000
70000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
425 5
37 6x7 186 245 51h 25000K
3700K
65000
80000
Coins
Supplies
Alloy Shrooms
Orcs
450 5
38 For this level on you will need to research the Traders' Style Barracks in chapter 17 6x6 1337 4849 47h 17800K
2140K
120K
85000
Coins
Supplies
Basic Sentient Goods
Orcs
475 5
39 6x6 1047 3385 48h 19400K
2310K
130K
90000
Coins
Supplies
Basic Sentient Goods
Orcs
500 5
40 For this level on you will need to research the Authentic Barracks in chapter 18 6x6 1178 3755 49h 22200K
2660K
150K
95000
Coins
Supplies
Basic Sentient Goods
Orcs
525 5
41 For this level on you will need to research the Prepared Barracks in chapter 19 7x6 6020 8820 52h 28900K
3480K
100K
200K
Coins
Supplies
Orcs
Precious Sentient Goods
690 5
42 For this level on you will need to research the Inspired Barracks in chapter 20 7x6 3762 10421 55h 3600K
4400K
125K
250K
200K
Coins
Supplies
Orcs
Basic Sentient Goods
Basic Ascending Goods
860 5

Úrovne kasáreň

Kasárne elfov

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
22 barracks elves 01 cropped.png 22 barracks elves 02 cropped.png 22 barracks elves 03 cropped.png 22 barracks elves 04 cropped.png 22 barracks elves 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
22 barracks elves 06 cropped.png 22 barracks elves 07 cropped.png 22 barracks elves 08 cropped.png 22 barracks elves 09 cropped.png 22 barracks elves 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
22 barracks elves 11 cropped.png 22 barracks elves 12 cropped.png 22 barracks elves 13 cropped.png 22 barracks elves 14 cropped.png 22 barracks elves 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D barracks elves 01 cropped.png D barracks elves 02 cropped.png F Barracks L1 Elves Cropped.png
F Barracks L2 Elves cropped.png
Orcelves1.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
Orcelves 2.png M Elves Barracks 22 0000.png M Elves Barracks 23 0000.png M Elves Barracks 24 0000.png M Elves Barracks 25 0000.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
M Elves Barracks 26 0000.png M Elves Barracks 27 0000.png M Elves Barracks 28 0000.png M Elves Barracks 29 0000.png 0028 M Elves Barracks 30 0000.png
Úroveň 31 Úroveň 32 Úroveň 33 Úroveň 34 Úroveň 35
0029 M Elves Barracks 31 0000.png 0030 M Elves Barracks 32 0000.png 0031 M Elves Barracks 33 0000.png Elves Barracks 34.png Elves Barracks 35.png
Úroveň 36 Úroveň 37 Úroveň 38 Úroveň 39 Úroveň 40
Elves Barracks 36.png Elves Barracks 37.png M Elves Barracks 38.png M Elves Barracks 39.png M Elves Barracks 40 converted.png
Úroveň 41 Úroveň 42
Súbor:M Elves Barracks 41 0016.png Súbor:M Elves Barracks 42 0000.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.

Kasárne ľudí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
22 barracks humans 01 cropped.png 22 barracks humans 02 cropped.png 22 barracks humans 03 cropped.png 22 barracks humans 04 cropped.png 22 barracks humans 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
22 barracks humans 06 cropped.png 22 barracks humans 07 cropped.png 22 barracks humans 08 cropped.png 22 barracks humans 09 cropped.png 22 barracks humans 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
22 barracks humans 11 cropped.png 22 barracks humans 12 cropped.png 22 barracks humans 13 cropped.png 22 barracks humans 14 cropped.png 22 barracks humans 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D barracks humans 01 cropped.png D barracks humans 02 cropped.png F Barracks L1 Humans Cropped.png F Barracks L2 Humans Cropped.png Orchuman1.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
Orchuman2.png M Humans Barracks 22 0000.png M Humans Barracks 23 0000.png M Humans Barracks 24 0000.png M Humans Barracks 25 0000.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
M Humans Barracks 26 0000.png M Humans Barracks 27 0000.png M Humans Barracks 28 0000.png M Humans Barracks 29 0000.png 0036 M Humans Barracks 30 0000.png
Úroveň 31 Úroveň 32 Úroveň 33 Úroveň 34 Úroveň 35
0037 M Humans Barracks 31 0000.png 0038 M Humans Barracks 32 0000.png 0039 M Humans Barracks 33 0000.png Elves Barracks 34.png Elves Barracks 35.png
Úroveň 36 Úroveň 37 Úroveň 38 Úroveň 39 Úroveň 40
Elves Barracks 36.png Elves Barracks 37.png M Elves Barracks 38.png M Elves Barracks 39.png M Humans Barracks 40 cropped.png
Úroveň 41 Úroveň 42
Súbor:M Elves Barracks 41 0016.png Súbor:M Humans Barracks 42 0000.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.