Rozšírenia

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Rozšírenia

Základné informácie

Na začiatku je plocha, na ktorej môžete stavať svoje malé mesto. Mapa mesta je rozdelená na jednotlivé polia, ktorá tvorí štvorcovú mriežku, kde môžete postaviť svoje prvé budovy s cieľom zahájiť budovanie mesta. Začínate s poľom vo velikosti 15x10, čo sa rovná celkom 6 rozšíreniam (pri rozložení 3x2).

Start City.png

Vašim cieľom je samozrejme expanzia a vašou najväčšou výzvou je mať čo najviac priestoru pre výstavbu. K zväčšeniu vašej stavebnej plochy budete potrebovať rozšírenie. Každé rozšírenie vám do vášho mesta pridá novú stavebnú plochu vo velikosti 5x5 polí.

Expansions tab.png

Máte tri možnosti, ako môžete rozšírenie získať: Môžete si ich odomknúť cez výskum (tzv. rozšírenie z výskumu); získať za vyriešenie všetkých stretnutí v určitom počte provincií (tzv. rozšírenie z provincie) alebo kúpiť za diamanty (tzv. rozšírenie za diamanty).

Vaše rozšírenie nájdete v ponuke Budovy.

Požiadavky

V závislosti na druhu rozšírení potrebujete rôzne zdroje pre ich získanie:

  • Rozšírenie z výskumu - Toto rozšírenie môžete získať výskumom príslušných technológií. Pre výskum rozšírení mesta sú potrebné mince, zásoby a tovar. Akonáhle máte rozšírenie odomknuté, tak následne potrebujete pre jeho umiestnenie mince, prípadne môžete zaplatiť diamanty (prémiová mena).
  • Rozšírení z provincie - Toto rozšírenie získate ako odmenu za vyriešenie stretnutí v určitom počte provincií. Po podržaní kurzoru na „Rozšírenie z provincie“ v ponuke budovy sa vám ukáže, koľko dokončených provincií už máte a koľko ich ešte potrebujete pre odomknutie ďalšieho rozšírenia. Pre umiestnenie týchto rozšírení nie sú potrebné žiadne mince ani diamanty.
  • Rozšírenie za diamanty - Toto rozšírenie je možné kúpiť len za diamanty, avšak ich počet je obmedzený. Na začiatku budete mať 35 prémiových rozšírení, ktoré môžete použiť k zväčšeniu stavebnej plochy vo vašom meste.

Prehľad rozšírení z výskumu

Každý herný úsek vám umožní vyskúmať určité množstvo rozšírení. Po ich odomknutí potrebujete pre ich umiestenie mince (prípadne diamanty).

Rozšírenie z výskumu
Rozšírenie Herná kapitola Expansion Icon.png Náklady
Mince Diamanty
1 Príchod 5.000 200
2 Príchod 10.000 200
3 Vývoj 20.000 250
4 Vývoj 30.000 250
5 Vývoj 40.000 300
6 Rast mágie 50.000 300
7 Rast mágie 65.000 400
8 Rast mágie 90.000 400
9 Rast mágie 115.000 500
10 Múdrosť a divy 140.000 500
11 Múdrosť a divy 170.000 550
12 Múdrosť a divy 195.000 550
13 Múdrosť a divy 270.000 650
14 Múdrosť a divy 355.000 650
15 Cesta k dedičstvu 435.000 700
16 Cesta k dedičstvu 500.000 700
17 Cesta k dedičstvu 600.000 750
18 Cesta k dedičstvu 700.000 750
19 Cesta k dedičstvu 800.000 900
20 Cesta k dedičstvu 1.000.000 900
21 Trpaslíci 1.200.000 950
22 Trpaslíci 1.350.000 950
23 Trpaslíci 1.550.000 1.000
24 Trpaslíci 1.750.000 1.000
25 Trpaslíci 1.950.000 1.100
26 Trpaslíci 2.350.000 1.100
27 Víly 2.750.000 1.100
28 Víly 3.150.000 1.150
29 Víly 3.600.000 1.150
30 Víly 4.000.000 1.150
31 Víly 4.500.000 1.200
32 Orkovia a Goblini 5.000.000 1.200
33 Orkovia a Goblini 6.000.000 1.200
34 Orkovia a Goblini 7.000.000 1.250
35 Orkovia a Goblini 8.000.000 1.250
36 Lesní elfovia 8.500.000 1.250
37 Lesní elfovia 9.000.000 1.250
38 Lesní elfovia 9.500.000 1.300
39 Čarodejníci a draci 10.000.000 1.300
40 Čarodejníci a draci 11.000.000 1.300
41 Hobiti 12.000.000 1350
42 Hobiti 13.000.000 1350
43 Elementáli 14.000.000 1350
44 Amúni 15.000.000 1400
45 Konštrukty 16000 T 1400
46 Elvenari 17000 T 1400
47 Elvenari 18000 T 1450
48 Veľvyslanectvá 19000 T 1450
49 Veľvyslanectvá 20000 T 1450
50 Unurskí obchodníci 22000 T 1450
51 Unurskí obchodníci 25000 T 1500
52 Tímoví duch 30000 T 1500
53 Tímoví duch 35000 T 1500
54 Pomsta vyhnancov 40000 K 1550
55 Pomsta vyhnancov 45000 K 1550
56 Sila hudby 50000 K 1600
57 Sila hudby 55000 K 1600

Prehľad rozšírení z provincie

Keď dokončíte dobývanie svojej prvej provincie, budete odmenení jedným rozšírením. Pre získanie ďalších rozšírení budete potrebovať už kompletne ďalšie 2 provincie. Pri treťom rozšírení to budú ďalšie 3 provincie, takže celkom 6 provincií. Dohromady budete mať možnosť získať až 66 rozšírení tohto typu.

Rozšírenie z provincie
Rozšírenie Dokončené provincie
1 1
2 3
3 6
4 9
5 12
6 15
7 18
8 22
9 26
10 30
11 35
12 40
13 46
14 53
15 60
16 68
17 76
18 84
19 92
20 100
21 108
22 116
23 124
24 132
25 140
26 148
27 156
28 164
29 172
30 180
31 188
32 196
33 204
34 213
35 222
36 231
37 240
38 249
39 258
40 267
41 276
42 285
43 294
44 303
45 312
46 322
47 331
48 340
49 350
50 359
51 369
52 378
53 388
54 398
55 408
56 417
57 427
58 437
59 447
60 457
61 475
62 500
63 525
64 550
65 580
66 620

Prehľad rozšírení za diamanty

Hneď od začiatku hry budete mať k dispozícií 45 prémiových rozšírení, vďaka ktorým môžete získať potrebnú stavebnú plochu vo vašom meste.

Rozšírenie za diamanty
Rozšírenie Náklady
1 450
2 750
3 1.000
4 1.250
5 1.500
6 2.000
7 2.300
8 2.600
9 3.000
10 3.300
11 3.600
12 4.000
13 4.300
14 4.600
15 5.000
16 5.300
17 5.600
18 6.000
19 6.500
20 7.000
21 7.500
22 8.000
23 8.500
24 9000
25 9500
26 10000
27 10500
28 11000
29 11500
30 12000
31 12500
32 13000
33 13500
34 14000
35 14500
36 15000
37 15500
38 16000
39 16500
40 17000
41 17500
42 18000
43 18500
44 19000
45 19500