Manufaktúry

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Manufaktúry

Manufaktúry sú kľúčovým elementom Elvenaru. Vyrábajú totiž dôležitý produkt: tovar!

Tovar je potrebný pre celkový postup v hre, čo je napr: odomknutie technológií, vylepšovanie budov, úlohy a prieskum provincií (pokiaľ si prajete namiesto bojov vyjednávať).

V Elvenare je celkom 9 rôznych manufaktúr, nájdete ich v ponuke Budovy pod zložkou „Tovar“.

Goods tab.png

Kategorie tovaru

Tovar je rozdelený do troch kategorií: základné, remeselný a vzácny.

Základný tovar môžete vyskúmať hneď na začiatku hry, pričom je veľmi lacný na výrobu.

Naopak vzácny tovar je dostupný až v neskoršej fázy hry. Jeho produkcia je veľmi drahá, ale bez neho sa nepohnete: budete ho potrebovať pre ďalšie technológie a prieskum vzdialených provincií.

Kategórie tovaru
Základný tovar Remeselný tovar Vzácny tovar
Good marble big.png Mramor Good crystal big.png Krištáľ Good elixir big.png Elixíry
Good steel big.png Oceľ Good scrolls big.png Zvitky Good magic dust big.png Kúzelný prach
Good planks big.png Dosky Good silk big.png Hodváb Good gems big.png Drahokamy


Všetkými tovarmi je možné obchodovať cez trhovisko, ale najprv budete musieť získať veľa základného tovaru, aby ste získali nejaké remeselné, prípadne dokonca vzácne.


Cítiaci tovar

S týmto typom tovaru sa v Elvenare môžete stretnúť až od 12. kapitoly, ktorá patrí elementálom.

Cítiaci tovar tiež delíme do troch kategórii v závislosti na ich kvalite.

Cítiaci tovar môžete vyskúmať najskôr v 12.kapitole a produkujú ho manufaktúry od 24. úrovne. Akonáhle vylepšíte manufaktúry na požadovanú úroveň, zmenia sa ich možnosti produkcie, keď namiesto obvyklého tovaru danej manufaktúry sa objaví ponuka na produkciu cítiaceho tovaru.

Produkcia cítiaceho tovaru vyžaduje kombináciu štandardného tovaru s božskou úrodou.

Cítiaci tovar podlieha zvláštnemu rozpadu. V hlavnej budove môžete skladovať neobmedzené množstvo cítiaceho tovaru, avšak počas noci prídete o 10%. Cítiaci tovar sa rozpadne rovnako ako mana a božská úroda. Zvláštnosť tohto rozpadu je v tom, že o tovar úplne neprídete, tých 10% sa premení späť na pôvodný tovar. Pre príklad: V hlavnej budove máte uskladnených 1000 jednotiek mesačného kameňa, cez noc sa rozpadne 10%. Prídete tak o 100 mesačných kameňov ale získate späť 100 jednotiek mramoru.


Kategórie cítiaceho tovaru
Základný cítiaci tovar Prepracovaný cítiaci tovar Vzácný cítiaci tovar
Gr7 moonstone.png Mesačný kameň Obsidián Obsidián Bláznivé mydlo Vtipné mydlo
Gr7 Platinum.png Platina Tajomný atrament Tajomný atrament Zliatinové hríby Hubová zliatina
Gr7 Gum.png Elfská stromová živica Zamat Zamat Kozmický bizmut Kozmický bizmut

Všetky typy tovaru môžete meniť cez trhovisko, ale najskôr budete musieť získať dosť základného tovaru, aby ste získali nejaký vzácny, prípadne dokonca magický. Rovnakým spôsobom potom budete môcť obchodovať aj s cítiacim tovarom.

Stúpajúci tovar

Stúpajúci tovar je tiež zoskupený do troch kategórií: Základný vzostupný tovar, Rafinovaný vzostupný tovar a Vzácny vzostupný tovar. Prvým stúpajúcim tovarom, ktorý môžete preskúmať, bude Základný stúpajúci tovar v kapitole XVIII – Tímový duch. Aby ste ich mohli vyrábať, budete musieť vylepšiť svoje Základné manufaktúry na úroveň 32, pridajú sa dve nové výrobné možnosti 3h a 9h, aby ste mohli vyrábať stúpajúci tovar, pričom manufaktúram zostane 1 výrobná možnosť pre každý typ tovaru.

Na výrobu stúpajúceho tovaru budete potrebovať Unúrium a zodpovedajúci štandardný tovar z tejto manufaktúry.

Stúpajúci tovar podlieha zvláštnej skaze. Vo svojej hlavnej hale môžete skladovať neobmedzené množstvo stúpajpceho tovaru, ale cez noc sa rozloží o 10%. Stúpajúci tovar sa rozkladajú ako manna, božské semienka a unúrium, ale na rozdiel od nich nielenže zmiznú, ale sa „premenia späť“ na pôvodný zdroj. Napríklad, ak máte 1000 prvotných minerálov a úpadok je 10 %, stratíte cez noc 100 prvotných minerálov a získate 100 mramorov.

Kategórie Stúpajúceho tovaru
Základný Stúpajúci tovar Prepracovaný Stúpajúci tovar Vzácny Stúpajúci tovar
Primordial Minerals Praveké minerály Ethereal Aerosols Éterické aerosóly Spicy Spread Pikantná nátierka
Ignited Ingots Horiace tehličky Wonder Wax Zázračný vosk Genious Granule Geniálny granulát
Scholarly Sprouts Vedecké klíčky Finest Flying Powder Najkvalitnejší lietajúci prášok Marvelous Marbles Úžasné guľôčky

Posilnenie výroby tovaru

Posilnenie výroby štandardného tovaru

V priebehu hry získate schopnosť zvýšiť produkciu troch z celkových deviatich typov tovaru (jeden tovar z každej kategórie). Tri bonusové typy tovaru sú vybrané náhodne na začiatku hry, nájdete ich v hlavnom sídle.


Boosts sector.png


Pre aktiváciu zvýšenia produkcie potrebujete odomknúť príslušnú technológiu v ponuke výskumu a zhromaždiť potrebné množstvo relikvií na mape sveta. Čím viac relikvií získate, tým bude vyššie zvýšenie výroby.

px:500


Tip: Je doporučené sa sústrediť na produkciu tovaru so zvýšenou výrobou a následne s ich pomocou cez trhovisko získavať ostatných šesť typov tovaru.

Posilnenie výroby cítiaceho tovaru

Your new boosted Sentient Good will be your current boosted Standard Good +1.

In the case of "Basic Sentient Goods", we have the following:

  • If your Basic Good with production boost is Marble Marble, then your Basic Sentient Goods with production boost will be Platinum Platinum (Steel);
  • If your Basic Good with production boost is Steel Steel, then your Basic Sentient Goods with production boost will be Elven Tree Gum Elven Tree Gum (Planks);
  • If your Basic Good with production boost is Planks Planks, then your Basic Sentient Goods with production boost will be Moonstone Moonstone (Marble).

The same logic is followed for other for the other Sentient Goods.

To activate a Sentient Goods Production Boost, you need to unlock its technology in the Research Tree much later in game and collect the corresponding Relics on the World Map. The more corresponding Relics you collect, the more your boosts will be upgraded in the Main Hall.

The image in the Main Hall will change, as you research the Sentient Goods.


MH Sentient.png


The number of Relics needed to get a certain production boost is the same as for the Standard Goods and can be found in the Relics Overview

Hint:: The production of any Goods type can be boosted with Relics of this type, with Ancient Wonders and with the use of Magical Manufacturing Enchantment.

Ascended Goods Production Boost

Your new boosted Ascended Good will be your current boosted Standard Good +2.

In the case of "Basic Ascended Goods", we have the following:

  • If your Basic Good with production boost is Marble Marble, then your Basic Ascended Goods with production boost will be Scholarly Sprouts Scholarly Sprouts (Planks);
  • If your Basic Good with production boost is Steel Steel, then your Basic Ascended Goods with production boost will be Primordial Minerals Primordial Minerals (Marble);
  • If your Basic Good with production boost is Planks Planks, then your Basic Ascended Goods with production boost will be Ignited Ingots Ignited Ingots (Steel).

The same logic is followed for the other upcoming Ascended Goods.

To activate a Ascended Goods Production Boost, you need to unlock its technology in the Research Tree much later in the game and collect the corresponding Relics on the World Map. The more corresponding Relics you collect, the more your boosts will be upgraded in the Main Hall.

The image in the Main Hall will change, as you research the Ascended Goods.


RelEleMH.png


The number of Relics needed to get a certain production boost is the same as for the Standard Goods and can be found in the Relics Overview

Manufaktúry elfov

Prehľad manufaktúr
13 manufactory elves stone 01 cropped.png

Mramor

14 manufactory elves metal 01 cropped.png

Oceľ

12 Manufactory elves wood 01 cropped.png

Dosky

16 manufactory elves glas 01 cropped.png

Krištáľ

17 manufactory elves paper 01 cropped.png

Zvitky

15 manufactory elves fabric 01 cropped.png

Hodváb

19 manufactory elves elixirs 01 cropped.png

Elixíry

20 manufactory elves magic dust 01 cropped.png

Kúzelný prach

18 manufactory elves gems 01 cropped.png

Drahokamy


Manufaktúry ľudí

Prehľad manufaktúr
13 manufactory humans stone 01 cropped.png

Mramor

14 manufactory humans metal 01 cropped.png

Oceľ

12 manufactory humans wood 01 cropped.png

Dosky

16 manufactory human glass 01 cropped.png

Krištáľ

17 manufactory humans paper 01 cropped.png

Zvitky

15 manufactory humans fabric 01 cropped.png

Hodváb

19 manufactory humans elixirs 01 cropped.png

Elixíry

20 manufactory humans magic dust 01 cropped.png

Kúzelný prach

18 manufactory humans gems 01 cropped.png

Drahokamy