Cesty produkujúce tovar

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov


Produkčné cesty

Produkčné cesty sú špeciálne budovy, ktoré automaticky poskytujú jedinečný tovar. Tieto cesty musia byť napoiené na Hlavnú budovu a zároveň fungujú ako medzičlánok medzi vašim mestom a spriatelenou rasou..

Námestie múdrosti

Základné informácie

Čarodejníci a draci: Námestie múdrosti potrebujete ako strednú budovu pre spojenie hlavnej budovy s cestou ku kampusu. Taktiež slúži k zhromažďovaniu nových učňov Gr5 apprentices.png.

Námestie múdrosti automaticky láka učňov na fakulty, ktoré máte k dispozícií. Rovnako, ako ďalšie budovy s automatickou produkciou, musíte učňov zbierať ručne. Fakulty: Fakulta mystických vied, Fakulta alchýmie a Fakulta čiernej mágie.

Vyberanie produkcie

Začínate na 6 učňoch za 24 hodín, pokiaľ nebudete mať žiadnu fakultu. Akonáhle budete mať fakulty, počet učňov bude záležať na ich úrovniach, ktoré sa následne vynásobí 6 a k nim pripočítate základných 6 učňov.

Príklad: Máte 2 fakulty na prvom úrovni a ešte ďalšiu na 2. Kombinácie úrovne vašich fakúlt bude 4 (=1+1+2). Tento súčet vynásobíte 6, čo je 24 a nakoniec k tomuto číslu pripočítate ešte základnú produkciu 6 učňov. Z toho vyplýva, že námestie múdrosti bude produkovať 30 učňov za 24 hodín.


Prehľad Námestia múdrosti

Informácie o námestí múdrosti
Budova Požiadavky Náklady
Veľkosť Doba výstavby Mince Zásoby Tovar
Námestie múdrosti 6x2 12h 55m 1.710.000 120.000 6.100 Krištáľ 2.000Zvitky 4.000Hodváb

Ísť späť na Čarodejníci a draci

Kanály

Kanály automaticky produkujú minerály Minerals. Rovnako, ako ďalšie budovy s automatickou produkciou, musíte tieto minerály zbierať ručne. Minerály potrebujete k stavbe a/alebo vylepšeniu budov elementálov, ako sú portál elementov a štyri rôzne Zhmotnenia.

Sú dva typy kanálov smerujúce rôznymi smermi - kanál na sever-juh a kanál východ-západ. budete sa musieť rozhodnúť, ktorý postavíte, preto ich nejde otáčať.

Vyberanie produkcie

Elementáli


Vylepšením portálu elementov zvýšite produkciu kanálov.

CanalProd.png


Prehľad Kanálov
Informácie o Kanáloch
Budova Požiadavky Náklady Výhody
Veľkosť Doba výstavby Mince Zásoby Cítiaci tovar Kultura Minerály
Kanál východ-západ 2x6 10h 4.700.000 330.000 Mesačné kamene 2.000
Platina 2.000
stromová živica 2.000
1.160 600 (60/h)
Kanál sever-jih 6x2 10h 4.700.000 330.000 Mesačné kamene 2.000
Platina 2.000
stromová živica 2.000
1.160 600 (60/h)

Ísť späť na Elementáli