Kúzelná dielňa

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Kúzelná dielňa

Kúzelná dielňa produkuje viac zásob za rovnakú dobu, ako klasická dielňa.

Vylepšenie

Vylepšenie tejto budovy je dostupné len na začiatku každej kapitoly, vždy o jednu úroveň, takže po každom odomknutí technologie „Pokročilí prieskumníci“.

Upgrade Magic -Workshop.png


Kúzelná dielňa elfov

Informácie o kúzelnej dielne elfov
Úroveň Požiadavky Náklady na novú budovu Náklady na vylepšenie Výhody
Úroveň Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Doba výstavby Diamanty Diamanty Produkce Zásoby
1 Je možné postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 42 9 10s 290 - 141/h
2 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 3x2 105 53 10s 320 320 372/h
3 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 3x2 154 75 10s 320 320 520/h
4 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 4x3 451 190 10s 590 320 1.313/h
5 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 4x3 555 211 10s 630 320 1.488/h
6 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 5x3 796 378 10s 850 320 2.071/h
7 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 3x6 1.121 564 10s 900 320 2.793/h
8 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 3x6 1.330 693 10s 900 320 3.116/h
9 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x5 1.806 949 10s 900 320 3.876/h

Kúzelná dielňa ľudí

Informácie o Kúzelnej dielne ľudí
Úroveň Požiadavky Náklady na novú budovu Náklady na vylepšeníe Výhody
Úroveň Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Doba výstavby Diamanty Diamanty Produkce Zásoby
1 Je možné postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 40 9 10s 290 - 141/h
2 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 2x2 96 36 10s 320 320 249/h
3 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 2x3 152 75 10s 350 320 521/h
4 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 3x4 438 190 10s 590 320 1.313/h
5 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 3x4 546 211 10s 630 320 1.488/h
6 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 3x5 832 378 10s 850 320 2.071/h
7 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 6x3 1.121 564 10s 900 320 2.793/h
8 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 6x3 1.330 693 10s 900 320 3.116/h
9 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x5 1.806 949 10s 900 320 3.876/h

Úrovne budovy

Kúzelná dielňa elfov

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Workshop Elves CH1.png Magic Workshop Elves CH2.png Magic Workshop Elves CH3.png Magic Workshop Elves CH4.png Magic Workshop Elves CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9
Magic Workshop Elves CH6.png Magic Workshop Elves CH7.png Magic Workshop Elves CH8.png Magic Workshop Elves CH9.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.

Kúzelná dielňa ľudí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Workshop Humans CH1.png Magic Workshop Humans CH2.png Magic Workshop Humans CH3.png Magic Workshop Humans CH4.png Magic Workshop Humans CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9
Magic Workshop Humans CH6.png Magic Workshop Humans CH7.png Magic Workshop Humans CH8.png Magic Workshop Humans CH9.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.