Magická dielňa

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Magická dielňa

Magická dielňa produkuje viac zásob za rovnakú dobu, ako klasická dielňa.

Vylepšenie

Vylepšenie tejto budovy je dostupné iba na začiatku každej kapitoly, vždy o jednu úroveň, teda po každom odomknutí technológie "Pokročilí výskumníci" ( až po Elementálov) alebo pravidelným vyskúmaním obytných budov (od Amunov).

Upgrade Magic -Workshop.png


Plánik

Plániky sú vzácne špeciálne predmety, ktoré môžu byť získané z turnajov alebo z Výroby. Plániky môžu byť použité na vylepšenie tvojich magických obytných budov a magických dielní na ďalší level, ak ste prešli na novú kapitolu. "Poznámka:" Koľko plánov máte, môžete zistiť umiestnením kurzora myši na ikonu plánu BlueprintIcon.png pri aktualizácii svojich magických budov alebo otvorením ponuky Prehľad zdrojov kliknutím na tlačidlo Guestrace.png v ponuke v hornej lište. Viac informácií nájdete na stránke rozhrania

Magická dielňa elfov

Informácie o Magickej dielni elfov
Úroveň Požiadavky Náklady na novú
budovu
Náklady na
vylepšenie
Výhody
Úroveň Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Doba výstavby Diamanty BlueprintIcon.png alebo Diamanty Produkcia Zásoby
1 Ide postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 42 9 10s 290 - 141/h
2 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 3x2 105 53 10s 320 1 Alebo 300 372/h
3 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 3x2 154 75 10s 320 1 Alebo 300 520/h
4 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 4x3 451 190 10s 590 1 Alebo 300 1.313/h
5 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 4x3 555 211 10s 630 1 Alebo 300 1.488/h
6 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 5x3 796 378 10s 850 1 Alebo 300 2.071/h
7 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 3x6 1.121 564 10s 900 1 Alebo 300 2.793/h
8 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 3x6 1.330 693 10s 900 1 Alebo 300 3.116/h
9 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x5 1.806 949 10s 900 1 Alebo 300 3.876/h
10 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 10. kapitole 4x5 2200 1170 10s 1.400 1 Alebo 300 4.300/h
11 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 11. kapitole 3x7 2.800 1.500 10s 1.400 1 Alebo 300 5.100/h
12 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 12. kapitole 3x7 3.400 1.840 10s 1.400 1 alebo 300 5.700/h
13 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Robustné dielne v 13. kapitole 4x6 4.700 2.500 10s 1.400 1 alebo 300 7.300/h
14 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Vyvinuté dielne v kapitole 14 4x6 5.600 3.100 10s 1.400 1 alebo 300 8.100/h
15 For this level on you will need to research the Elvenar Style Workshops in Chapter 15 5x5 7.568 4.128 10s 1.400 1 alebo 300 23.000/h
16 For this level on you will need to research the Senate Technology in Chapter 16 5x6 11.653 8.307 10s 2.000 1 alebo 300 33.500/h
17 For this level on you will need to research the Optimized Elvenar Style Workshops Technology in Chapter 17 6x5 14.800 10.200 10s 2.000 1 alebo 300 43.000/h
18 For this level on you will need to research the Gate of Dimensions Technology in Chapter 18 5x6 17.400 12.400 10sec 2.000 1 alebo 300 50.000/h

Magická dielňa ľudí

Informácie o Magickej dielne ľudí
Úroveň Požiadavky Náklady na novú
budovu
Náklady na
vylepšenie
Výhody
Úroveň Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Doba výstavby Diamanty BlueprintIcon.png alebo Diamanty Produkcia Zásoby
1 Ide postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 40 9 10s 290 - 141/h
2 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 2x2 96 36 10s 320 1 Alebo 300 249/h
3 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 2x3 152 75 10s 350 1 Alebo 300 521/h
4 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 3x4 438 190 10s 590 1 Alebo 300 1.313/h
5 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 3x4 546 211 10s 630 1 Alebo 300 1.488/h
6 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 3x5 832 378 10s 850 1 Alebo 300 2.071/h
7 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 6x3 1.121 564 10s 900 1 Alebo 300 2.793/h
8 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 6x3 1.330 693 10s 900 1 Alebo 300 3.116/h
9 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x5 1.806 949 10s 900 1 Alebo 300 3.876/h
10 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 10. kapitole 4x5 2200 1170 10s 1.400 1 Alebo 300 4.300/h
11 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 11. kapitole 3x7 2.800 1.500 10s 1.400 1 Alebo 300 5.100/h
12 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 12. kapitole 3x7 3.400 1.840 10s 1.400 1 Alebo 300 5.700/h
13 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Robustné dielne v 13. kapitole 4x6 4.700 2.500 10s 1.400 1 Alebo 300 7.300/h
14 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Vyvinuté dielne v kapitole 14 4x6 5.600 3.100 10s 1.400 1 alebo 300 8.100/h
15 For this level on you will need to research the Elvenar Style Workshops in Chapter 15 5x5 7.568 4.128 10s 1.400 1 alebo 300 23.000/h
16 For this level on you will need to research the Senate Technology in Chapter 16 5x6 11.653 8.307 10s 2.000 1 alebo 300 33.500/h
17 For this level on you will need to research the Optimized Elvenar Style Workshops Technology in Chapter 17 6x5 14.800 10.200 10s 2.000 1 alebo 300 43.000/h
18 For this level on you will need to research the Gate of Dimensions Technology in Chapter 18 5x6 17.400 12.400 10s 2.000 1 alebo 300 50.000/h

Úrovne budovy

Magická dielňa elfov

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Workshop Elves CH1.png Magic Workshop Elves CH2.png Magic Workshop Elves CH3.png Magic Workshop Elves CH4.png Magic Workshop Elves CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
Magic Workshop Elves CH6.png Magic Workshop Elves CH7.png Magic Workshop Elves CH8.png Magic Workshop Elves CH9.png Magic Workshop Elves CH10.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
Magic Workshop Elves CH11.png Magic Workshop Elves CH12.png Magic Workshop Elves CH13.png P Elves Premium Workshop 14.png P Elves Premium Workshop 15.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18
Magic Workshop Elves CH16.png Magic Workshop Elves CH17.png P Elves Premium Workshop 18.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.

Magická dielňa ľudí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Workshop Humans CH1.png Magic Workshop Humans CH2.png Magic Workshop Humans CH3.png Magic Workshop Humans CH4.png Magic Workshop Humans CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
Magic Workshop Humans CH6.png Magic Workshop Humans CH7.png Magic Workshop Humans CH8.png Magic Workshop Humans CH9.png Magic Workshop Humans CH10.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
Magic Workshop Humans CH11.png Magic Workshop Humans CH12.png Magic Workshop Humans CH13.png P Humans Premium Workshop 14.png P Humans Premium Workshop 15.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18
Magic Workshop Humans CH16.png Magic Workshop Humans CH17.png P Humans Premium Workshop 18.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.