Manufaktúra na dosky

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Manufaktúra na dosky

Základné informácie

Manufaktúra produkujúca dosky, ktorá sa zaraďuje do skupiny "Základný tovar", jedna z troch kategorií tovaru. Výroba vyžaduje vstupné zdroje (Mince, Zásoby) a je rozdelená do štyroch možností, ktoré sú rozdielne v dobe produkcie a ich cien, ale i v množstve vyrobeného tovaru.

px:500


Zatiaľ kým beží výroba, vy vidíte jeho zostávajúci čas a môžete vidieť zelenú šipku na tovare, ktorá znázorňuje prípadný bonus. V prípade, že zrušíte výrobu pred jeho dokončením, tak dostanete späť vložené vstupné zdroje.

px:500


Poznámka: Kultúrny bonus na výrobu nemá žiadny vplyv.

Akonáhle vaša manufaktúra na oceľ dosiahne úroveň 24, môže byť vyrobený cítiaci tovar. jeho výroba nahradí možnosti 1-dňového a 2-dňového, zatiaľ čo 3-hodinové a 9-hodinové možnosti pôvodnej produkcie základného tovaru zostanú.

SentProd3.png

Požiadavky

Pre stavbu Manufaktúry na dosky musíte mať odomknutú potrebnú technológiu vo Výskumnom strome. Stavbu vykonáte v stavebnom menu, pokiaľ budete mať potrebné prostriedky. Budova musí byť spojená cestou s Hlavnou budovou, môže byť predaná, prestavená a vylepšovaná.

Vylepšenie

Vylepšením manufaktúry na dosky sa ďalšou úrovňou zvýši:

  1. Množstvo vyrobeného dreva za rovnakú dobu a tým bude výroba efektívnejšia!
px:500

Prehľad manufaktúry na dosky

Manufaktúra na dosky elfov

Informácie o manufaktúre na dosky elfov (úroveň 1-23)
Úrovne Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Populácia Kultúra Doba výstavby Mince Zásoby Mramor Oceľ Dosky Produkcia/d
1 2X1 22 - 40s 400 21 - - - 9
2 2X1 2 2 6m 510 26 - - - 13
3 2X1 3 2 20m 1.000 56 - - - 16
4 2X1 3 2 25m 700 - - - 82 19
5 2X1 4 3 31m 900 - - 44 70 22
6 2X1 3 1 38m 1.200 - 64 - 90 25
7 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Pokročilá manufaktúra na dosky" 2X2 48 12 1h 20m 3.200 - - 160 252 56
8 2X2 13 3 1h 23m 4.000 - 340 192 - 66
9 2X2 13 3 1h 26m 5.000 - 260 420 - 72
10 2X2 16 3 1h 29m 6.000 - 480 368 - 78
11 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Prvotriedna manufaktúra na dosky" 3X2 93 20 2h 17m 10.000 - 828 750 - 129
12 3X2 40 6 2h 21m 13.000 - 1.044 876 - 138
13 3X2 40 6 2h 25m 15.000 - 1.080 1.242 - 151
14 3X2 40 7 2h 29m 18.000 - 1.500 1.272 - 160
15 3X2 51 8 2h 32m 21.000 - 1.530 1.758 - 173
16 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na dosky" 5X2 361 74 4h 19m 26.300 - 4.200 3.260 - 298
17 5X2 116 27 4h 24m 32.100 - 4.500 5.170 - 320
18 5X2 134 32 4h 30m 37.400 - 6.050 6.000 - 345
19 5X2 154 38 4h 35m 42.600 - 8.200 6.150 - 373
20 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Manufaktúra na drevo lesných elfov 6x3 1004 339 8h 36m 96.000 - 13.680 9.900 - 725
21 6x3 332 106 8h 43m 101.000 - 15.390 10.080 - 781
22 6x3 383 125 8h 48m 107.000 - 17.280 10.260 - 841
23 6x3 442 148 8h 53m 112.000 - 19.260 10.440 - 910


Informácie o manufaktúre na dosky elfov (Úroveň 24 a viac)
Úroveň Požiadavky Náklady Výhody
Level Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Čas výstavby Mince Supplies Additional Goods Produkcia štandardného tovaru/3h Produkcia cítiaceho tovaru/3h
24 Pre túto úroveň budete musieť v kapitole 12. vyskúmať manufaktúru na dosky v štýle Elementálov 4X5 935 236 10h 09 m 147.000 19.400 Marble
21.600 Steel
350 350
25 4X5 653 144 10h 14m 154.000 22.000 Marble
22.000 Steel
22.000Moonstone
22.000 Platinum
370 370
26 4X5 754 162 10h 20m 144.000 25.000 Marble
26.200 Steel
26.200 Moonstone
25.000Platinum
400 400
27 4X5 870 181 10h 25m 131.000 29.200 Marble
30.000 Steel
30.000Moonstone
29.200 Platinum
440 440
28 Ch15.png 5X5 3587 850 15h 9.500K 950K 25.000 Seeds 590 590
29 5X5 1482 514 18h 10.500K 1.050K 30.000 Seeds 635 635
30 5X5 1700 618 21h 11.500K 1.150K 32.500 Seeds 690 690
31 5X5 1948 743 24h 12.500K 1.250K 35.000 Seeds 750 750


Manufaktúra na dosky ľudí

Informácie o manufaktúre na dosky ľudí (úroveň 1-23)
Úrovne Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Populácia Kultúra Doba výstavby Mince Zásoby Mramor Oceľ Dosky Produkcia/d
1 2X2 34 - 1m 20s 800 41 - - - 19
2 2X2 4 5 12m 1.000 52 - - - 25
3 2X2 4 4 40m 2.000 110 - - - 31
4 2X2 5 7 51m 1.400 - - - 164 38
5 2X2 5 6 1h 3m 1.900 - - 88 140 44
6 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Pokročilá manufaktúra na dosky" 3X3 81 33 2h 55m 5.000 - 288 - 405 116
7 3X3 20 6 3h 1m 7.000 - - 360 567 132
8 3X3 18 7 3h 8m 9.000 - 765 432 - 148
9 3X3 29 7 3h 14m 10.000 - 585 945 - 163
10 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Prvotriedna manufaktúra na dosky" 4X4 218 73 5h 56m 23.000 - 1.920 1.472 - 317
11 4X4 65 17 6h 6m 28.000 - 2.208 2.000 - 345
12 4X4 66 18 6h 17m 34.000 - 2.784 2.336 - 373
13 4X4 82 21 6h 27m 40.000 - 2.880 3.312 - 402
14 4X4 99 22 6h 37m 47.000 - 4.000 3.392 - 430
15 4X4 115 25 6h 47m 50.000 - 4.080 4.688 - 458
16 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na dosky" 3X6 252 83 7h 47m 26.300 - 7.560 5.868 - 534
17 3X6 169 60 7h 56m 32.100 - 8.100 9.306 - 577
18 3X6 195 71 8h 6m 37.400 - 10.890 10.800 - 621
19 3X6 224 84 8h 15m 42.600 - 14.760 11.070 - 672
20 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Manufaktúra na drevo lesných elfov 6x3 475 39 8h 36m 96.000 - 9.900 13.680 - 725
21 6x3 332 106 8h 43m 101.000 - 10.080 15.390 - 781
22 6x3 383 125 8h 48m 107.000 - 10.260 17.280 - 841
23 6x3 442 148 8h 53m 112.000 - 10.440 19.260 - 910


Informácie o manufaktúre na dosky elfov (Úroveň 24 a viac)
Úroveň Požiadavky Náklady Výhody
Level Veľkosť Obyvateľstvo Kultúra Čas výstavby Mince Supplies Additional Goods Produkcia štandardného tovaru/3h Produkcia cítiaceho tovaru/3h
24 Pre túto úroveň budete musieť v kapitole 12. vyskúmať manufaktúru na dosky v štýle Elementálov 4X5 935 236 10h 09 m 147.000 19.400 Marble
21.600 Steel
350 350
25 4X5 653 144 10h 14m 154.000 22.000 Marble
22.000 Steel
22.000Moonstone
22.000 Platinum
370 370
26 4X5 754 162 10h 20m 144.000 25.000 Marble
26.200 Steel
26.200 Moonstone
25.000Platinum
400 400
27 4X5 870 181 10h 25m 131.000 29.200 Marble
30.000 Steel
30.000Moonstone
29.200 Platinum
440 440
28 Ch15.png 5X5 3587 850 15h 9.500K 950K 25.000 Seeds 590 590
29 5X5 1482 514 18h 10.500K 1.050K 30.000 Seeds 635 635
30 5X5 1700 618 21h 11.500K 1.150K 32.500 Seeds 690 690
31 5X5 1948 743 24h 12.500K 1.250K 35.000 Seeds 750 750


Úrovne manufaktúry na dosky

Manufaktúra na dosky elfov

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
12 Manufactory elves wood 01 cropped.png 12 manufactory elves wood 02 cropped.png 12 manufactory elves wood 03 cropped.png 12 manufactory elves wood 04 cropped.png 12 manufactory elves wood 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
12 manufactory elves wood 06 cropped.png 12 manufactory elves wood 07 cropped.png 12 manufactory elves wood 08 cropped.png 12 manufactory elves wood 09 cropped.png 12 manufactory elves wood 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
12 manufactory elves wood 11 cropped.png 12 manufactory elves wood 12 cropped.png 12 manufactory elves wood 13 cropped.png 12 manufactory elves wood 14 cropped.png 12 manufactory elves wood 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D manufactory elves planks 01 cropped.png D manufactory elves planks 02 cropped.png D manufactory elves planks 03 cropped.png D manufactory elves planks 04 cropped.png FactoryWood 20.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
FactoryWood 21.png FactoryWood 22.png FactoryWood 23.png EL Humans FactoryWood 24.png EL Humans FactoryWood 25.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
EL Humans FactoryWood 26.png EL Humans FactoryWood 27.png EL Humans FactoryWood 28.png EL Humans FactoryWood 29.png EL Humans FactoryWood 30.png
Úroveň 31
EL Humans FactoryWood 31.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.

Manufaktúra na dosky ľudí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
12 manufactory humans wood 01 cropped.png 12 manufactory humans wood 02 cropped.png 12 manufactory humans wood 03 cropped.png 12 manufactory humans wood 04 cropped.png 12 manufactory humans wood 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
12 manufactory humans wood 06 cropped.png 12 manufactory humans wood 07 cropped.png 12 manufactory humans wood 08 cropped.png 12 manufactory humans wood 09 cropped.png 12 manufactory humans wood 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
12 manufactory humans wood 11 cropped.png 12 manufactory humans wood 12 cropped.png 12 manufactory humans wood 13 cropped.png 12 manufactory humans wood 14 cropped.png 12 manufactory humans wood 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D manufactory humans planks 01 cropped.png D manufactory humans planks 02-cropped.png D manufactory humans planks 03 cropped.png D manufactory humans planks 04 cropped.png FactoryWood 20.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
FactoryWood 21.png FactoryWood 22.png FactoryWood 23.png EL Humans FactoryWood 24.png EL Humans FactoryWood 25.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
EL Humans FactoryWood 26.png EL Humans FactoryWood 27.png EL Humans FactoryWood 28.png EL Humans FactoryWood 29.png EL Humans FactoryWood 30.png
Úroveň 31
EL Humans FactoryWood 31.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.