Manufaktúra na mramor

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Manufaktúra na mramor

Základné informácie

Manufaktúra produkujúca mramor, ktorá sa zaraďuje do skupiny "Základný tovar", jedna z troch kategorií tovaru. Výroba vyžaduje vstupné zdroje (Mince, Zásoby) a je rozdelená do štyroch možností, ktoré sú rozdielne v dobe produkcie a ich cien, ale i v množstve vyrobeného tovaru.

px:500


Zatiaľ kým beží výroba, vy vidíte jeho zostávajúci čas a môžete vidieť zelenú šipku na tovare, ktorá znázorňuje prípadný bonus. V prípade, že zrušíte výrobu pred jeho dokončením, tak dostanete späť vložené vstupné zdroje.

px:500


Poznámka: Kultúrny bonus na výrobu nemá žiadny vplyv. Akonáhle vaša manufaktúra na mramor dosiahne úroveň 24, môže byť vyrobený cítiaci tovar. jeho výroba nahradí možnosti 1-dňového a 2-dňového, zatiaľ čo 3-hodinové a 9-hodinové možnosti pôvodnej produkcie základného tovaru zostanú.


SentProd.png

Požiadavky

Pre stavbu Manufaktúry na mramor musíte mať odomknutú potrebnú technológiu vo Výskumnom strome. Stavbu vykonáte v stavebnom menu, pokiaľ budete mať potrebné prostriedky. Budova musí byť spojená cestou s Hlavnou budovou, môže byť predaná, prestavená a vylepšovaná.

Vylepšenie

Vylepšením manufaktúry na mramor sa ďalšou úrovňou zvýši:

  1. Množstvo vyrobeného mramoru za rovnakú dobu a tým bude výroba efektívnejšia!
px:500

Prehľad manufaktúry na mramor

Manufaktúra na mramor elfov

Informácie o manufaktúre na mramor elfov 1-23 úroveň
Úrovne Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Populácia Kultúra Doba výstavby Mince Zásoby Mramor Oceľ Dosky Produkcia/d
1 1X2 20 - 40s 400 21 - - - 9
2 1X2 2 2 6m 510 26 - - - 13
3 1X2 3 2 20m 1.000 56 - - - 16
4 1X2 2 3 25m 700 - 82 - - 19
5 1X2 3 3 31m 900 - 70 - 44 22
6 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Pokročilá manufaktúra na mramor" 2X2 38 12 1h 17m 2.400 - 180 128 - 50
7 2X2 9 3 1h 20m 3.200 - 252 - 160 56
8 2X2 12 3 1h 23m 4.000 - - 340 192 66
9 2X2 12 3 1h 26m 5.000 - - 260 420 72
10 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Prvotriedna manufaktúra na mramor" 3X2 72 20 2h 13m 9.000 - - 720 552 119
11 3X2 27 6 2h 17m 10.000 - - 828 750 129
12 3X2 36 6 2h 21m 13.000 - - 1.044 876 138
13 3X2 36 7 2h 25m 15.000 - - 1.080 1.242 151
14 3X2 38 8 2h 29m 18.000 - - 1.500 1.272 160
15 3X2 46 9 2h 32m 21.000 - - 1.530 1.758 173
16 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na mramor" trpaslíci 2X5 328 82 4h 19m 17.600 - - 4.200 3.260 298
17 2X5 105 30 4h 24m 21.400 - - 4.500 5.170 320
18 2X5 122 36 4h 30m 24.900 - - 6.050 6.000 345
19 2X5 139 42 4h 35m 28.400 - - 8.200 6.150 373
20 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na mramor" lesní elfovia 6x3 1110 311 8h 36m 96.000 - - 9.900 13.680 725
21 6x3 332 106 8h 43m 101.000 - - 10.080 15.390 781
22 6x3 383 125 8h 48m 107.000 - - 10.260 17.280 841
23 6x3 442 148 8h 53m 112.000 - - 10.440 19.260 910

Manufaktúra na mramor elfov

Informácie o manufaktúre na mramor elfov (Úroveň 24 a viac)
Úrovne Požiadavky Náklady Výhody
Level Veľkosť Populácia Kultúra Čas výstavby Mince Zásoby Ďalší tovar Produkcia štandardného tovaru/3h Produkcia cítiaceho tovaru/3h
24 Pre túto úroveň budete musieť v kapitole 12 vyskúmať manufaktúru na mramor v štýle Elementálov 5X4 935 236 10h 09m 147.000 19.400 Steel
21.600 Planks
350 350
25 5X4 653 144 10h 14m 154.000 22.000 Steel
22.000 Planks
22.000 Platinum
22.000 Elven Tree Gum
370 370
26 5X4 754 162 10h 20m 144.000 26.200 Steel
25.000 Planks
26.200 Platinum
25.000 Elven Tree Gum
400 400
27 5X4 870 181 10h 25m 131.000 30.000 Steel
29.200 Planks
30.000 Platinum
29.200 Elven Tree Gum
440 440
28 Pre túto úroveň musíš mať splnený výskum Vylepšenej manufaktúry na mramor Evelanarov v kapitole 15. 5X5 3587 850 15h 9.500K 950K 25.000 Seeds 590 590
29 5X5 1482 514 18h 10.500K 1.050K 30.000 Seeds 635 635
30 5X5 1700 618 21h 11.500K 1.150K 32.500 Seeds 690 690
31 5X5 1948 743 24h 12.500K 1.250K 35.000 Seeds 750 750


Manufaktúra na mramor ľudí

Informácie o manufaktúre na mramor ľudí (úroveň 1-23)
Úrovne Požiadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Populácia Kultúra Doba výstavby Mince Zásoby Mramor Oceľ Dosky Produkcia/d
1 2x1 21 - 40s 400 21 - - - 9
2 2x1 2 2 6m 510 26 - - - 13
3 2x1 3 2 20m 1.000 56 - - - 16
4 2x1 3 2 25m 700 - 82 - - 19
5 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Pokročilá manufaktúra na mramor" 3x2 67 21 1h 35m 2.800 - 210 - 132 66
6 3x2 12 3 1h 56m 3.700 - 270 192 - 75
7 3x2 17 3 2h 1m 5.000 - 378 - 240 88
8 3x2 14 4 2h 5m 6.000 - - 510 288 97
9 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Prvotriedna manufaktúra na mramor" 4x3 187 45 4h 19m 14.000 - - 780 1.260 217
10 4x3 58 9 4h 27m 17.000 - - 1.440 1.104 235
11 4x3 59 10 4h 35m 21.000 - - 1.656 1.500 257
12 4x3 61 11 4h 42m 26.000 - - 2.088 1.752 279
13 4x3 75 13 4h 50m 30.000 - - 2.160 2.484 301
14 4x3 90 14 4h 58m 36.000 - - 3.000 2.544 323
15 4x3 106 15 5h 5m 41.000 - - 3.060 3.516 342
16 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na mramor" trpaslíci 5x3 343 74 6h 29m 17.600 - - 6.300 4.890 446
17 5x3 171 41 6h 37m 21.400 - - 6.750 7.755 480
18 5x3 199 48 6h 45m 24.900 - - 9.075 9.000 518
19 5x3 228 57 6h 53m 28.400 - - 12.300 9.225 559
20 Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na mramor" lesní elfovia 6x3 444 214 8h 36m 96.000 - - 9.900 13.680 725
21 6x3 332 106 8h 43m 101.000 - - 10.080 15.390 781
22 6x3 383 125 8h 48m 107.000 - - 10.260 17.280 841
23 6x3 442 148 8h 53m 112.000 - - 10.440 19.260 910

Manufaktúra na mramor ľudí

Informácie o manufaktúre na mramor ľudí (Úroveň 24 a viac)
Úrovne Požiadavky Náklady Výhody
Level Veľkosť Populácia Kultúra Čas výstavby Mince Zásoby Ďalší tovar Produkcia štandardného tovaru/3h Produkcia cítiaceho tovaru/3h
24 Pre túto úroveň budete musieť v kapitole 12 vyskúmať manufaktúru na mramor v štýle Elementálov 5X4 935 236 10h 09m 147.000 19.400 Steel
21.600 Planks
350 350
25 5X4 653 144 10h 14m 154.000 22.000 Steel
22.000 Planks
22.000 Platinum
22.000 Elven Tree Gum
370 370
26 5X4 754 162 10h 20m 144.000 26.200 Steel
25.000 Planks
26.200 Platinum
25.000 Elven Tree Gum
400 400
27 5X4 870 181 10h 25m 131.000 30.000 Steel
29.200 Planks
30.000 Platinum
29.200 Elven Tree Gum
440 440
28 Pre túto úroveň musíš mať splnený výskum Pokročilej manufaktúry na mramor Elvenarov v kapitole 15. 5X5 3587 850 15h 9.500K 950K 25.000 Seeds 590 590
29 5X5 1482 514 18h 10.500K 1.050K 30.000 Seeds 635 635
30 5X5 1700 618 21h 11.500K 1.150K 32.500 Seeds 690 690
31 5X5 1948 743 24h 12.500K 1.250K 35.000 Seeds 750 750


Úrovne manufaktúry na mramor

Manufaktúra na mramor elfov

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
13 manufactory elves stone 01 cropped.png 13 manufactory elves stone 02 cropped.png 13 manufactory elves stone 03 cropped.png 13 manufactory elves stone 04 cropped.png 13 manufactory elves stone 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
13 manufactory elves stone 06 cropped.png 13 manufactory elves stone 07 cropped.png 13 manufactory elves stone 08 cropped.png 13 manufactory elves stone 09 cropped.png 13 manufactory elves stone 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
13 manufactory elves stone 11 cropped.png 13 manufactory elves stone 12 cropped.png 13 manufactory elves stone 13 cropped.png 13 manufactory elves stone 14 cropped.png 13 manufactory elves stone 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D manufactory elves marble 01 cropped.png D manufactory elves marble 02 Cropped.png D manufactory elves marble 03 Cropped.png D manufactory elves marble 04 cropped.png G Elves FactoryStone 20 0008.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
G Elves FactoryStone 21 0016.png G Elves FactoryStone 22 0008.png G Elves FactoryStone 23 0019.png EL FactoryStone 24.png EL FactoryStone 25.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
EL FactoryStone 26.png EL FactoryStone 27.png EL FactoryStone 28.png EL FactoryStone 29.png EL FactoryStone 30.png
Úroveň 31
EL FactoryStone 31.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.

Manufaktúra na mramor ľudí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
13 manufactory humans stone 01 cropped.png 13 manufactory humans stone 02 cropped.png 13 manufactory humans stone 03 cropped.png 13 manufactory humans stone 04 cropped.png 13 manufactory humans stone 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
13 manufactory humans stone 06 cropped.png 13 manufactory humans stone 07 cropped.png 13 manufactory humans stone 08 cropped.png 13 manufactory humans stone 09 cropped.png 13 manufactory humans stone 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
13 manufactory humans stone 11 cropped.png 13 manufactory humans stone 12 cropped.png 13 manufactory humans stone 13 cropped.png 13 manufactory humans stone 14 cropped.png 13 manufactory humans stone 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D manufactory humans marble 01 Cropped.png D manufactory humans marble 02 cropped.png D manufactory humans marble 03 0000.png D manufactory humans marble 4 Cropped.png G Humans FactoryStone 20 0009.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
G Humans FactoryStone 21 0023.png G Humans FactoryStone 22 0016.png G Humans FactoryStone 23 0016.png EL FactoryStone 24.png EL FactoryStone 25.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
EL FactoryStone 26.png EL FactoryStone 27.png EL FactoryStone 28.png EL FactoryStone 29.png EL FactoryStone 30.png
Úroveň 31
EL FactoryStone 31.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.