Pamätníky Portálu

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov


Prehľad budov Amunov
Portalsite gr8.png

Chrám Dún

Gr8 Monument.png

Pamätníky Portálu

Gr8 production 1.png

Zlatník

Gr8 production 2.png

Výrobca pascí

Pamätníky portálu

Základné informácie

K zvýšeniu produkcie prestíže z chrámu' môžete postaviť niekoľko ďalších budov naviazných ako pamätníky portálu.

Každá budova môže byť postavená niekoľkokrát.

Požiadavky

Aby ste mohli postaviť pamätníky portálu, budete musieť najskôr túto technológiu vyskúmať v strome výskumu. Pamätníky portálu musia byť priamo napojené na Chrám Dún' k dosiahnutiu daného účinku. Môžu byť predané, presunuté ale nedajú sa vylepšovať.

Prehľad Pamätníkov portálu

Informácie o Pamätníkoch portálu
Pamätník Požadavky Náklady Výhody
Úroveň Veľkosť Doba výstavby Množstvo Mince Zásoby Cítiaci tovar 2 s posilnenou výrobou Pohrebný tovar Pasce Kultúra zvýšená Prestíž
Stĺpy chrámu 4x2 4h 32m 4 780K 82.000 3.625 - - 430 8%
Palmová záhrada 3x3 7h 19m 3 1.260K 132K 3.500 16.200 2.500 490 8%
Chrám úcty 5x5 1d, 1h 1 4.400K 460K 12.200 78.000 12.200 1.360 24%
Chrám udržateľnosti 5x5 1d, 5h 1 5.100K 530K 14.100 117K 18.300 1.360 20%